Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Sosiaalinen luotto

Tampereella asuvat voivat saada sosiaalista luottoa. Sosiaalinen luotto on tarkoitettu niille pienituloisille ja vähävaraisille, joilla ei ole mahdollisuuksia saada muuta luottoa kohtuullisilla ehdoilla mm. luottohäiriömerkinnän vuoksi. Sosiaalisen luoton avulla ehkäistään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistetään itsenäistä suoriutumista.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esim. velkojen järjestelyyn (enimmäislainamäärä 10 000 euroa) henkilölle, jolla on riittävästi maksuvaraa maksaa luotto takaisin korkeintaan viidessä vuodessa. Luotosta peritään ainoastaan viitekorko ilman marginaalia. Luoton saaminen edellyttää säännöllisiä tuloja, kuten palkkaa, eläketuloa tai ansiosidonnaista päivärahaa. Päivärahan tulee riittää koko lainan takaisinmaksuajalle.

Hakijalle tehdään maksuvaralaskelma, jossa otetaan huomioon asumisesta, työmatkoista, päivähoidosta, elatusvelvollisuudesta ja terveydenhuollosta aiheutuvat kulut. Lisäksi välttämättömiin elinkustannuksiin varataan käyttörahoja sama määrä kuin yksityishenkilön velkajärjestelyssä. Välttämättömiin elinkustannuksiin sisältyy mm. ruoka, puhelin- ja internetkulut sekä muut henkilökohtaiset menot. Vuonna 2016 yksinasuvan välttämättömät elinkustannukset ovat 536 euroa ja avo- tai avioliitossa olevien 902 euroa. Lasten elinkustannukset määritellään lasten iän- ja lapsiluvun mukaan.

Luoton saamisen edellytyksiä on, että hakija pystyy maksamaan luoton takaisin ja että velkojen kokonaistilanne tulee järjestetyksi. Jos luottoa myönnetään velkojen järjestelyyn, järjestelystä tehdään maksuhäiriömerkintä koko laina-ajalle.

Sosiaalisen luoton hylkäämisperusteita:

  • hakijalla on velkaa yli 10 000 euroa
  • hakijan maksuvara ei riitä luoton hoitamiseen
  • hakijan tilanne ei ole riittävän vakiintunut
  • hakija voi saada kohtuuhintaista luottoa normaaleilta luottomarkkinoilta
  • hakijalla on realisoitavissa olevaa varallisuutta

Yhteydenotot

Ota yhteyttä talous- ja velkaneuvojaan, puhelin 03 5656 6972, ma - to klo 13 - 14. Puhelinhaastattelussa kartoitetaan, täyttyvätkö edellytykset sosiaalisen luoton saamiselle.

Sosiaalisen luoton saaminen edellyttää henkilökohtaista käyntiä talous- ja velkaneuvojan vastaanotolla, jossa tehdään kokonaisarviointi hakijan tilanteesta. Sosiaalisen luoton hakemuskäsittely kestää arviolta 1 - 2 kuukautta.

Katso myös


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/sosiaalinenluotto