Siirry sisältöön

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Hervantajärven asuinalueen asemakaavan

Julkaistu 28.6.2016 19.47

Tampereen eteläosaan tulevan uuden Hervantajärven asuinalueen asemakaava hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa tiistaina 28.6.2016. Asemakaava mahdollistaa Hervannan eteläpuolelle 2900 asukkaan monimuotoisen asuinalueen. Kaava menee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Ennen kaupunginhallituksen käsittelyä järjestetään viranomaisneuvottelu.

Asuntoalueelle rakentuu arviolta 1570 asuntoa. Näistä 1150 on kerrostaloissa, 300 pienkerrostaloissa sekä rivitaloissa ja omakotitaloja on 120. Asuinkorttelit sijoittuvat Ruskonkehän läheisyyteen reunustaen niiden keskelle sijoittuvaa kaupunkipuistoa. Asuinaluetta ympäröi laaja metsäinen alue itä-, etelä- ja länsipuolella.

Uusi asuinalue sijoittuu Hervannan kaupunginosan ja sitä sivuavan Ruskonkehän eteläpuolelle 9 kilometrin etäisyydelle kaupungin keskustasta. Hervannassa on monipuoliset palvelut, hyvät joukkoliikenneyhteydet, merkittävä määrä työpaikkoja sekä teknillinen yliopisto. Nykyään asukkaita on vajaa 25 000.

Kaava-alueen pinta-ala on 44 hehtaaria, josta korttelialueeksi tulee 39 prosenttia, liikenne- ja katualueeksi 32 ja viheralueeksi 28 prosenttia. Luonnonoloiltaan arvokkaimmat alueet säilyvät rakennettavan alueen ulkopuolella.

Hervantajärven asuinalue on suunniteltu tehokkaan joukkoliikenteen alueeksi. Alueella on tilavaraus raitiotielle ja sen päätepysäkille.

Asemakaava oli nähtävillä vuodenvaihteessa. Asemakaavaan on tehty tarkistuksia muun muassa liito-oravan elinympäristön turvaamiseksi. Muutokset eivät edellytä uutta nähtävillä oloa.

Asemakaavan ratkaisut pohjautuvat alueen osayleiskaavaan. Asuinalueen rakentaminen voi alkaa asemakaavan tultua lainvoimaiseksi.


Lisätietoja

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908

Projektiarkkitehti
Ilkka Kotilainen
puhelin +358408062485