Siirry sisältöön

Tupakointikielto Tampereen kaupungin toisen asteen koulutuksen lukioiden ja Tredun toimipisteiden alueella

Julkaistu 1.2.2016 9.51


Tupakkalain (693/1976) 12 §:n 2 kohdan mukaan tupakointi on kielletty perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilaitosasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla.

Lain mukaan oppilaitoksen johdon tulee tiedottaa opiskelijoilleen, henkilöstölleen sekä vierailleen tupakointikiellosta. Johdon tulee myös ohjeistaa henkilöstöään puuttumaan tupakointikiellon rikkomiseen. Käytännössä kyseeseen tulevat oppilaitoksen käytössä olevat erilaiset opiskelijahuollolliset toimenpiteet sekä kurinpitokeinot. Toistuvasta tupakointikiellon rikkomisesta on lisäksi perusteltua ilmoittaa tupakkalakia valvovalle kunnan viranomaiselle tai viime kädessä poliisille. Tupakkalain 32 §:n nojalla henkilö, joka oppilaitoksen edustajan huomautuksesta huolimatta jatkaa tupakointia oppilaitoksen sisätiloissa tai sen käytössä olevilla ulkoalueilla, on tuomittava tupakointirikkomuksesta sakkoon.

Laki on hyvin velvoittava ja terveysviranomaiset ovat tehostaneet valvontaansa, joten tupakointiin Tampereen kaupungin toisen asteen koulutuksen oppilaitosten alueella on kiinnitettävä jatkossa erityistä huomiota.

Lukiokoulujen ja toimipisteiden alueella tupakoivalle henkilölle on syytä osoittaa alue, jossa tupakointikieltoa on noudatettava. Samassa yhteydessä tupakoivalle henkilölle kerrotaan, että tupakkalaki ja viranomaiset velvoittavat oppilaitoksen henkilöstöä valvomaan lain noudattamista ja tarvittaessa osoittamaan valvoville viranomaisille rikkomuksen toistuvuus.

Tästä syystä Tampereen kaupungin toisen asteen koulutuksen oppilaitoksissa tulee kirjata tupakkalakia rikkovien henkilöiden nimi ja yhteystiedot. Toistuvasta tupakointikiellon rikkomisesta tullaan opiskelijalle antamaan varoitus. Oppilaitos on edelleen velvollinen tiedottamaan rikkeistä kunnan valvovaa terveysviranomaista ja poliisia muita mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Oppilaitoksen tulee esittää dokumentaatio viranomaiselle osoituksena valvonnan toteutumisesta.

Toisen asteen koulutuksen Tredun toimipistevastaavat ja lukiokoulutuksen rehtorit järjestävät valvonnan toimipistekohtaisesti.

Lisätietoja:

Tuotantojohtaja Jorma Suonio, p. 050 330 2078
Ammatillisen koulutuksen johtaja Helena Koskinen, p. 0400 236 990
Lukiokoulutuksen johtaja Eija Tiisala-Heiskala, p. 040 806 2437