Siirry sisältöön

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 - 2027

Julkaistu 3.2.2021 15.22

Nähtävilläoloaika: 3.2.2021 - 14.5.2021 Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004), valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011) ja laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005).