Siirry sisältöön

Palvelut eri-ikäisille

Tampereen kaupunki tarjoaa hammashoidon palveluja kaikille kuntalaisille.

Pieni lapsi hammasharja suussa.

Alle kouluikäiset

Terveystarkastukset järjestetään kaikille 1-, 2-, 4- ja 5-vuotiaille. 1-, 2- ja 4-vuotiaat lapset käyvät hammashoitajien pitämillä neuvolavastaanotoilla ja 5-vuotiaat suuhygienisteillä. Lisäksi tehdään yksilölliseen tarpeeseen perustuvia tarkastuksia. Alle kouluikäisten kotiin tulee postitse kehotus varata aikaa. Huoltaja voi varata ajan verkkoasioinnin kautta tai keskitetystä ajanvarauksesta .

4-vuotiaat käyvät hammashoitolassa, ja heille voi varata ajan joko hammashoitajalle tai suuhygienistille.

Koululaiset

Terveystarkastuksia tehdään 1.-, 5.- ja 8.-luokkalaisille. Lisäksi tehdään yksilölliseen hoidontarpeeseen perustuvia tarkastuksia. Tutkimus- ja terveystarkastusajankohdasta lähetetään kotiin kehotus, jossa suositellaan varaamaan aikaa. Huoltaja voi varata ajan verkkoasioinnin kautta tai keskitetystä ajanvarauksesta .

Yksilölliseen hoidon tarpeeseen perustuvat kutsut lähtevät toistaiseksi ajallisena.

8 - 15 -vuotiaille lapsille ja nuorille on käytössä ns. monihuonemalli: suuhygienisti tekee hoidon tarpeen arvioinnin, ja jos asiakas tarvitsee hammaslääkärin tarkastusta, kutsutaan paikalle hammaslääkäri:

Opiskelijat

16 - 17 -vuotiaat saavat postitse kehotuksen varata ajan terveystarkastukseen. Ajan voi varata joko verkkoasioinnin kautta omilla verkkopankkitunnuksilla tai soittamalla keskitetystä ajanvarauksesta .

Vieraspaikkakuntalaiset opiskelijat voivat käyttää Tampereen kaupungin suun terveydenhuollon palveluja. Palvelujen käyttäjäksi voi ilmoittautua alla "Vieraskuntalaisen koululaisen ja opiskelijan ilmoittautuminen hammashoitopalveluiden käyttäjäksi" -lomakkeella, joka löytyy Lomakkeet -sivulta:

Lomakkeen voi tilata myös keskitetystä ajanvarauksesta, puhelin 03 5657 0100. Ajanvarauksesta on huolehdittava itse.

Aikuiset

Aikuiset varaavat ajan keskitetystä ajanvarauksesta . Ajan tarkistaminen, siirtäminen ja peruuttaminen sekä ensimmäisen ajan varaaminen suuhygienistille ja kiireellisen hammaslääkäriajan varaaminen on mahdollista myös verkkoasioinnin kautta .

Tampereella on käytössä ns. aikuishoidon monihuonemalli. Suuhygienisti tekee hoidon tarpeen arvioinnin, ja mikäli asiakas tarvitsee hammaslääkärin tarkastusta, kutsutaan paikalle hammaslääkäri. Aikuisten monihuonevastaanotoille voi varata ajan verkkoasioinnin kautta.