Siirry sisältöön

Olen kokenut lähisuhde-, kiusaamis- tai työpaikkaväkivaltaa

Lähisuhdeväkivalta

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, jonka tekijänä on nykyinen tai entinen kumppani, perheenjäsen tai muu läheinen ihminen. Se voi ilmetä fyysisenä, henkisenä, seksuaalisena, taloudellisena tai kulttuurisena väkivaltana sekä laiminlyöntinä ja kaltoinkohteluna.

Väkivalta läheisissä ihmissuhteissa poikkeaa muusta väkivallasta sekä rikoksena, väkivallan muotona että kokemuksena. Lähisuhdeväkivallan tapahtumapaikkana on usein oma koti ja tekijänä oma kumppani tai ihminen, jonka kanssa yhteinen arkielämä jaetaan.

Lähisuhdeväkivalta ei tule aina viranomaisten tai muiden ulkopuolisten tietoon, sillä siihen liittyy paljon häpeää, syyllisyyttä ja vaikenemista. Lähisuhdeväkivaltaa ei myöskään aina mielletä samalla tavalla rikokseksi kuin esim. tuntemattoman tekemää väkivaltaa. Se kuitenkin vaikuttaa monin tavoin kaikkien osallisten hyvinvointiin ja terveyteen.

Tietoa lähisuhde- ja perheväkivallasta:

Kiusaamisväkivalta

Kiusaamisväkivalta liittyy erilaisiin yhteisöihin ja niihin kuulumiseen. Mm. koulu, armeija, työ -ja harrastusyhteisöt ovat yhteisöjä, joiden jäseniin osallistuja ei pysty itse vaikuttamaan ja joista eroaminen on vaikeaa. Kiusaamisväkivalta ilmenee yhteisöissä syntyvänä säännöllisenä ja vahingollisena käyttäytymismallina. Kiusaamisen kohde on toistuvasti tai pidempään alttiina yhden tai useamman henkilön kielteisille teoille.

Kiusaamisväkivallassa on kyse ilmiöstä ja asenteesta. Kiusaaminen voi olla luonteeltaan sosiaalista, psyykkistä tai fyysistä. Kiusaamisväkivalta on hyvin vahingollista ja vaarantaa pitkään jatkuessa terveyden. Kiusaamisväkivalta on usein vaiettua ja kokijat saattavat jäädä vuosikausiksi yksin kantamaan kokemaansa taakkaa.

Tietoa kiusaamisväkivallasta:

Työpaikkakiusaaminen

Työpaikkakiusaaminen on toistuvaa, pitkään jatkuvaa ja järjestelmällistä kielteistä kohtelua, loukkaamista, alistamista ja mitätöintiä.

Monilla työpaikoilla on käytössä lomake, jolla voi ilmoittaa epäasiallisesta kohtelusta. Jos työpaikallasi ei ole tällaista käytäntöä, kerro esimiehellesi, että haluat keskustella hänen kanssaan kokemastasi kohtelusta.

Työsuojeluviranomainen valvoo työturvallisuuslain noudattamista.