Siirry sisältöön

Raitiotien yleissuunnitelmasta runsaasti lausuntoja, kaupunginhallitus käsittelee hankkeen etenemistä

Julkaistu 28.5.2014 14.45

Tampereen raitiotiehankkeen yleissuunnitelmasta on tullut yli neljäkymmentä lausuntoa, joista pääosa on hankkeelle myönteisiä. Osaa lausunnoista odotetaan vielä. Lausunnot on koottu maanantaina 2. kesäkuuta 2014 pidettävän kaupunginhallituksen kokouksen aineistoon. Kaupunginhallitus käsittelee raitiotiehankkeen etenemistä. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn hanke tulee 16. kesäkuuta 2014.

Lausuntoja pyydettiin hankkeen vaikutuksista, yhteistyömahdollisuuksista ja seudun kehityksestä muun muassa valtionhallinnolta ja ympäristökunnilta. Kooste lausunnoista on kaupunginhallituksen esityslistan liitteenä.

Päätösesityksen mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että Tampereen raitiotien yleissuunnitelma hyväksytään ja kaupunki ryhtyy toteuttamaan yleissuunnitelman mukaista raitiotiehanketta. Raitiotiehankkeen kehitysvaihe alkaisi välittömästi ja päättyisi vuoden 2016 aikana ja raitiotien toteutusmalli ratkaistaan kehitysvaiheen aikana.

Esityksen mukaan kehitysvaiheen jälkeen kaupunginvaltuusto tekee päätöksen rakentamisvaiheeseen siirtymisestä vuoden 2016 aikana, jos kehitysvaiheessa päästään sellaiseen toteutuskelpoiseen ratkaisuun, jonka kustannukset eivät ylitä rakennuskustannusindeksiin sidottua 250 miljoonan euron hintaa (maanrakennuskustannusindeksi MAKU 137,0 (2005 = 100). Indeksi kuvaa lokakuun 2013 hintatasoa) ilman kalustohankintaa. Edellytyksenä on myös valtion osallistuminen kustannuksiin 30 prosentin osuudella.

Päätösesityksenä on, että raitiotie kulkee Sepänkadun ja Paasikiventien kautta Pispalan kannaksen kohdalla. Raitiotietä varten suunniteltavat asemakaavat valmistellaan niin, että raitiotiereittiä voi liikennöidä myös linja-autoilla.

Tampereen raitiotiehanke on herättänyt runsaasti keskustelua ja tuonut myös paljon kysymyksiä hankkeen valmistelijoille. Useimmin kysyttyihin kysymyksiin on koottu vastauksia hankkeen verkkosivuille osoitteeseen www.tampere.fi/kaupunkiraitiotie


Teksti Anna-Leea Hyry