Siirry sisältöön

Ikäihmisten palvelujen lautakunta hyväksyi osaltaan talousarvioesityksen

Julkaistu 27.9.2016 19.33

Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelujen lautakunta hyväksyi 27.9.2016 äänestyksen jälkeen omalta osaltaan talousarvioesitykset vuodelle 2017. Tavoitteena on säilyttää ikäihmiselle tuttu asuinympäristö myös palvelutarpeen kasvaessa. Tavoitteeseen päästään muun muassa lisäämällä kotiin annettavia palveluja, hyödyntämällä teknologiaa sekä kehittämällä kodin ja tehostetun palveluasumisen väliin sopivia asumisratkaisuja.

Talousarvioesitykset on laadittu uuden lautakuntarakenteen mukaan. Sen takia nykyisen ikäihmisten palvelujen lautakunnan alaisia asioita on sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan että sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksessä. Uudet lautakunnat aloittavat toimintansa 1.6.2017.

Pormestarin 24.10.2016 julkaistava talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakuntien talousarvioesitykseen verrattuna. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 14.11.2016.

Kotona asumista tuetaan

Ikäihmisten kotona asumista tuetaan vuonna 2017 lisäämällä kotiin annettavia palveluja. Esimerkiksi kotihoidon lääkäripalveluja vahvistetaan ja palvelutalon kotihoitoa kehitetään. Kotihoidon käyntien sisältöä uudistetaan ja asiakkaiden ryhmämuotoista toimintaa laajennetaan. Kotihoidossa otetaan myös käyttöön kuvayhteys. Kotiin annettavien palvelujen lisäämisen sekä akuuttihoitoketjun kehittämisen toivotaan vähentävän ensiapu Acutan sekä osastohoidon tarvetta.

Omaishoitajille tarjotaan lain mukaisesti viimeistään 31.3.2017 alkaen ilmaisia hyvinvointi- ja terveystarkastuksia.

Tehostetun palveluasumisen ostoja lisätään 2–3 uuden ulkoisen palveluntuottajan asumispalveluyksikön valmistumisen myötä. Näiden yksiköiden myötä Rauhaniemen sairaalasta pystytään vähentämään pitkäaikaista sairaalahoitoa. Koukkuniemen vanhainkodin yhteyteen puolestaan perustetaan uusia vanhainkotipaikkoja raskaaseen ympärivuorokautiseen hoitoon erityisesti paljon apua tarvitseville psykogeriatrisille asiakkaille. Näillä paikoilla korvataan myös pitkäaikaista sairaalahoitoa.

Raskaampiin palveluihin siirtymistä ehkäistään lisäämällä alueellista ohjausta ja neuvontaa sekä omaehtoisen toiminnan ja ennaltaehkäisevän työn palveluita.

Palvelutaso säilyy, mutta asiakasmaksuihin tulee korotuksia

Väestön ikääntyessä palvelujen piiriin tulee lisää vanhuksia, lisäksi hyvin paljon hoitoa tarvitsevien asiakkaiden määrä kasvaa. Jotta tiukassa taloudellisessa tilanteessa lisääntyneeseen palveluntarpeeseen kyetään vastaamaan ilman palveluiden karsimista, lyhytaikaisen laitoshoidon vuorokausimaksua korotetaan vuoden 2017 alusta alkaen 45,70 eurosta 47,90 euroon. Maksukaton täyttämisen jälkeinen vuorokausimaksu tulee olemaan 22,50 euroa (nykyisin 21,10 euroa). Kotilaboratoriotoiminta muuttuu maksulliseksi myös kotihoidon asiakkaille. Sen hinta on vuoden 2017 alusta alkaen 12,10 euroa/kerta. Lisäksi talousarvioesitykseen sisältyy maksukorotus lyhytaikaiseen asumispalveluun 26 euroa/vrk (24 euroa).

Asiakasmaksujen korotuksilla ja rakennemuutoksilla vältytään menoleikkauksista, kuten palvelukeskuskortista tai siivouspalvelusta luopumisesta tai kauppapalvelun tulorajan asettamisesta.

Kokouksen kuluessa tehtiin muutosesitys kotihoidon asiakkaiden kotilaboratorion maksuttomuudesta. Muutosesitys hävisi pohjaesitykselle äänin 5−4.

Talousarviovalmistelua on esitelty kuntalaisille yhteistilaisuudessa 23.8.2016. Talousarviovalmistelu ja siihen liittyvät kysymykset ovat olleet kommentoitavana Valmistelufoorumi Valmassa 19.–26.8.2016.


Lisätietoja

Kehittämisjohtaja
Anniina Tirronen
puhelin 040 801 6378
sähköposti [email protected]

Mikko Aaltonen
puhelin 050 3022 110
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala