Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: Isokuusen päiväkodin ja koulun rakennustyöt

Julkaistu 31.8.2020 0.03

Nähtävilläoloaika: 31.8.2020 - 7.10.2020 Ympäristönsuojelupäällikkö on 28.8.2020 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Proinfra Oy:n tekemä ilmoitus koskee Isokuusen päiväkodin ja koulun rakentamiseen liittyvää louhintaa, murskausta ja iskuvasarointia 15.9.−18.12.2020 Vuoreksessa, osoitteessa Sydänpuunkatu 9, 33870 Tampere. Erityisen häiritsevää työtä tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00−18.00.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 7.10.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 31.8.2020. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä valitusajan 31.8.2020–7.10.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto