Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki perustajajäseneksi yliopistot yhdistävään säätiöön

Julkaistu 2.11.2016 18.46

Tampereen kaupungin osaamis- ja elinkeinolautakunta päätti 2.11.2016 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Tampereen kaupunki olisi perustajajäsen Uusi yliopisto -säätiössä. Tampereen yliopistosta, Tampereen teknillisestä yliopistosta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta muodostuva uusi säätiöyliopisto, työnimeltään Tampere3, muodostaa yhtenäisesti johdetun strategisen kokonaisuuden.

Tampereen kaupunki, Teknologiateollisuus ry, opetus- ja kulttuuriministeriö sijoittavat kukin säätiön peruspääomaan tässä vaiheessa 50 000 euroa. Myöhemmin Tampereen kaupunki sijoittaa omistamansa Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeet Uusi yliopisto -säätiön pääomaan siten, että sijoitus rinnastetaan säätiön peruspääomaan. Sijoitus tehdään ehdolla, että joulukuun alussa perustettavalle säätiölle annetaan lainsäädännöllä hoidettavaksi yliopistolain mukaiset yliopiston tehtävät ja asema, eli säätiöstä muodostuu yliopistolain mukainen yliopistosäätiö. Tämä lainsäädäntö on tarkoitus viedä eduskunnan käsittelyyn helmikuussa 2017.

Säätiön perustajista merkittävimpiä ovat Tampereen kaupunki, Teknologiateollisuus ry ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö. Teknologiateollisuus ry:n ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön keräämä yhteensä 28 miljoonan euron osuus TTY-säätiön peruspääomasta siirretään Uusi yliopisto -säätiön peruspääomaan. Vuoden 2017 lopussa kaupunki siirtää omistuksessaan olevan ammattikorkeakouluosakeyhtiön osakekannan säätiön omistukseen.

– Tampere3 on opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulupoliittinen ykköshanke ja aluetalouden näkökulmasta se on vaikutuksiltaan luonnollisesti vielä merkittävämpi. Uusi yliopisto kykenee paremmin muun muassa reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin, monipuolistamaan rahoituspohjaansa, kilpailemaan kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta sekä tekemään yhteistyötä ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa, sanoo apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki.

Hän painottaa, että asiaan liittyy osapuolten kesken vielä jatkoneuvoteltavia asioita, jotka tarkentuvat matkan varrella, mutta hankkeelle kokonaisuudessaan on päätöksenteossa vahva tuki.

Toteutuessaan Tampere3 luo vuotuiselta liikevaihdoltaan yli 400 miljoonan euron korkeakouluyhteisön, jossa on 35 000 opiskelijaa. Opiskelijamäärältään se on samaa suuruusluokkaa kuin Helsingin yliopistossa. Uudessa yliopistossa aiotaan panostaa vahvuusalueiden priorisointiin: vahvuus- ja kasvualueet löytyvät usein tieteenalojen rajapinnoista. Painopistealueita voivat olla esimerkiksi teknologian ja digitalisaation taloudelliset, yhteiskunnalliset ja terveydelliset vaikutukset, liiketoimintaosaaminen ja teollinen murros, ympäristön, yhdyskunta- ja yhteiskuntarakenteiden kehittäminen sekä koulutuksen ja pedagogisten ratkaisujen edelläkävijyys.

Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun hallitukset tekivät syksyllä 2015 päätökset korkeakoulujen yhdistämisestä 1.1.2018 alkaen.

Osakekannan arvo säätiön pääomassa neuvotellaan

Kun perustettava säätiöyliopisto saa omistukseensa Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n osakekannan enemmistön, sitä koskevat omistajana samat rajoitukset kuin ammattikorkeakoulun nykyisiäkin omistajia. Yhtiön omaisuus ja autonomia ovat lainsäädännöllä turvattu.

Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeista Tampereen kaupunki omistaa 87 %, Sastamalan koulutuskuntayhtymä 9 %, Ikaalisten kaupunki 1,5 %, Ylöjärven kaupunki 1,5 %, Tampereen Musiikkiopiston säätiö 0,5 % ja Tampereen talouskouluyhdistys ry 0,5 %.

Tampereen kaupungin omistaman osakekannan (19 119 osaketta) kirjanpitoarvo on 20,8 miljoonaa euroa. Osakekannan arvo tulevan säätiön pääomassa määräytyy perustajien välisissä neuvotteluissa. Neuvottelujen jälkeen ehdotus arvonmäärityksestä tulee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Osakekannan luovuttaminen edellyttää myös Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen päätöstä asiasta. Yhtiön näkökulmasta omistajanvaihdos ei saa johtaa toiminnan taloudellisten edellytysten heikkenemiseen.


Lisätietoja

Erityisasiantuntija
Pekka Kivekäs
puhelin 040 076 0620
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell