Siirry sisältöön

Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelman täyttöaste ennätyslukemissa

Julkaistu 2.6.2016 10.31

Suuri osa tamperelaisista koululaisista on tutustunut kaupungin museoihin tai muuhun taide- ja kulttuuritarjontaan Taidekaaren kautta lukuvuonna 2015–2016. Ohjelmaa tarjotaan peruskoulun oppilaille esikoulusta yhdeksänteen luokkaan saakka.

Koululaisia museo Milavidassa
 

Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusohjelma Taidekaaren puitteissa tarjotaan toiminnallista ja suunnitelmallista kulttuurikasvatusta peruskoulun oppilaille. Ohjelman täyttöaste saavutti tällä kevätlukukaudella kaikkien aikojen ennätyslukeman: 96 prosenttia. Ensi lukuvuonna osallistumista helpotetaan entisestään, sillä Taidekaari näkyy tulevaisuudessa koulujen lukuvuosisuunnitelmissa.

Kulttuurikasvatuksen merkitys on tunnustettu myös kaupungin uudessa opetussuunnitelmassa, jonka lasten ja nuorten palvelujen lautakunta hyväksyi 12.5.2016. Luvussa 3.3. "Tavoitteena laaja-alainen osaaminen" todetaan kulttuurikasvatuksesta seuraavaa:

Laaja-alaisen osaamisen edistäminen on osa jokapäiväistä koulutyötä. Laaja-alaisen osaamisen näkökulmasta koulu hyödyntää mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisia oppimisympäristöjä ja yhteistyökumppaneita; muun muassa kulttuurikasvatusta toteutetaan paikallisten kulttuurikasvatuksen toimijoiden kanssa osana oppilaan opintoja jokaisena lukuvuonna toiminnallisesti ja suunnitelmallisesti. Oppilas saa koulupolkunsa aikana laaja-alaisia osaamisen taitoja kulttuuripääomansa kartuttamiseen.

Lähes kymmenvuotias Taidekaari jatkaa tulevaisuudessakin yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Taidekaaren tärkein tavoite on, että jokainen tamperelainen lapsi tuntee paikalliset kulttuuri-instituutiot ja oppii hyödyntämään niitä oman elämänsä voimavaroina ja sisältöinä. Tasa-arvo, saavutettavuus ja esteettömyys ovat kulttuurikasvatusohjelman keskeisiä periaatteita.


Lisätietoja

Kehittämispäällikkö
Sanni Pöntinen
puhelin 050 433 8568
sähköposti [email protected]

Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE
puhelin 040 353 2497
TR1 (2. kerros), Finlayson
33210 Tampere
TAITE tuottaa kulttuurikasvatuspalveluja, kuten toiminnallisia museo-opastuksia, innostavia työpajoja ja yhteisöllisiä tapahtumia kaikenikäisille tamperelaisille.


Teksti Joonas Keskinen

Kuvat Saana Säilynoja