Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: ponttaustyöt Hatanpäänkadulla

Julkaistu 27.7.2020 7.00

Nähtävilläoloaika: 27.7.2020 - 2.9.2020 Ympäristönsuojelupäällikkö on 24.7.2020 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Terrawise Oy:n tekemä ilmoitus koskee Hatanpäänkadun yhteisrakentamishankkeeseen PV7 liittyviä ponttaustöitä. Ponttaustöitä tehdään 27.7.−30.11.2020 arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00−18.00.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 2.9.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 27.7.2020. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä valitusajan 27.7.2020–2.9.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto