Siirry sisältöön

Lähisuhdeväkivaltatyön työpari ja ehkäisyverkosto

Lähisuhdeväkivaltatyön työpari

Tampereella työskentelee lähisuhdeväkivaltatyön työpari, joka ottaa vastaan asiakkaita palvelutarpeen arviointeihin sekä kouluttaa henkilökuntaa. Asiakkaat ohjautuvat pääasiassa poliisin kautta.

Lähisuhdeväkivaltatyön sairaanhoitaja
Noora Kannisto
puhelin 050 306 2314
sähköposti [email protected]

Sosiaalityöntekijä
Laura Keisanen
puhelin 040 639 7899
sähköposti [email protected]

Asiakastyö

Lähisuhdeväkivaltatyön työntekijät ottavat vastaan asiakkaita lähisuhdeväkivaltatilanteissa. Pääosin asiakkaat ohjautuvat päivystävien viranomaisten, kuten poliisin tai sosiaalipäivystyksen kautta. Asiakastyö on lyhytjaksoista, suunnitelmallista auttamista. Se voi sisältää kriisitapaamisen ja/tai palveluohjauksen: tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltainen tukeminen tilanteesta selviämiseen.

Asiakastapaamisia voidaan tarvittaessa järjestää enemmän kuin yksi, mutta pääsääntöisesti asiakas pyritään ohjaamaan eteenpäin hänelle oikeaan joko kunnalliseen tai kolmannen sektorin palveluun jo puhelinkeskustelun tai ensimmäisen tapaamisen aikana.

Koulutus ja konsultointi

Lähisuhdeväkivaltatyö kehittää Tampereen ja Oriveden perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyötä. Työpari järjestää hyvinvointipalvelujen työntekijöille koulutuksia. Koulutusten avulla vahvistetaan henkilökunnan teoreettista tietämystä väkivallasta ja tuetaan hyvinvointipalvelujen eri yksiköiden väkivaltatyötä. Työntekijät voivat konsultoida väkivaltatyön työparia lähisuhdeväkivaltakysymyksissä puhelimitse ja sähköpostitse.

Väkivaltatyö on osa laajempaa moniammatillista työryhmää, johon kuuluvat myös sosiaalipäivystyksen nuorten rikosasioiden sosiaalityöntekijät sekä Sisä-Suomen Poliisi.

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyverkosto

Tampereen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyverkosto koostuu julkishallinnon ja kolmannen sektorin toimijoista, jotka työskentelevät suoraan tai välillisesti väkivallan parissa.
Verkostossa ovat mukana seuraavat toimijat:

  • Kriisikeskus Osviitta
  • Maria Akatemia
  • Pirkanmaan rikosuhripäivystys
  • Pirkanmaan sovittelutoimisto
  • Poliisi
  • Pro Tukipiste
  • Tampereen ensi- ja turvakoti ry
  • Tampereen kaupungin Mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • Tampereen kaupungin sosiaalipäivystys
  • Setlementti Naauri ry:n Perheväkivaltaklinikka ja Välitä!- hanke

Verkoston tehtävänä on lisätä kuntalaisten tietoa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyen sekä tarjota apua ja palveluja kuntalaisille. Lisäksi verkosto tarjoaa asiantuntijuuttaan ja työkaluja väkivaltatyön ehkäisemiseksi.

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyverkosto räätälöi väkivaltateemaan liittyviä koulutuksia tarpeen mukaan. Verkoston jäseniä voi konsultoida väkivaltaan liittyvissä asioissa.

Lähisuhdeväkivaltatyön sairaanhoitaja
Noora Kannisto
puhelin 050 306 2314
sähköposti [email protected]

Lisätiedot ja koulutustiedustelut:
Sosiaalityöntekijä
Laura Keisanen
puhelin 040 639 7899
sähköposti [email protected]

Koulutusmateriaalit