Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: louhinta ja murskaus osoitteessa Hallinharjanne 19

Julkaistu 16.7.2021 0.02

Nähtävilläoloaika: 16.7.2021 - 23.8.2021 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 15.7.2021 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Rakennusliike Omakiinteistö Oy:n tekemä ilmoitus koskee murskausta ja louhintaa osoitteessa Hallinharjanne 19 16.8.-31.12.2021 arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-18.00.

Päätöksen julkaisupäivä on 16.7.2021. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 16.7.–23.8.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 23.8.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 16.7.2021

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto