Siirry sisältöön

Oppilaitosten terveydelliset olot

Oppilaitoksien opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta kuuluvat yhtenä osana opiskeluterveydenhuoltoon. Tarkastukset tehdään yhdessä oppilaitoksen johdon ja työsuojeluorganisaation kanssa kolmen vuoden välein. Tarkastuksissa pyritään kartoittamaan opiskelijoiden työskentelyolosuhteet ja samalla saadaan myös yleistietoa oppilaitoksista sekä opiskelu- ja oppimisilmapiiristä.

Tarkastuksista tehdään raportti, johon sisällytetään ehdotukset korjattavista asioista. Myös korjausehdotuksien täytäntöönpanoa seurataan. Oppilaitokset ovat hyvin erilaisia. Erityisesti ammattioppilaitoksissa on huomioitava työturvallisuusasiat erilaisten koneiden ja aineiden käytössä. Tapaturma- ja terveysvaaroihin kiinnitetään huomiota tarkastuskäynneillä sekä kartoitetaan ensiapuvalmius ja –tarvikkeet.

Oppilaitoksella tulee olla turvallisuus- ja valmiussuunnitelmat erityyppisiä tilanteita varten. Näitä ovat esimerkiksi paloturvallisuusohjeet, kriisityösuunnitelma ja päihdeohjelma. Osa suunnitelmista tehdään yhdessä opiskeluterveydenhuollon kanssa.