Siirry sisältöön

Tampere miettii keskisen alueen kouluverkkoa

Julkaistu 30.10.2013 14.40

Tampereella pohditaan, miten perusopetuksen keskisen alueen kouluverkkoa ja koulupolkuja kehitetään lähivuosina. Muutostarpeita ja ratkaisuvaihtoehtoja etsitään ja arvioidaan marras-joulukuun aikana järjestettävissä työpajoissa yhdessä alueen koulujen, vanhempainyhdistysten ja oppilaskuntien kanssa.

Perusopetuksen keskinen alue on suurin kaupungin kolmesta perusopetuksen alueesta. Siihen kuuluvat keskustan, Etelä-Tampereen, Hervannan sekä Vuoreksen koulut.

Nyt alkava keskisen alueen kouluverkkotyö on osa myöhemmin käynnistyvää, kaupunkistrategiaan ja hyvinvointisuunnitelmaan pohjautuvaa kaupungin hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelman valmistelua. Myöhemmin vuorossa ovat myös perusopetuksen itäisen ja läntisen alueen kouluverkko.

Osa kouluista täynnä, osassa tilaa

Päätökset keskisen alueen kouluverkossa tehtävistä toimenpiteistä tekee nyt käynnistyvän valmistelun pohjalta lasten ja nuorten palvelujen lautakunta. Osa ratkaisuista pyritään toteuttamaan jo ensi lukuvuoden alussa, osa ajoittuu myöhemmille vuosille.

Ratkaisuja tarvitaan esimerkiksi Peltolammin koulussa, joka on perusparannusohjelmassa lähivuosien aikana. Peltolammin osalta pohditaan, tehdäänkö nykyiseen kiinteistöön perusparannus vai rakennetaanko alueelle kokonaan uusi koulu. Myös Järvensivun kouluun on suunniteltu perusparannusta.

Keskisen kouluverkon alueella on tällä hetkellä kouluja, joiden alueella on enemmän oppilaita kuin koulussa on tilaa. Näihin kuuluu esimerkiksi Koiviston koulu, jossa tänä syksynä aloitti ensimmäisen luokan neljä rinnakkaisluokkaa. Samoin Juhannuskylän koulu on täynnä. Keskisellä alueella on myös kouluja, joissa on tilanväljyyttä. Esimerkiksi keskustassa sijaitsevan Puistokoulun Liisanpuiston kiinteistöstä on vapautunut tiloja, kun oppilaita on siirtynyt yhä enemmän alueille omaan lähikouluun. Ratkaisuja tarvitaan myös Hervannan ja Vuoreksen koulujen tilankäyttöön.

Keskisellä alueella selvitetään muun muassa mahdollisuuksia muuttaa koulupolkuja tai tuoda päivähoitoa ja esiopetusta aikaisempaa enemmän koulujen yhteyteen. Yksi vaihtoehto tähän ovat pienten lasten yksiköt, joita on jo perustettu eri puolille kaupunkia. Niissä tarjotaan esiopetusta, alkuopetusta ensimmäiselle ja toiselle luokalle sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Koulut, oppilaskunnat ja huoltajat mukaan

Selvitystä ja ideointia tehdään yhdessä koulujen, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Rehtoreille järjestettiin ensimmäinen ideointitilaisuus syyskuussa, vanhempainyhdistysten ja oppilaskuntien edustajat kutsutaan omiin työpajoihinsa marraskuussa. Työpajoissa esitellään kouluverkon suunnittelun periaatteita ja muita työtä ohjaavia taustatietoja ja perehdytään alueen kouluverkon ja oppilaan ohjauksen muutostarpeisiin, vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin.

Keskisen alueen koulujen huoltajille järjestetään kysely koulujen sähköisessä Helmi-järjestelmässä marraskuun lopussa. Kaikille avoin yleisötilaisuus aiheesta pidetään tiistaina 3.12.2013 klo 18.00-19.30 kaupunginvaltuuston salissa (os. Aleksis kiven katu 14-16 C, 5. krs).

Teksti Johanna Toivanen