Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: Tampere Drift Battle Messukeskuksella

Julkaistu 4.9.2020 0.04

Nähtävilläoloaika: 4.9.2020 - 12.10.2020 Ympäristönsuojelupäällikkö on 3.9.2020 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Tampereen Urheiluautoilijat ry:n tekemä ilmoitus koskee Tampere Drift Battle -moottoriurheilukilpailua, joka järjestetään lauantaina 12.9.2020 klo 10.00−20.00 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen pysäköintialueella osoitteessa Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 12.10.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 4.9.2020. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä valitusajan 4.9.2020–12.10.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Tampereella 4.9.2020.

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto