Siirry sisältöön

Lielahden nollakuidun käyttöä täyttömaana kokeillaan Hiedanrannassa

Julkaistu 8.12.2015 14.36

Tampereen Lielahdessa Näsijärven pohjassa olevan puuaineksen eli nollakuidun käyttämistä täyttömaana kokeillaan tulevalla Hiedanrannan asuinalueella. Tutkimuksia on jo tehty laboratoriossa. Tiistaina 8.12.2015 aloitettiin hyötykäytön testaaminen isommassa mittakaavassa.

Nollakuidun hyötykäyttöä täyttömateriaalina on tutkittu vuoden verran laboratorio-olosuhteissa. Kuitua on seostettu ylijäämämaiden kanssa sekä lujitettu stabiloinnilla. Hyvien laboratoriotulosten perusteella menetelmää testataan nyt käytännössä isommassa mittakaavassa.

Näsijärven pohjasta ruopattu kuitumassa lujitetaan ylijäämämaiden ja sideaineiden kanssa massastabilointimenetelmällä koerakenteeksi, josta kerätään seurantatietoja. Tavoitteena on kehittää teknisesti kestävä ja ympäristön kannalta turvallinen täyttörakenne sekä testata tekniikan soveltuvuutta käytännössä.

Kuitua 1,5 miljoonaa kuutiometriä

Näsijärven pohjaan on aiemman metsäteollisuustoiminnan seurauksena kerrostunut noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä nollakuitua eli puuta ja puukuitua. Nollakuidun hidas hajoaminen muodostaa kaasuja, josta syntyy ajoittaista hajuhaittaa sekä talvisin vaarallisen heikot jääolosuhteet. Madaltunut veden syvyys estää alueen virkistyskäytön.

Näsijärvestä ruopatut nollakuitunäytteet läjitetään kahteen pengeraltaaseen. Massa stabiloidaan sidosaineilla, ja massan päälle rakennetaan painopenger. Tämä yhdessä lisätyn sementin kanssa lujittaa massan niin, että se on teknisiltä ominaisuuksiltaan täyttömateriaaliksi soveltuvaa. Rakenteen ominaisuuksia ruoppaushetkestä kohti hajutonta ja teknisesti turvallista materiaalia seurataan noin vuoden ajan.

Seurantatutkimuksissa testataan nollakuidun ja seosmateriaalien käyttäytymistä teknisillä mittauksilla ja selvitetään massastabiloinnin soveltuvuus käytännön käsittelymenetelmänä. Seuranta antaa lisätietoa myös materiaalin turvallisuudesta ympäristölle. Havaintoja tehdään mm. ruoppauksen samentuma-vaikutuksista, nollakuidun ja seosmateriaalien haitta-ainepitoisuuksista, liukoisuuksista sekä hajuista.

Tietoja hyödynnetään jatkotutkimusten suunnittelussa. Tavoitteena on alueen virkistysarvon merkittävä kasvu, kun nollakuitua siirrettään järven pohjasta hyötykäyttöön sekä turvallisten täyttömateriaalien saaminen laajaan Hiedanrannan alueen rakentamiseen.

Hiedanrannan suunnittelusta järjestetään ensi vuoden aikana kilpailu. Alue kuuluu valmisteilla olevaan kantakaupungin yleiskaavaan. Ennen rakentamista tarvitaan asemakaavat. Alueen rakentamisen voisi alkaa arvioilta vuonna 2020.

Vanhaa Lielahden tehdasaluetta on tämän vuoden aikana avattu yleisölle useissa tilaisuuksissa, jotka ovat saaneet suuren yleisösuosion. Valmisteluihin on kuulunut alueen turvallisuuteen liittyviä toimia, esimerkiksi sortumavaarassa ollutta tehtaan piippua jouduttiin lyhentämään. Asukkailta ja yhteisöiltä on pyydetty ja saatu runsaasti ajatuksia alueen väliaikaisesta käytöstä sekä ideoita tulevaisuuden asuinalueeksi.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki
Tonttipäällikkö
Reino Pulkkinen
puhelin +358505584570
puhelin 050 558 4570

Hankekehitysjohtaja
Reijo Väliharju
puhelin 050 388 0901

Geotekniikkainsinööri
Jori Lehtikangas
puhelin 040 806 3491

Ramboll Finland Oy
Kehitysjohtaja
Pentti Lahtinen
puhelin 0400 939 082