Siirry sisältöön

Hervannassa istutetaan puita liito-oravien reiteiksi ja rakennetaan raitiotievarikon edellyttämä hulevesiallas

Julkaistu 21.11.2016 10.00

Itä-Hervannassa aloitetaan raitiovaunuvarikon rakentamiseen liittyvät liito-oravien elinympäristöjen kompensaatioistutukset eli liito-oraville rakennetaan korvaavia reittejä raitiovaunuvarikon ja raitiotielinjausten edellyttämien puiden kaatojen takia. Istutukset tehdään tulevan varikon läheisille viheralueille, Etuhaanpuistoon ja Kytömaanpuistoon tämän vuoden aikana. Varikko tulee sijoittumaan Hervannantien ja Kauhakorvenkadun kulmaan. Työt alkavat tiistaina 22.11.2016.

Rakentaminen ulottuu myös Hervannantielle ja Kauhakorvenkadulle. Katualueilla tehdään raitiotievarikon edellyttämät putkisiirrot ja hulevesijärjestelyt sekä katupuuistutukset liito-oravan reittien täydentämiseksi.

Etuhaanpuisto ja Kytömaanpuisto sijaitsevat Hervannantien ja Ruskon teollisuusalueen välissä teollisuusalueiden keskellä. Puistoissa on varttuneen metsän lisäksi avointa niittynurmea, ja ne ovat tällä hetkellä rakentamattomia. Puistoihin istutetaan liito-oravan reiteiksi puuryhmiä, ja puulajeina käytetään Suomessa luonnonvaraisina esiintyviä puulajeja. Reittejä täydennetään hyppypylväillä. Lisäksi puistoalueille tehdään kompensaatioistutuksina myös metsityksiä keväällä 2017. Puistoihin istutetaan sekametsää - kuusta, haapaa ja koivua.

Etuhaanpuistoon, varikon itäpuoleiselle niittyalueelle rakennetaan hulevesien viivytysallas sekä hulevesiojat. Etuhaanpuiston alueelle tehdään työnaikainen tie pehmeän maaperän takia. Työmaatie toimii samalla hulevesialtaan itä- ja eteläreunan padotuksena ja myöhemmin osana myöhemmin toteutettavaa alueellista ulkoilu- ja latureittiä.

Puistoalueiden rakentaminen on Tampereen pikaraitiotien raitiotien toteuttamissopimuksen mukainen hanke, joka liittyy rakentamisen valmisteluun. Alueelle on valmisteilla asemakaava (kaava 8600). Kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen, mutta poikkeamislupa luonnonsuojelulaista ja kaavamääräys edellyttävät puistoalueilla tehtäviä kompensaatiotoimenpiteitä, jotka on toteutettava ennen kuin raitiotievarikon tonttia voidaan alkaa valmistella rakentamiseen. Poikkeusluvan myöntäjä, ELY-keskus, on hyväksynyt suunnitelmat ja sen, että toimenpiteet tehdään ennen kaavan lainvoimaisuutta.

Metsäalueita hoidetaan arvometsänä ja metsien hoidon jatkosuunnittelussa metsäalueet huomioidaan liito-oravan elinympäristönä.


Lisätietoja

Kaupunginpuutarhuri
Timo Koski
puhelin 050 345 7568

Ympäristösuunnittelija
Juha-Pekka Reilin
puhelin 040 672 7342


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen