Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: Järvensivun alikulkusillan rakentaminen

Julkaistu 5.2.2020 0.02

Nähtävilläoloaika: 5.2.2020 - 13.3.2020 Ympäristönsuojelupäällikkö on 4.2.2020 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Kreate Oy:n tekemä ilmoitus koskee Järvensivun alikulkusillan rakentamistyömaata 17.2. - 30.8.2020.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 13.3.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 5.2.2020. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 5.2.2020–13.3.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Tampereella 5.2.2020

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto