Siirry sisältöön

Työllistyminen, kielikoulutus ja rasismi puhuttivat kansainvälisessä asukasillassa

Julkaistu 1.4.2016 13.46

Kansainvälisten asioiden merkeissä järjestetty asukasilta kokosi valtuustosaliin noin kolmekymmentä kiinnostunutta tamperelaista tiistaina 29.3.2016. Keskustelu oli vilkasta ja asiallista ja aiheet liikkuivat työllistämisestä rasismin torjuntaan ja vapaaehtoistyöstä kielikoulutukseen.

yleisö kokoontunut valtuustosaliin
 

Illan avasi maahanmuuttajaneuvoston jäsen Mahmoud Machaal pohtimalla, miten kaupunki voisi edistää maahanmuuttajien työllistymistä nykyistä paremmin. Hän esitti harkittavaksi Sveitsin mallia, jossa ulkomaiset lääkärit voidaan ottaa heti töihin oppimaan. Työssäoppimisen ajalta maksetaan normaalia pienempää palkkaa. Machaal kysyi myös, miten oleskeluluvan saaville turvapaikanhakijoille turvataan asunto.

Apulaispormestari Mikko Aaltonen piti Sveitsin mallia selvittämisen arvoisena, mutta huomautti, että Suomessa virantäytön kriteerit ovat monella alalla tiukat eikä niitä voi kunnan päätöksellä ohittaa. Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki piti tärkeänä sitä, että maahanmuuttajien monipuolinen osaaminen saadaan hyödynnettyä ja siksi Tampereella on tekeillä maahanmuuttajien osaamiskartoitus.

Apulaispormestari Pekka Salmi kertoi, että kaupungin asumisyhteisöt tulevat lähivuosina lisäämään asuntotuotantoa. Se ei kuitenkaan riitä. Siksi kaupunki on esittänyt ARA:lle mallia, jossa kaupunki hankkisi asuntoja yksityisiltä markkinoilta ja toimisi välivuokraajana.

Maahanmuuttajilla paljon osaamista

Kysymykseen kieliopetuksesta vastasi apulaispormestari Leena Kostiainen. Lasten ja nuorten opetuksessa asia on hyvällä tolalla, sillä valmistavan opetuksen malli toimii ja ulkomailta tullut lapsi saa ensimmäisen vuoden osallistua valmistavaan opetukseen, missä hän oppii suomen kielen. Aikuisten osalta vastaavaa mallia ei ole ja siihen keskustelussa heitettiin seuraava idea: voisivatko työväen- ja kansalaisopistot pestata maahanmuuttajia opettamaan suomenkieltä uusille tulijoille ja vastaavasti vieraita kieliä suomalaisille.

Keskustelussa nousi esille myös huoli siitä, riittävätkö Tampereen resurssit ottamaan vastaan kaikki tänne pyrkivät maahanmuuttajat. Mikko Aaltonen totesi, että vain osa turvapaikanhakijoista saa oleskeluluvan, ja Tampereelle jäävien määrä on sellainen, että siitä selvitään. Tilaisuutta vetänyt valtuuston puheenjohtaja Sanna Marin muistutti, että maailman menestyneimmät kaupungit ovat yleensä monikulttuurisia kaupunkeja, mikä kertoo siitä, että maahanmuuttajat tuovat mukanaan paljon osaamista ja vetovoimaa.

Työttömyyttä ja rasismia torjuttava

Korkea työttömyys maahanmuuttajien ja myös kantatamperelaisten keskuudessa herätti pitkän keskustelun. Anna-Kaisa Heinämäki kertoi, että tänä vuonna kaupunki hankkii 12 miljoonalla eurolla työllisyyspalveluja ja työllisyyden palveluyksikkö auttaa 4500 asiakasta. Silti kaupunki ei voi kaikkia työttömiä työllistää, vaan siihen tarvitaan muitakin työnantajia ja ennen kaikkea uusia työpaikkoja.

Rasististen puheiden ja tekojen lisääntymisestä olivat niin monet yleisön edustajat kuin poliitikot huolissaan. Pekka Salmen mukaan maahanmuuttopolitiikan kritiikki on hyväksyttävää, mutta rasistinen puhe ei. Mutta missä menee raja kriittisen ja rasistisen puheen välillä? Salmi katsoi, että esimerkiksi varavaltuutettu Terhi Kiemungin pääsiäisenä esittämät kommentit ylittivät tämän rajan.

Leena Kostiainen sanoi Tampereen olleen aina kansainvälinen kaupunki ja Anna-Kaisa Heinämäen mukaan yhdenvertaisuus on yksi kaupungin toiminnan perusarvoja. Kostiaisen mukaan rasismi ei Tampereella ainakaan koululaisten keskuudessa ole noussut esille, eikä härnääminen tai kiusaaminen koske maahanmuuttajalapsia tavallista enempää.

Lisää toimintaa, tutustumista ja yhdessä tekemistä

Maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtaja Abdulkadir Hashi toivoi, että Tampereen kaupunki järjestäisi turvapaikanhakijoille enemmän toimintaa ja mahdollisuuksia tavata paikallisia asukkaita. Turvapaikanhakijoiden arki käy pitkäksi ja toimettomuus turhauttaa.

Yleisön keskuudesta esitettiin ideoita maahanmuuttajien ja kantatamperelaisten tutustuttamiseksi. Turvapaikanhakijat voisi kutsua mukaan urheiluseurojen höntsypeleihin tai kokkaamaan eksoottisia ruokia ravintolapäivään. Kokemukset tällaisista tempauksista ovat olleet erittäin positiivisia.

Yleisö mietteliäänä valtuustosalissa kansainvälisessä asukasillassa
Kansainvälisessä asukasillassa keskusteltiin ja ideoitiin vilkkaasti. Huolenaiheina olivat työllistyminen, asuntojen riittävyys ja rasismi. Työllistymiskynnystä haluttiin madaltaa. Tutustumista ja yhdessäoloa tarvitaan ehdottomasti lisää.

Teksti Pauli Välimäki

Kuvat Marja Nyrhinen