Siirry sisältöön

Pitkä koulumatka huolestuttaa Järvensivun ja Muotialan vanhempia

Julkaistu 17.8.2016 14.50

Koulutien turvallisuus ja matkan pituus nousivat voimakkaasti esille tiistaina 16.8.2016 pidetyssä vanhempainillassa, jossa pohdittiin mahdollisuuksia ohjata Järvensivun koulun (luokat 1–4) ja Muotialan koulutalon (luokat 1–2) oppilaat jatkossa Nekalassa toimivaan Tampereen yliopiston normaalikouluun.

Paikalla olleet Järvensivun ja Muotialan huoltajat vastustivat ehdotettua muutosta normaalikouluun siirtymisestä. Vanhempien mukaan matka kouluun on liian pitkä, ja sen varrella on paljon risteyksiä ja raskasta liikennettä, eivätkä julkiset liikenneyhteydet palvele perheitä riittävästi lasten matkojen järjestämisessä. Järvensivun koulun vanhempia huolestuttaa myös koulureitin varrella oleva Iidesjärvi. Oppilaiden huoltajat pitävät nykyistä Järvensivun koulua mieluisana ja yhteisöllisenä kouluna, joka halutaan säilyttää.

Liikennejärjestelyitä selvitetään lähiviikkoina

Tilaisuuteen osallistuneiden Tampereen kaupungin edustajien mukaan liikennejärjestelyitä voidaan tarkistaa ja niihin etsitään ratkaisuja, esimerkiksi valaistuksella voidaan liikenneolosuhteita parantaa paikoin merkittävästi. Alueella tehdään syksyllä koulumatkoja koskeva liikenneselvitys. Koulumatkan turvallisuutta ja pituutta selvitetään lähiaikoina myös erilaisin turvallisuuskävelyin.

Mikäli koulutyö jatkuu Järvensivun koulussa, kouluun tarvitaan peruskorjaus. Peruskorjauksen aikana oppilaiden koulunkäynti olisi järjestettävä väliaikaisissa väistötiloissa.

Isompi koulu tarjoaisi valinnaisuutta ja monipuolisemmat tilat

Tampereen kaupungin apulaispormestari Leena Kostiainen painotti tilaisuudessa, että isompi koulu pystyy tarjoamaan oppilaille uuden opetussuunnitelman myötä enemmän valinnaisuutta ja muun muassa kielivalintoja. Tampereen yliopiston normaalikoulun toimintaa Järvensivun koulun huoltajille esitellyt johtava rehtori Vesa Toivonen kertoi, että normaalikoulun kolmannella luokalla oppilaat voivat aloittaa ensimmäisenä vieraana kielenä englannin lisäksi joko ranskan tai saksan opiskelun ja valita yläkoulussa myös venäjän kielen.

Normaalikouluun kuuluvassa Muotialan koulutalossa ongelmana on Vesa Toivosen mukaan tilojen ja ryhmien ruuhkautuminen. Koulutalossa ei myöskään ole erikoisluokkia liikuntaa eikä taide- ja taitoaineita varten.

Muutosten tausta ja päätösaikataulu

Kaupunki joutui kesäkuussa selvittämään alueen koulupolkuja yllättäen uudelleen, kun Tampereen yliopisto kertoi päätöksestään siirtää normaalikoulun lukion toiminta Nekalasta pysyvästi yliopiston yhteyteen. Tämän vuoksi normaalikoulun vuokraamasta Nekalan koulutalosta vapautuu tilaa lukuvuoden 2017–2018 alussa. Samalla normaalikoulun luokat 5–6 siirtyvät Nekalan koulukiinteistöstä lukion tilalle yläkoulun tiloihin Kuokkamaantielle.

Yhtenä vaihtoehtona kaupunki on pohtinut, voisivatko nykyisen Järvensivun koulun kaikki oppilaat siirtyä Tampereen yliopiston normaalikoulun oppilaiksi Nekalan koulukiinteistöön lukuvuodesta 2017–18 lähtien. Samoin selvitetään, voisivatko Muotialan koulutalossa koulua käyvät normaalikoulun oppilaat (luokat 1–2) siirtyä tuolloin kokonaan Nekalan koulukiinteistöön.

Muotialan koulutalon oppilaiden osalta päätöksen tekee Tampereen yliopisto, joka on koulutuksen järjestäjä. Tampereen kaupungin osalta Nekalan koulutalon käyttö on osaTampereen kaupungin etelän alueen palvelumallityötä, jota valmistellaan parhaillaan. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päättää Järvensivun koulupolusta, kun se aikaisintaan lokakuussa käsittelee etelän alueen lasten ja nuortenpalvelujen selvitystä ja kehittämissuunnitelmaa.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki
Perusopetuksen rehtori
Leena Kostiainen
puhelin 050 363 7069
sähköposti [email protected]

Tampereen yliopiston normaalikoulu
Johtava rehtori
Vesa Toivonen
puhelin 050 544 4459
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen