Siirry sisältöön

Yhdistykset voivat hakea avustusta maahanmuuttajille järjestettävään liikuntaan

Julkaistu 8.4.2016 11.53

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Tampereen kaupungille 30 000 euron avustuksen maahanmuuttajien kotouttamiseksi liikunnan avulla. Avustuksesta 20 000 euroa kohdennetaan maahanmuuttajille suunnattua liikuntaa toteuttaville yhdistyksille. Tampereella avustusten jakamista koordinoi Liikkuva Tampere -hanke.

Avustusta voidaan myöntää maahanmuuttajalasten ja -nuorten liikuntaan, perheliikuntaan, aikuisten maahanmuuttajien terveyttä edistävään liikuntaan sekä edellytysten luomiseen urheilu- ja liikuntaseurojen maahanmuuttajille tarkoitetulle toiminnalle. Erityiskohderyhmänä ovat naiset ja tytöt sekä vaikeimmin tavoitettavat ryhmät.

Toiminnan tulee mahdollistaa maahanmuuttajien osallistuminen koko väestölle tarkoitettuun liikuntaan, jota voidaan vielä tarvittaessa lisätä erityistoimenpitein. Hyväksyttäviä menoja ovat toiminnasta aiheutuvat suoranaiset kustannukset, kuten esimerkiksi ohjaajapalkkiot, ohjaajien koulutus ja matkakulut, liikuntatapahtumat osana jatkuvaa ja pitkäkestoista toimintaa, osallistujien osallistumis- ja kuljetuskustannukset sekä tilojen käytöstä aiheutuvat käyttömaksut. Hyväksyttävinä kuluina voidaan ottaa huomioon perustellusti myös kohtuulliset liikuntavälinehankinnat.

Hakumenettely on jatkuva. Avustuksia myönnetään niin kauan kuin rahaa on käytettävissä. Avustukset jaetaan usean eri toimijan kesken siten, että summat voivat olla 1 000 – 7000 euroa. Avustusta saaneiden yhteisöjen on raportoitava helmikuun 2017 aikana vuonna 2016 toteutetuista toiminnoista ja niihin liittyvistä suoritteista sekä rahan käytöstä.

Tampereen kaupunki toivoo yhteishakemuksia usean eri toimijan kesken, jotta seurojen ja yhdistysten hyvät ideat ja käytännöt leviävät laajempaan käyttöön. Tätä tukemaan järjestetään tilaisuus, jossa toimijat voivat tutustua toisiinsa ja yhdessä miettiä miten resursseja olisi järkevintä käyttää. Yhteistyötapaaminen on 27.4 klo 15.00-16.30 Työväenmuseo Werstaassa Väinö Linnan aukio 8. Ilmoittaudu tilaisuuteen alempana olevalla lomakkeella.

Hakemukset lähetetään alla olevalla lomakkeella:


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Johanna Riippi
puhelin 040 806 2736
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki