Siirry sisältöön

Lähisuhdeväkivaltatyö ja ehkäisyverkosto

Lähisuhdeväkivaltatyö

Tampereella työskentelee lähisuhdeväkivaltatyön työpari, joka ottaa vastaan asiakkaita palvelutarpeen arviointeihin sekä kouluttaa henkilökuntaa. Asiakkaat ohjautuvat pääasiassa poliisin kautta.

Ota yhteyttä:
lahisuhdevakivaltatyo(at)tampere.fi

Lähisuhdeväkivaltatyön sosiaalityöntekijä
Katja Tiippana-Pohjonen
puhelin 040 639 7899
sähköposti [email protected]

Sairaanhoitaja
Pinja Tuominen
puhelin 050 306 2314
sähköposti [email protected]

Asiakastyö ja konsultointi

Lähisuhdeväkivaltatyön työntekijät ottavat vastaan asiakkaita lyhyisiin palvelutarpeen arviointeihin lähisuhdeväkivaltatilanteissa, kun asiakkaalla ei ole asiakkuutta sosiaalihuollon palveluissa. Pääosin asiakkaat ohjautuvat päivystävien viranomaisten kautta.

Asiakastyö on lyhytjaksoista, suunnitelmallista ja tavoitteellista auttamista. Työ voi sisältää kriisitapaamisen ja/tai palveluohjauksen, jonka tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltainen tukeminen. Asiakastapaamisia voidaan järjestää enemmän kuin yksi, mutta pääsääntöisesti asiakas pyritään ohjaamaan eteenpäin hänelle oikeaan, joko kunnalliseen tai kolmannen sektorin palveluun puhelinkeskustelun tai ensimmäisen tapaamisen aikana.

Tampereella toimii myös moniammatillinen riskinarviointityöryhmä (MARAK), joka arvioi parisuhdeväkivallan uusiutumisen riskiä ja parantaa väkivaltaa kokeneen turvallisuutta. Työryhmä kokoontuu kolmen viikon välein. Asiakas ohjautuu MARAK-työryhmään ammattilaisen tekemän riskinarvioinnin kautta, työskentely on asiakkaalle vapaaehtoista. Lisätietoa MARAK-työryhmästä saat lähisuhdeväkivaltatyön työntekijöiltä.

Työntekijät voivat konsultoida väkivaltatyön työparia lähisuhdeväkivaltakysymyksissä puhelimitse ja sähköpostitse. Lähisuhdeväkivaltatyö vierailee tarpeen mukaan myös osastotunneilla ja tiimipalavereissa.

Koulutus

Lähisuhdeväkivaltatyö järjestää kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisille koulutuksia. Koulutuksilla vahvistetaan väkivallan teoreettista tietämystä sekä tuetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden yksiköitä väkivaltatyössä.

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyverkosto

Tampereen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyverkosto koostuu julkishallinnon ja kolmannen sektorin toimijoista, jotka työskentelevät suoraan tai välillisesti väkivallan parissa.
Verkostossa ovat mukana seuraavat toimijat:

 • DIDAR
 • Kriisikeskus Osviitta
 • Maria Akatemia
 • Perheväkivaltaklinikka
 • Pirkanmaan rikosuhripäivystys
 • Pirkanmaan sovittelutoimisto
 • Poliisi
 • Pro Tukipiste
 • Tampereen ensi- ja turvakoti ry
 • Tampereen kaupungin Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Tampereen kaupungin sosiaalipäivystys
 • Setlementti Tampereen kriisi- ja väkivaltatyön palvelut
 • Välitä! Seksuaaliväkivaltatyö

Verkoston tehtävänä on lisätä kuntalaisten tietoa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyen sekä tarjota apua ja palveluja kuntalaisille. Lisäksi verkosto tarjoaa asiantuntijuuttaan ja työkaluja väkivaltatyön ehkäisemiseksi.

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyverkosto räätälöi väkivaltateemaan liittyviä koulutuksia tarpeen mukaan. Verkoston jäseniä voi konsultoida väkivaltaan liittyvissä asioissa.

Lisätiedot ja koulutustiedustelut:
Lähisuhdeväkivaltatyön sosiaalityöntekijä
Katja Tiippana-Pohjonen
puhelin 040 639 7899
sähköposti [email protected]

Sairaanhoitaja
Pinja Tuominen
puhelin 050 306 2314
sähköposti [email protected]