Siirry sisältöön

Kaupunki toimii aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa

Julkaistu 19.3.2019 16.24

Tampereen kaupunki osallistuu tavoitteellisesti ja aktiivisesti moniin kansainvälisiin verkostoihin. Verkostojen aihepiirit ovat erilaisia: kestävä kehitys, kulttuuri, hyvinvointi, elinvoima sekä älykkäät kaupungit.

– Verkostotyötä tehdään, jotta Tampere olisi paras mahdollinen kaupunki asukkailleen. Me viemme verkostoissa kaupungin tavoitteita eteenpäin, kertoo EU-yhteysjohtaja Hannele Räikkönen, joka vetää Tampereen EU-edunvalvonnan lisäksi kaupungin verkostoyhteistyötä.

– Kaupunki on 14 kansainvälisen verkoston jäsen, jotta oppii muilta hyviä käytäntöjä, vie täällä opittua eteenpäin ja markkinoi Tamperetta. Verkostoissa pääsemme mukaan EU-hankkeisiin sekä voimme vaikuttaa EU:n päätöksentekoon ja lainsäädäntöön.

Hannele Räikkönen
Hannele Räikkösen mukaan verkostotyöstä on hyvä kertoa niin kaupunkilaisille kuin henkilöstöllekin.

Verkostotyöstä on konkreettista hyötyä kaupunkilaisten elämänlaadun parantamiseen monella saralla. Tampere on mukana muun muassa Eurocities-verkostossa, joka on edunvalvontaan ja kaupunkien yhteistyöhön keskittyvä eurooppalainen verkosto. Siihen kuuluu yli 140 kaupunkia yli 30 maasta, ja se on yksi vahvimmista alue- ja paikallistason edunvalvontaorganisaatioista, jolla on suora yhteys EU-instituutioihin.

Esimerkiksi Vapriikki on saanut Tampereelle monia näyttelyitä toimimalla aktiivisesti museoiden kansainvälisessä ICOM-verkostossa.

Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut on puolestaan saanut eurooppalaisen työllisyydenhoidon alan MetropolisNet-verkoston kautta konkreettisia työkaluja esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden, nuorisotyöttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Kaupungin verkostokoordinaattorit
Kaupungin verkostokoordinaattorit osallistuvat kansainvälisiin verkostoihin aktiivisesti.

Tamperetta nostetaan verkostoissa esille

Kun kaupungin henkilöstö osallistuu verkostojen kokouksiin, työntekijät suunnittelevat etukäteen, kuinka Tamperetta kannattaa nostaa esille ja ovat paikan päällä aktiivisia.

Tampereen kaupungin palvelualueet ja yksiköt ovat nimenneet koordinaattorin jokaiselle verkostolle, jossa kaupunki on mukana. Verkostokoordinaattorit eli kunkin verkoston yhteyshenkilöt ovat puolestaan verkostoituneet kaupungin sisällä helmikuun lopussa. Verkostotyölle on tehty erillinen toimintasuunnitelma.

– Tarkoitus on tavata ryhmän kanssa muutaman kerran vuodessa, esitellä toimintaa toisille, tiimiytyä ja jakaa vinkkejä verkostotyöstä. Itse olen koordinaattoreiden kanssakulkija ja tsemppaaja, Hannele Räikkönen sanoo.

Myös kaikki kolme apulaispormestaria osallistuvat verkostotyöhön. Heidän tekemäänsä työtä arvostetaan kansainvälisissä verkostoissa, ja tapaamisissa voi olla suljettuja kokouksia, joissa vain poliitikot voivat olla mukana.

Mukaan tullut paljon uusia verkostoja

Hannele Räikkösen mukaan Tampereella on tehty erinomaista verkostotyötä jo vuosia, mutta mukaan on tullut myös paljon uusia verkostoja ja tekijöitä. Tämän vuoksi nyt on hyvä aika katsoa kokonaisuutta strategisesti.

– Työ vaatii suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta. Kahden vuoden toiminnan jälkeen arvioimme aikaansaamisia ja katsomme, missä verkostoissa kannattaa jatkaa työtä ja onko jossakin kenties päällekkäisyyksiä.

Kaupungin kansainväliset verkostot:

  • kestävä kehitys (Eurocities EF, ICLEI, Energy Cities, Procura+)
  • kulttuuri (Eurocities CF, LIKE, ICOM, IFLA)
  • hyvinvointi (Eurocities SF, IAEC)
  • elinvoima (Eurocities EDF, MetropolisNet, The International Metropolis Project)
  • smart (Eurocities KSF, Eurocities MF, Ertico ITS, Maas Alliance, OASC, Nordic Smart Cities)

Kaupunki esittelee verkostojaan verkkosivujen artikkeleissa vuoden 2019 aikana.


Teksti Tuuli Oinonen

Kuvat Veli-Matti Lahdenniemi