Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: louhinta ja murskaus Velaatantiellä

Julkaistu 1.11.2019 0.05

Nähtävilläoloaika: 1.11.2019 - 4.12.2019 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Kaanaan Kaivin Oy:n tekemä ilmoitus koskee puutavaran varastoalueen rakentamista 4.10.2019 - 30.6.2021 kiinteistöllä Velaatantie 731. Toimintaan sisältyy louhintaa, murskausta ja iskuvasarointia.

Päätös annetaan 4.11.2019. Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 4.12.2019. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Kuulutus pidetään nähtävänä 1.11.–4.12.2019 Tampereen kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Aleksis Kiven katu 14-16 C. Päätös on nähtävänä valitusaikana palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2B ja tämän julkaisun liitteenä

Tampereella 31.10.2019

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto