Siirry sisältöön

Ikäkoti kuntoon

Julkaistu 3.11.2016 8.52
Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017 on tarkoitettu ennakoimaan hyvää asumista ikääntyneille. Maassamme tarvitaan arviolta noin miljoona iäkkäille sopivaa turvallista ja esteetöntä kotia vuoteen 2030 mennessä. Silloin arvioidaan yli 65-vuotiaita olevan 1,5 miljoonaa eli puoli miljoonaa enemmän kuin nyt. Suomessa on kaikkialla lähtökohtana se, että asutaan kotona mahdollisimman pitkään ja laadukkaasti. Vanhenemisen myötä asumisen tarpeet kuitenkin muuttuvat.

Olen saanut olla kuuntelemassa erinomaisia luentoja ikääntyneiden asumisen eri puolista ja uusista suunnitelmista. Ympäristöministeriön ohjelmalla halutaan varmistaa ikääntyneiden turvallinen asuminen kotona toimintakyvystä ja varallisuudesta riippumatta. Asumista on tuettava hyvin monipuolisilla toimenpiteillä. Erilaisia asumisratkaisuja etsitään ja kokeillaan.

Yhteisöasumisesta turvaa kaikenikäisille

Tampereen Vanhusneuvostolle on tullut paljon toivomuksia yhteisöasumisesta, jolloin aina olisi joku toinen turvallisuutta luomassa, juttuseurana ja eri tapahtumiin osallistuvana seuralaisena. Naiset ovat usein sosiaalisempia kuin miehet ja löytävät itselleen keskustelukumppanin, oman miehen poisnukuttuakin. Yksin jääneille miehille tilanne on usein uusi ja outo ja he tarvitsevat siksi paljon kaveruutta ja apua arjen toiminnoissa. Mutta ovat he myös sisukkaita ja yrittävät pärjätä yksinkin. Apu otetaan kyllä vastaan, jos se osataan oikein tarjota.

Yhteisöasuminen on selkeästi nousussa oleva rakentamisen muoto, joka koskee kaikkia yksinäisyyttä ja turvattomuutta kokevia ikääntyneitä ja muistisairaita. Erilaisia yhteisöasumisen muotoja ja rakenteita on tarjolla eri puolilla Suomea ja niin myös Tampereella.

Tesomalle kyläyhteisö, jossa pidetään toisista huolta

Tesomalle on valmistumassa Oma Tesoma -hankkeen puitteissa hyvinvointikeskus ja uusi yhteisöllisyyteen pyrkivä asuinyhteisö Tesoman keskustaan. Tesomalle on valmistumassa myös toinen hanke eli Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä, joka rakentuu Kotipirtin palvelutalon taakse Myllypuronkadun ja Tesoman valtatien väliin. Siihen on tulossa erilaisille perheille erilaisia vuokra-asuntoja. Taloissa on sekä yhteisöasuntoja että yksityisasuntoja.

Tavoitteena on kyläyhteisö, jossa jokainen pitää huolta itsestään ja muista asukkaista, hyväksyy erilaiset ihmiset ja perheet. Yhteisö, jossa pidetään huolta vähän toistenkin lapsista, autetaan vanhuksia ulkoilemaan ja jutellaan kaikkien kanssa. Yhteisö, jossa tehdään arjen askareita yhteisvoimin, jolloin kenellekään ei tule elämä liian raskaaksi. Yhteisössä asuu myös muistisairaita, joille rakennetaan asuntoja heidän tarpeitaan vastaaviksi. Aitoja alueella ei ole vaan se kutsuu mukaan myös tien toisella puolella sekä Kotipirtin vieressä asuvat vanhat ja nuoret.

Pyrimme tekemään uudenlaisen alueesta, jossa myös nykytekniikalla on osansa. Kotiapua annetaan tarpeen mukaan kaikille yhdessä sovitusti ja henkilökuntaa on tarpeellinen määrä. Toivottavasti saamme mahtumaan myös kaikille yhteisen kylätalon joko alueen keskelle tai johonkin talon alakertaan. Ravintolapalvelut tuotetaan omassa keittiössä ja harrastusmahdollisuuksia löytyy asukkaiden toiveiden mukaan. Jospa vielä saisimme pienen kauppa- ja apteekkipisteen sekä hyvinvoinnista huolehtiville yrittäjille omat tilat, niin paljon arkista helpotusta olisi mahdollista saavuttaa. Mitä kaikkia siihen tontille mahtuu ja pystytään tekemään, riippuu paljon arkkitehdeistä. Alueesta on meneillään Asuntorahaston (ARA) järjestämä arkkitehtikilpailu, johon tuli peräti 23 hakemusta ja niistä valittiin neljä parasta jatkamaan työskentelyään. Heidän työnsä tulos on nähtävillä tammikuussa 2017 ja lopullinen tuomariston päätös maaliskuun lopussa.

Käräjätörmän monisukupolvisen yhteisökylän ensimmäisen osan on määrä olla valmis vuoden 2020 lopussa. Toinen alue eli Vuokratalosäätiön alue valmistuu noin 10 vuoden kuluessa.

Tavoitteena uudenlainen yhteisösuuntautunut koulutus

Käräjätörmän hankkeessa ovat mukana ARA:n lisäksi Tampereen kaupunki (asuntotoimi, kiinteistötoimi, kaavoitus, ikäihmisten palvelut ja Oma Tesoma), Kotipirtti ry, Vuokratalosäätiö, Ympäristöministeriö ja SAFA.

Kaikilla meillä on toive saada aikaan ihan uudenlaista vanhusten ja muistisairaiden asuttamista muiden tamperelaisten kanssa yhdessä, jotta myös muistisairailla olisi tunne yhteisöön kuulumisesta.

Samassa yhteydessä teemme yhteistyötä jo olemassa olevien koulutus -ja tutkimusyksiköiden kanssa. Tavoitteena on luoda yhteisösuuntautunut koulutus.

Vuorovaikutustaitoihin perustuvia ideoita ja näkemyksiä on jo käytetty sosiaalialan oppilaitoksissa. Tätä ajattelua haluamme laajentaa ja saada uusista ja nykyisin työssä vanhusten parissa olevista hoitajista yhteisöllisyyden toteuttajia. Vanhusten hoidosta tuleva kielteinen palaute on todella hälyttävää ja se on muutettavissa uudenlaisen osaamisen ja hoitokäytänteiden kautta.

Tähän liittyy myös se, että opiskelijat saavat asua halvemmalla, jos he sitoutuvat olemaan määrätyn ajan omasta vapaa-ajastaan alueella asuvien vanhusten kanssa ja he voivat suorittaa opiskeluunsa liittyvän harjoittelun niin Kotipirtin palvelutalossa kuin uudessa kyläyhteisössä.

Kaikki mukana olevat tahot ovat varmoja, että arkkitehdit pystyvät nämä toiveemme täyttämään ja saamme alueesta mahdollisimman viihtyisän ja uusiin hoitokäytäntöihin paneutuvan yhteisön. Tampereen Vanhusneuvoston mielestä muistisairaat tarvitsevat uudenlaista huolenpitoa sekä muiden ihmisten, lasten ja nuorten seuraa ja kaikkien yhteisöllisyyttä.

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut:
Vanhusneuvoston puheenjohtaja
Arja Ojala
puhelin 0500 877 333
sähköposti [email protected]

Kirjoittaja Vanhemmiten-blogin kirjoittajat