Siirry sisältöön

Koululaisen näöntutkimuksen palveluseteli

Palveluseteli voidaan myöntää taittovikaepäilyissä oppilaalle, joka on perusopetuksessa Tampereella tai Orivedellä kotikunnasta riippumatta. Oppilaan tulee olla vähintään 2. luokalla ja vähintään 8-vuotias. Lisäksi oppilaalla ja hänen huoltajallaan tulee olla riittävä suomen, ruotsin tai englannin kielen taito.

Palvelusetelin myöntää kouluterveydenhoitaja tekemänsä näöntutkimuksen ja muiden tietojen perusteella.

Kun oppilaalle on myönnetty palveluseteli, oppilas tai huoltaja valitsee itse palveluntuottajan Tampereen kaupungin ylläpitämästä palveluntuottajien rekisteristä ja ottaa yhteyttä palveluntuottajaan. Yksityisen palvelujentuottajan palvelut vastaavat tasoltaan julkisia näöntutkimuksen palveluja.

Tutkimukseen tulee päästä kahden viikon sisällä ajanvaraushetkestä. Palveluseteli on voimassa kolme kuukautta sen myöntämispäivämäärästä.

Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Asiakkaalta ei saa edellyttää silmälasien hankkimista siitä optikkoliikkeestä, jossa tutkimus on tehty.

Tarjolla olevat palveluntuottajat

Parastapalvelua.fi-sivuilta löydät tietoa palveluntuottajista ja voit tehdä vertailuja valintaa tehdessäsi:

Palveluntuottaja antaa asiakkaalle yhteenvedon tutkimuksesta sekä lähettää yhteenvedon oppilaan koulun kouluterveydenhuoltoon. Jos optikon näöntutkimuksessa tulee esille silmälääkärin tutkimuksen tarpeeseen viittaavia oireita tai löydöksiä, tehdään kouluterveydenhuollosta lähete Taysiin.


Palvelusetelituottajaksi hakeminen

Palveluntuottajaksi hakeudutaan sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) kautta. Palveluseteliyrittäjäksi voi hakea jatkuvasti. Lisätietoja PSOP-järjestelmästä:

Koululaisen näöntutkimus -palvelusetelin sääntökirjasta löytyy lisätietoja paitsi hakeutumisesta myös palveluntuottajan vastuista ja velvollisuuksista.

Lisätietoja palvelusetelituottajaksi hakemisesta ja siihen liittyvistä käytännön asioista:
Suunnittelija
Sini Jukka
puhelin 040 639 7447
sähköposti [email protected]