Siirry sisältöön

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus Tampereen ja Kangasalan alueilla sijaitsevan Kaukajärven jäällä ajoa koskevan maastoliikennelain (1710/1995) mukaisen muutosesityksen vireille tulosta

Julkaistu 2.10.2020 1.00

Nähtävilläoloaika: 2.10.2020 - 2.11.2020 Maastoliikennelain (1710/1995) mukainen asia; esitys
jäällä ajamisen kiellon muuttamiseksi Kaukajärvellä, Tampere ja Kangasala