Siirry sisältöön

Vaihto-opiskelijoiden terveydenhuolto

Tampereen kaupunki vastaa seuraavien korkeakouluihin saapuvien vaihto-opiskelijoiden terveydenhuollosta:

  • EU- tai ETA-maista ja Sveitsistä tulevat vaihto-opiskelijat
  • Australiassa asuvat ja siellä sairausvakuutetut vaihto-opiskelijat sekä
  • Kanadan Quebecin provinssista tulevat vaihto-opiskelijat.

Vaihto-opiskelijat saavat terveydenhuollon palveluja julkisesta terveydenhuollosta osoittamalla siihen oikeuden seuraavasti:

Jos tulet Pohjoismaista, saat hoidon esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai passin.

Jos olet EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä ja oleskelet Suomessa tilapäisesti, on sinulla oikeus lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon julkisessa terveydenhuollossa, jos sinulla on Ulkoinen linkkieurooppalainen sairaanhoitokortti . Kortti tulee hankkia ennen Suomeen tuloa.

Jos tulet Australiasta ja opiskelet Suomessa tilapäisesti, on sinulla oikeus lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon julkisessa terveydenhuollossa. Pystyt osoittamaan oikeutesi sairaanhoitoon Australian tai muun maan passilla, josta käy ilmi rajoittamaton asumisoikeutesi Australiassa.

Jos olet Kanadan Quebecistä, tulee sinun hakea Kelasta "Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa" -todistus, jolla voit osoittaa oikeutesi julkiseen terveydenhuoltoon Suomessa ja jonka perusteella saat hoidon kuntalaisen asiakasmaksun hinnalla. Todistuksen myöntää Ulkoinen linkkiKelan kansainvälisten asioiden keskus (KV-keskus) .

Huom! Muistathan ottaa vaadittavan dokumentin (esim. passin) mukaan jokaiselle vastaanottokäynnille.

Mitä palveluja vaihto-opiskelijana voit käyttää?

Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuolto huolehtii vaihto-opiskelijoiden terveydenhuollon palveluista. Vaihto-opiskelijoita palvellaan Tullinkulman toimipisteessä.

Ajanvaraus ja neuvonta: puhelin 040 806 2454, ma - pe klo 8.15 - 12

Terveydenhuollon ammattilainen arvioi palvelutarpeesi, kun otat yhteyttä terveydenhuoltoon. Välttämättömän sairaanhoidon ohella sinulle tarjotaan myös välttämättömät ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelut, kuten raskauden ehkäisyneuvonta.

Kun Tullinkulman toimipiste on kiinni ja tarvitset sairaanhoitoa, ota yhteyttä terveyspalvelujen neuvontaan: puhelin 03 5657 0023, joka päivä 7 - 22.

Opiskeluterveydenhuollossa ei ole päivystyspalveluja.

Kiireetöntä terveysneuvontaa saat terveyspalvelujen neuvonnasta, puhelin 03 5657 0023, joka päivä klo 7 - 22.

Ympärivuorokautinen päivystysapu auttaa äkillisissä terveysongelmissa silloin, kun oma terveysasemasi on kiinni. Soita numeroon 116117 aina, kun mietit päivystykseen menoa.

TAYS Ensiapu Acuta hoitaa äkillisesti sairastuneet ja loukkaantuneet tamperelaiset, jotka tarvitsevat välitöntä hoitoa.

Soita hätänumeroon 112 kiireellisissä hätätilanteissa, esimerkiksi silloin, kun kyse on äkillisestä sairauskohtauksesta tai hengenvaarasta.Hätätilanteet ja päivystys

Välttämättömät hampaiden ja suun terveydenhuollon palveluja saat Tampereen kaupungin suun terveydenhuollosta. Suun terveydenhuollon verkkosivut

Asiakasmaksut

Vaihto-opiskelijana maksat palveluista asiakasmaksuja samoin perustein kuin Suomessa vakinaisesti asuvat. Maksut perustuvat asiakasmaksulakiin. Huom! 3.1.2022 alkaen opiskeluterveydenhuollossa peritään maksu kaikista lääkäri- ja hoitajakäynnistä, jonka asiakas on jättänyt käyttämättä ja perumatta ilman hyväksyttävää syytä. Lisätietoja asiakasmaksuista

On suositeltavaa, että julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvat vaihto-opiskelijat ottaisivat myös sairauskuluvakuutuksen. Se kattaa tarvittaessa julkista terveydenhuoltoa laajemman hoidon (esim. pidemmät sairaanhoitojaksot, kotiuttaminen).

Lisätietoa löytyy Kansaneläkelaitoksen sivuilta:


Entä muut vaihto-opiskelijat?

Edellä mainittujen maiden tai alueiden (Pohjoismaat, EU- ja ETA-maat, Sveitsi, Australia, Quebec) ulkopuolelta tulevat vaihto-opiskelijat eivät kuulu julkisen terveydenhuollon piiriin. Oppilaitokset tiedottavat näille vaihto-opiskelijoille terveydenhuoltoon liittyvistä asioista erikseen.

Tampereen korkeakoulujen kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (Ulkoinen linkkiYTHS ).

Katso myös: