Siirry sisältöön

Kiireellinen apu 24/7

Vakavissa ja äkillistä päivystyksellistä hoitoa vaativissa mielenterveyden ongelmissa ja päihdeongelmissa saat apua läpi vuorokauden seuraavista paikoista:

Ensiapu Acuta

TAYS Ensiapu Acutassa autetaan päivystyspotilaita, joiden henki on uhattuna tai joiden tutkimusta tai hoitoa ei voida turvallisesti siirtää seuraavaan arkipäivään tai joiden hoidon viivästyminen voi aiheuttaa pysyvää terveydellistä haittaa.

Jos henki on vaarassa esim. itsemurhavaaran takia tai jos kyse on muusta vakavasta ja välitöntä hoitoa vaativasta tilanteesta, ota nopeasti yhteys Acutaan, puhelin 03 311 611 tai soita hätänumeroon 112.

Selviämis- ja katkaisuhoitoasema

Selviämishoitoasemalla hoidetaan yli 16-vuotiaita alkoholista päihtyneitä, jotka tarvitsevat sairaanhoidollista seurantaa. Selviämishoitoasemalle potilaat ohjautuvat aina poliisin tai sairaankuljetuksen tuomina. Asiakasta hoidetaan selviämishoitoasemalla enintään 24 tuntia.

Samassa yksikössä on myös katkaisuhoitoasema, jossa hoidetaan yli 18-vuotiaita tamperelaisia ja orivesiläisiä, joiden pääpäihde on alkoholi. Voit ottaa itse yhteyttä katkaisuhoitoasemaan ja varata ajan hoidontarpeen arviointiin: puhelin 03 5657 3478, ma - su klo 8 - 20.

Asumispäivystys

Tampereen asumispäivystys auttaa asunnottomia tamperelaisia aikuisia. Sinne voi tulla myös päihtyneenä ilman maksusitoumusta tai lähetettä ympäri vuorokauden. Asumispäivystyksessä asuminen on väliaikaista ja sieltä siirrytään mahdollisimman nopeasti päihdekuntoutukseen, muuhun asumispalveluun tai omaan kotiin. Asumispäivystys: puhelin 040 801 2799

Asumispäivystys sijaitsee Hervannassa Väkipyöränkadulla. Selviämis- ja katkaisuhoitoasema huolehtii kriisimajoituksen järjestämisestä yöaikaan, jos esim. linja-auton aikatauluista johtuen asiakas ei pääse Hervantaan.

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystykseen voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset kiireellistä apua tai neuvontaa mielenterveyteen tai päihteisiin liittyvissä asioissa. Puhelin: 0500 625 990.

Sosiaalipäivystyksen yhteydessä toimii viikonloppuöisin Nuorten selviämisasema. Sen palvelut on tarkoitettu alle 18-vuotiaille päihtyneille.


Katso myös

Äkillisen, epätavallisen tai odottamattoman traumaattisen tapahtuman kokeneet voivat olla yhteydessä Acutan päivystykseen tai Akuuttipsykiatrian poliklinikan kriisityöhön: