Siirry sisältöön

Järvensivun koulun ja Muotialan koulutalon oppilaat normaalikouluun?

Julkaistu 9.8.2016 15.09

Tampereen yliopiston normaalikoulu ja Tampereen kaupunki ovat aloittaneet neuvottelut Nekalan koulukiinteistön tulevasta käytöstä, kun normaalikoululta vapautuu tilaa lukuvuoden 2017–18 alussa. Aiheesta järjestetään elokuussa info- ja keskustelutilaisuus Järvensivun ja Muotialan alueen oppilaiden vanhemmille.

Yhtenä vaihtoehtona kaupunki selvittää, voisivatko nykyisen Järvensivun koulun kaikki oppilaat siirtyä Tampereen yliopiston normaalikoulun oppilaiksi Nekalan koulukiinteistöön lukuvuodesta 2017–18 lähtien. Samoin selvitetään, voisivatko Muotialan koulutalossa koulua käyvät normaalikoulun oppilaat (luokat 1–2) siirtyä tuolloin kokonaan Nekalan koulukiinteistöön.

Järvensivun ja Muotialan oppilaiden ja esiopetuksessa olevien lasten vanhemmille järjestetään aiheesta info- ja keskustelutilaisuus tiistaina 16.8.2016 klo 17.00 Nekalan koulukiinteistössä (Nekalan koulun juhlasali, 2. kerros, käynti pääovesta sisäpihalta. os. Lounaantie 2). Tilaisuudessa tutustutaan Tampereen yliopiston normaalikoulun toimintaan. Tarvittaessa järjestetään myöhemmin myös turvallisuuskävely normaalikoulusta Järvensivulle ja Muotialaan.

Tampereen kaupungin palvelujen osalta suunnitelma on osa kaupungin etelän alueen palvelumallityötä, jota valmistellaan parhaillaan. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päättää asiasta, kun se lokakuussa käsittelee etelän alueen lasten ja nuorten palvelujen selvitystä ja kehittämissuunnitelmaa.

Normaalikoulussa vapautuu tilaa, koska Tampereen yliopisto on siirtämässä normaalikoulun lukion toiminnan Nekalasta yliopistokampukselle, ja normaalikoulun luokat 5–6 siirtyvät Nekalan koulukiinteistöstä lukion tilalle yläkoulun tiloihin Kuokkamaantielle.

Päivähoitoa Muotialaan, Mustametsään myös esiopetusta ja neuvola

Järvensivun alueella suunnitelma tarkoittaisi muutosta oppilaiden koulupolkuun. Alueella on tähän asti käyty Järvensivun koulua (luokat 1–4), josta koulupolku on jatkunut Sammon kouluun. Jatkossa koulupolku veisi alusta alkaen Tampereen yliopiston normaalikouluun (luokat 1–9). Alueen itäosissa asuvat perheet voisivat valita lapselleen vaihtoehtoisesti Messukylän koulun.

Muotialan koulutalon oppilaat ovat tähän asti aloittaneet koulunkäyntinsä Muotialassa, ja siirtyneet Nekalan koulutiloihin kolmannelle luokalle. Jatkossa Muotialan alueen oppilaiden koulunkäynti alkaisi Nekalassa jo ensimmäiseltä luokalta.

Järvensivun alueen oppilaiden siirtyminen Tampereen yliopiston normaalikouluun toisi kouluun yhden luokkasarjan lisää, kun rinnakkaisluokkien määrä kasvaa nykyisestä kolmesta luokasta neljään.

Järvensivun, Nekalan ja Muotialan esiopetus siirtyisi myöhemmin uuteen Mustametsän pienten lasten yksikköön. Mustametsään tulee myös päiväkoti. Mustametsän yksikkö rakennetaan Nekalaan tontille, joka sijaitsee Kuokkamaantien varrella Tampereen yliopiston normaalikoulun vieressä. Sen on arvioitu valmistuvan vuonna 2018-19.

Muotialan koulutalo jäisi Mustametsän valmistuttua kokonaan päivähoidon käyttöön ja siellä toimiva päiväkoti saisi kaikkiaan noin 80 uutta päivähoitopaikkaa, kun myös Muotialan neuvola siirtyisi Mustametsän yksikköön.

Normaalikoulun luokat 5–6 siirtyvät Kuokkamaantien koulutaloon

Muutoksen taustalla ovat Tampereen yliopiston normaalikoulun omat tilajärjestelyt. Nekalan koulukiinteistöstä vapautuu tilaa lukuvuoden 2017–18 alussa, kun normaalikoulun luokat 5–6 (noin 70 oppilasta) siirtyvät normaalikoulun omiin tiloihin Kuokkamaantielle. Kuokkamaantien koulutalossa opiskelevat ennestään normaalikoulun 7.–9. -luokat, ja tiloissa on toiminut myös Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio. Kuokkamaantien kiinteistössä on parhaillaan menossa peruskorjaus, joka valmistuu syksyllä 2017.

Tilajärjestely parantaa alakoulun tilankäyttöä ja mahdollisuuksia hyödyntää erikoisluokkia eri luokka-asteilla. Muutos helpottaa uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämistä esimerkiksi taito- ja taideaineissa ja tuo joustoa yliopiston opettajakoulutukseen kuuluvan opetusharjoittelun järjestämiseen normaalikoulussa.

Nekalan koulukiinteistö tuli Tampereen yliopiston normaalikoulun käyttöön alun perin vuonna 2012, kun yliopisto vuokrasi Nekalan koulun tilat kaupungilta käyttöönsä luokanopettajakoulutuksen siirtyessä Hämeenlinnasta Tampereelle. Samalla Nekalan koulun ja Muotialan koulutalon oppilaat siirtyivät normaalikoulun opetukseen.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki
Perusopetuksen rehtori
Leena Kostiainen
puhelin 050 363 7069
sähköposti [email protected]

Tampereen kaupunki
Kasvatus- ja opetusjohtaja
Kristiina Järvelä
puhelin 040 800 4678
sähköposti [email protected]

Tampereen yliopiston normaalikoulu
Johtava rehtori
Vesa Toivonen
puhelin 050 544 4459
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen