Siirry sisältöön

Laitoskuntoutus

Päihdehuollon laitoskuntoutus tarkoittaa intensiivistä ympärivuorokautista kuntoutus- tai hoitojaksoa päihdehoitolaitoksessa. Laitoskuntoutus on tarpeellista ainoastaan silloin, kun avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia ja asiakkaan arvioidaan tarvitsevan ympärivuorokautista hoitoa.

Laitoskuntoutuksen tavoitteena on auttaa asiakkaita kuntoutumaan riippuvuudesta sekä parantaa päihteetöntä toimintakykyä ja elämänhallintaa.

Laitoshoitojaksolle tarvitaan lähetteeksi asiakkaan terveydentilaa ja lääkehoitoa kuvaava lääkärin hoitoyhteenveto ja sosiaalityöntekijän tekemä päihdepalvelupyyntö.

Laitoshoitoon hakeudutaan päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakasohjausyksikön kautta. Suunnitelma laitoshoidon jälkeisistä tukitoimista tehdään yhteistyössä oman sosiaalityöntekijän kanssa.

Päihdehuollon laitoshoidosta peritään asiakasmaksu:

Palveluntuottajat

Tampereen kaupunki hankkii päihdepalvelujen avo- ja laitoshoitoa useilta palveluntuottajilta.

Laitoshoitoon ohjaamisen kriteerit

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen psykososiaalisen tuen palvelut sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakasohjausyksikkö ovat laatineet yhteistyössä laitoshoitoon ohjaamisen kriteerit. Kriteerit on tarkoitettu hoitoon ohjauksen ja päätöksenteon tueksi. Kaikessa päätöksen teossa ja hoitoon ohjaamisessa huomioidaan lainsäädäntö ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Kriteerit eivät poista ohjausprosessin yksilökohtaista harkintaa.