Siirry sisältöön

Pispalan toisen vaiheen asemakaavoitus alkaa

Julkaistu 24.2.2016 12.31

Tampereen Pispalan kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaan miljöön säilyttämiseen tähtäävä asemakaavojen uudistaminen tehdään kolmessa vaiheessa. Nyt aloitetaan kaksi toisen vaiheen kaavamuutosta Pispalan valtatien varrella ja Ala-Pispalassa. Työtä jatketaan yhdyskuntalautakunnan vuonna 2011 määrittelemän ja ensimmäisessä vaiheessa asemakaavamuutoksissa sovelletun periaatteen mukaisesti.

Asemakaavoja koskevat, päivitetyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä ja niistä voi antaa palautetta vielä torstaihin 25.2.2016 saakka. Suunnitelmat on myös lähetetty ympäristön tonttien osallistujille ja muille osallisille. Suunnitelmissa kerrotaan asemakaavoituksen tavoitteista, miten suunnittelu etenee ja kuinka asukkaat ja yhteisöt voivat seurata ja tuoda mielipiteitään asemakaavoitusprosessiin.

Seuraava osallistumismahdollisuus on uuden kaavavaiheen ensimmäinen, kaikille osallisille avoin aloitustyöpaja, joka järjestetään Haulitehtaalla 16.3.2016 klo 17.30. Tilaisuudessa tiedotetaan kaavoituksen etenemisestä, kerrataan kaavan tavoitteet ja periaatteet sekä kerätään työpajatyöskentelyllä näkemyksiä alueen erityisistä suunnittelukysymyksistä. Alueella on tehty asemakaavoitukseen valmisteluun liittyviä kiertokävelyjä asukkaiden kanssa jo 2009.

Kevään 2016 aikana kuulutetaan erikseen päivystystilaisuuksista, joissa tontin omistajat voivat käydä keskustelemassa tonttinsa tilanteesta kaavoittajan kanssa. Valmisteluvaiheen aineisto ja kaavaluonnos asetetaan nähtäville mielipiteitä varten. Myös ehdotus tulee nähtäville, ja siitä voi vielä jättää muistutuksia. Asemakaavatyö on vuoden 2016 kaavoitusohjelmassa.

Koko Pispalan kaavamuutosalueelta sekä Santalahdesta on tehty mittava selvitystyö, johon voi tutustua verkossa. Laadittua selvitysaineistoa täydennetään tarvittaessa.

Toisen vaiheen asemakaavamuutokset tehdään kahdessa osassa. Kaavassa numero 8309 on osia Ylä- ja Ala-Pispalasta sekä Santalahdessa. Kaavassa numero 8310 on osia Ylä- ja Ala-Pispalasta. Asemakaava-alueiden tarkat rajaukset kuvataan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.


Lisätietoja

Kaava nro 8309:
Kaavoitusarkkitehti
Sari Pietilä
puhelin 040 806 2699

Kaava nro 8310:
Projektiarkkitehti
Minna Kiviluoto
puhelin 040 801 6951


Teksti Anna-Leea Hyry