Siirry sisältöön

Mielenterveyspalvelut

Hoitoon hakeutuminen

Mielenterveysongelmat alkavat usein vähitellen. Yleisiä mielenterveyteen liittyviä ongelmia ovat mm. pitkäaikainen stressi, unihäiriöt, masentunut tai ahdistunut mieliala sekä paniikkioireet.

Hoitoon hakeutumista ei kannata viivytellä: varhaisella tuella voidaan ennalta ehkäistä vakavien ongelmien syntymistä.

Ensikontaktit

Usein luontevinta on hakea ensin apua omalta terveysasemalta, neuvolasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta tai työterveydestä. Alkuselvittelyä voivat antaa esim. lääkäri, terveydenhoitaja tai sosiaalityöntekijä.

Kohderyhmittäisille sivuilla on tietoa hoitopaikoista, joista ohjataan tarvittaessa eteenpäin:

Kun avuntarve on välitön

Vakavissa ja äkillistä päivystyksellistä hoitoa vaativissa tilanteissa otetaan yhteyttä joko Akuuttipsykiatrian poliklinikkaan tai Ensiapu Acutaan:

Kun olet jo asiakas

Valokuva: Vastaanotolla.

Aikuisten mielenterveyspalvelut: keskus 03 565 715, ma - pe klo 8.15 - 15.30

Hoidossa olevien potilaiden vastaanottoaikojen muutokset ja muut tiedustelut:

Paperiset lähetteet (myös päihdekeskusta koskevat) toimitetaan osoitteeseen Tampereen kaupunki, Mielenterveys- ja päihdepalvelut, Lähetetiimi, Hatanpäänkatu 3 B (2. krs), 33900 Tampere.

Hoidossa olevien potilaiden läheisillä on tarjolla henkilökohtaista keskusteluapua. Voit jutella luottamuksellisesti ammattilaisen kanssa huolistasi ja elämäntilanteestasi. Saat tietoa psyykkisistä sairauksista ja niiden vaikutuksesta arkeen sekä apua muiden sopivien palveluiden kartoittamisessa.

Omaisneuvontaan varataan aika puhelimitse:
Psykiatria- ja päihdekeskus, puh. 03 565 715
Sarviksen psykiatria, puh. 03 5657 2900
Tipotien psykiatria, puh. 03 5657 5937


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/mielenterveys