Siirry sisältöön

Tesoman taimiston ja Haukiluoman keskustan asemakaavaehdotukset nähtävillä

Julkaistu 3.12.2015 12.35

Läntisellä Tampereella sijaitsevien Tesoman taimiston ja Haukiluoman uuden keskustan asemakaavaehdotukset ovat valmistuneet. Alueille on tulossa uusia asuntoja arviolta jopa 1100 asukkaalle, joista noin 600 tulee Tesomajärvelle ja noin 500 Haukiluomaan. Yhdyskuntalautakunta hyväksi tiistaina 1.12.2015 nähtäville täydennysrakentamisen mahdollistavat kaavamuutokset.

Taimiston kaavamuutos koskee Ikurin ja Tesomajärven kaupunginosan Tesomanpuistoa, kaupunginosan rajaa sekä Ikurin kaupunginosan kaavoittamatonta taimistoaluetta. Noin 11 hehtaarin kaava-alue on Myllypuronkadun eteläpuolella noin kahdeksan kilometriä luoteeseen Tampereen keskustasta. Haukiluoman kaava-alue on lähellä Myllypuronkadun pohjoispuolella.

Myllypuronkadun eteläpuolelle taimistoalueelle on tulossa monimuotoisesti kerrostaloja, rivitaloja ja pientaloja. Tesoman jäähallin pohjoispuolella olevalle Tuomarinkadun alueelle tullaan etsimään innovatiivisia kortteli- ja rakennustyyppejä kilpailun kautta.

Noin 4,2 hehtaaria Tesomanpuistosta merkitään lähivirkistysalueeksi, jota tulee hoitaa ja kehittää alueen arvokkaat luonnonominaisuudet huomioonottavalla tavalla. Tästä noin 0,2 hehtaarin suuruinen alue on säilytettävä luonnontilaisena. Noin 0,9 hehtaarin osuus suunnittelualueen itäreunalla osoitetaan suojaviheralueeksi, jossa on tärkeä ekologinen yhteys.

Haukiluomaan on tulossa uusi keskusta-alue, jossa on asuinkerrostaloja sekä palvelu- ja liiketiloja. Alue on hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella.

Tyvikadun ja Myllypuronkadun välisen risteyksen luoteispuolelle tulee kolme asuinrakennusten korttelialuetta. Myllypuronkadun varteen muodostuu noppamaisten nelljä-viisikerroksisten kerrostalojen ketju, joka suojaa korttelin sisäosia liikennemelulta. Uudet asuinrakennukset luovat Haukiluoman asuinalueelle uuden värikkään ja kaupunkimaisemman julkisivun.

Korttelialueen sisäosassa keskuspuiston ääreen sijoittuu kaksi-kolmekerroksisten noppamaisten pienkerrostalojen rivistö. Alueelle on mahdollista rakentaa kerrostalon ja rivitalon kaupunkivilla-tyyppisiä välimuotoja.

Molemmat alueet ovat kaupungin täydennysrakentamisohjelmassa, ja niistä on laadittu laajemmat yleissuunnitelmat. Asukkaita on pyritty saamaan mukaan alueiden kehittämiseen monin tavoin suunnittelun alusta saakka.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 4.1.2016 saakka kaupungin internet-sivuilla, Palvelupiste Frenckellissä ja Tesoman kirjastossa ennen kun ne etenevät kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi.


Lisätietoja

Kaavoitusarkkitehti
Raija Mikkola
puhelin 040 806 3019

Projektiarkkitehti
Minna Kiviluoto
puhelin 040 801 6951


Teksti Anna-Leea Hyry