Siirry sisältöön

Kirjavinkit

 • Aron N. Elaine; Erityisherkkä Ihminen. Otava, 2016.
 • Aron N. Elaine; Erityisherkkä lapsi. Otava, 2015.
 • Attwood Tony; Aspergerin oireyhtymä – Opas vanhemmille ja asiantuntijoille. Haukkarannan koulu, 2005.
 • Attwood Tony, Aspergerin oireyhtymä lapsuudesta aikuisuuteen. 2012.
 • Autismi- ja Aspergerliitto ry, Annu - Pakko nauraa. DVD. 2006.
 • Autismi- ja Aspergerliitto ry, Autismikirjo: Näin kerrot lapselle diagnoosista. 2017.
 • Autismi- ja Aspergerliitto ry, Autismikirjo: Näin tuet teini-ikäistä. 2017.
 • Autismi- ja Aspergerliitto ry, Toimintarajoite – Miten se vaikuttaa elämääsi? 2009.
 • Autismi- ja Aspergerliitto ry, Tule tule hyvä kakku, älä tule paha kakku. Sarjakuvitettuja ohjeita lapsen arkeen. 2009.
 • Avellan Anne, Lepistö Tuulia; Varhis, Lastenlinnan sairaala, 2008.
 • Belknap Martha; Lohikäärmeiden kesyttäminen/ Luovia rentoutusharjoituksia lapsille. TUL-kuntopalvelut, 1994.
 • Cacciatore Raisa; Kiukkukirja/Aggressiokasvattajan käsikirja vauvasta kouluikään. Väestöliitto, 2008.
 • Cacciatore Raisa; Kapinakirja/ Aggressiokasvattajan käsikirja koululaisesta aikuiseksi. Väestöliitto, 2009.
 • Dufva Virpi; Koivunen Mirjami; ADHD/ Diagnosointi, hoito ja hyvä arki. PS-Kustannus, 2012.
 • Furman Ben; Muksuopin lumous. Uusi tapa auttaa lapsia voittamaan psyykkiset ongelmat. Tammi, 2010.
 • Gillberf Christopher; Nörtti, nero vai normaali? Aspergerin oireyhtymä lapsilla, nuorilla ja aikuisilla. Atena Kustannus Oy, Jyväskylä 1999.
 • Gerland Gunilla; Det är bra att fråga... Om Asperger syndrom och högfungerande autism, Cura AB, 1997.
 • Greene Ross; Tulistuva lapsi – Uusi lähestymistapa helposti turhautuvien ja joustamattomien lasten ymmärtämiseen ja kasvattamiseen. Otava, 2006.
 • Göös Riitta-Liisa/Opetushallitus; Arkielämän ABC. Gummerus kirjapaino Oy, 2003.
 • Faherty Catherina; Autismi/Aspergerin oireyhtymä/ Mitä se merkitsee minulle. Autismi- ja Aspergerliitto, 2014.
 • Haddon Mark; Yöllisen koiran merkillinen tapaus. Otava, 2003.
 • Heikura-Pulkkinen Ulla, Kujanpää Sari; Sosiaaliset kuvatarinat. Gummerus, 2006.
 • Ives Martine; Mitä on Aspergerin syndrooma – Opas nuorille. Autismi- ja Aspergerliitto ry, 2015.
 • Johansson Iris; Toinen maailma jonka tunnen. Otava, 2008.
 • Juusola Mervi; Levottomat aivot/ ADHD ja Asperger vahvuuksina. Otavan Kirjapaino Oy, 2012.
 • Jäntti Essi toim.; Täyttä elämää ADHD:n kanssa. Karisto Oy, 2016.
 • Kangas Seija; Sateenvarjon alla. Lapin Yliopisto, 2008.
 • Kerola Kyllikki, Kujanpää Sari & Timonen Tero; Autismikuntoutus. PS-kustannuns, 2001.
 • Kerola Kyllikki (toim.); Struktuuria opetukseen, Selkeys ja rakenteet oppimisen edistäjinä. PS-kustannus, 2001.
 • Kerola Kyllikki, Kujanpää Sari & Timonen Tero; Autismin kirjo ja kuntoutus. PS-kustannus, 2009.
 • Kranowitz Carol Stock; Tahatonta tohellusta/ Sensorisen integraation häiriö lapsen arkielämässä. PS-Kustannus, 2004.
 • Kulmala Marianne; Pärjää porukassa: sosiaaliset taidot. Nuorten talo, 2013.
 • Kulmala Marianne; Rufus, spesiaali lapsi. Aivoliitto ry, 2016.
 • Kulmala Marianne; Saku, spesiaali lapsi. Aivoliitto ry, 2017.
 • Larchez Michèle & Treiber Francis; Ystäväni Aapo, jolla on autismi. Autismi ja Aspergerliitto ry, 2002.
 • Laukkarinen Liisa & Marius Rufenacht; Yhden asian mies, Asperger-lapsen kasvu aikuiseksi. Kustannusyhtiö Tammi, 1998.
 • Mäkelä Leena; Pojat – Kotiäidin sotaromaani - Kirja autismista ja dysfasiasta. Kustannus Ellak, 2008.
 • Nurmi Leena, Pesonen Kirsi toim.; Elämää Touretten oireyhtymän kanssa. PS-Kustannus, 2006.
 • Ozonoff Sally, Dawson Geraldine & McPartland James; Aspergerin syndrooma ja hyvätasoinen autismi. UNIpress Oy Ab, 2009.
 • Prince-Hughes Dawn; Gorillan kosketus/Matkani läpi autismin. Basam Books Oy, 2006.
 • Sajaniemi Nina, Suhonen Eira, Nislin Mari, Mäkelä Jukka E.; Stressin säätely, Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. PS-kustannus, 2015.
 • Stigsdotter Axberg Jessica; VICTOR! Enemmän kuin ADHD. Dotgain, 2013.
 • Szegda Donald, Hokkanen Erja; Apua arkeen ja aistihäiriöihin. Kehitysvammaliitto, 2009.
 • Tilli Paula; Toisin/ Minun Asperger-elämäni. Oy Finn Lectura, 2013.
 • Tompuri Merja; Tartu toimeen: opas työskentelytaitojen opettamiseen. PS-Kustannus, 2018.
 • Tompuri Merja; Tenavat tasapainoon / Näin autat lasta säätelemään vireyttä ja kuormitusta. PS-Kustannus, 2016.
 • Virta Maarit, Salakari Anita; ADHD-aikuisen selviytymisopas - tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä. 2012.
 • Webster-Stratton Carolyn; Ihmeelliset vuodet/Ongelmaratkaisuopas 2 - 8 -vuotiaiden lasten vanhemmille. Profami Oy, 2010.