Siirry sisältöön

Lastensuojeluilmoitus

Kun sinulla herää huoli oman lapsesi tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinvoinnista, ota yhteyttä lastensuojelun virka-aikaiseen päivystykseen tai virka-ajan ulkopuolella sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Myös lapsi tai nuori voi itse ottaa yhteyttä, jos hän kokee turvattomuutta.

Syitä yhteydenottoon voivat olla esimerkiksi haasteet ja ongelmat, jotka liittyvät:

  • lapsen tai nuoren hoitoon, huolenpitoon ja kasvatukseen
  • vanhempien päihteiden käyttöön tai mielenterveyteen
  • lapsen tai nuoren päihteiden käyttöön ja kokeiluun
  • lapsen kotona käytettyyn fyysiseen väkivaltaan
  • perheen kriisitilanteeseen.

Kun työntekijä on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jolla on ilmeinen tarve sosiaalihuollon palveluille, on työntekijän ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja. Jos henkilö on antanut ​suostumuksen, voi työntekijä tehdä yhteydenoton tuen tarpeen arvioimiseksi.

Lastensuojelupäivystys

Voit ottaa yhteyttä lastensuojelupäivystykseen, kun haluat tehdä lastensuojeluilmoituksen tai tarvitset kiireellistä apua ja neuvontaa lastensuojelua, perhekriisiä tai perheväkivaltaa koskevissa kysymyksissä.

Ma, ti, to ja pe klo 9 - 15 sekä ke klo 10 - 15: puhelin 040 568 5520

Muina aikoina: puhelin 0500 625 990 (sosiaali- ja kriisipäivystys)

Lastensuojelupäivystys vastaanottaa tamperelaisia ja orivesiläisiä koskevat lastensuojeluilmoitukset sekä sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot ja hoitaa kiireelliset lastensuojeluasiat.

Lastensuojelupäivystys
sähköposti [email protected]
puhelin 040 568 5520, ma, ti, to, pe klo 9-15 ja ke klo 10-15
33230 Tampere


Kuinka voin tehdä lastensuojeluilmoituksen?

Tee lastensuojeluilmoitus ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, jos tiedät lapsen henkilötunnuksen. Lomake ohjautuu lastensuojelupäivystykseen.

Kiireellisissä tilanteissa, ole yhteydessä puhelimitse ma, ti, to ja pe klo 9 - 15 ja ke klo 10 - 15 lastensuojelupäivystykseen numeroon 040 568 5520 ja muina aikoina sosiaali- ja kriisipäivystykseen numeroon 0500 625 990.

Kaikissa lastensuojelun asioissa voit konsultoida lastensuojelupäivystystä. Jos tiedät jo asiakkuudessa olevan lapsen sosiaaliaalityöntekijän nimen, voit olla suoraan yhteydessä sosiaalityöntekijään.

Voit tehdä lastensuojeluilmoituksen myös kirjallisena. Kirjallinen lastensuojeluilmoitus lähetetään osoitteeseen Tampereen kaupunki, Lastensuojelupäivystys, Tipotie 4 F, 33230 Tampere. Kirjallisen lastensuojeluilmoituksen voit tehdä vapaamuotoisena tai seuraavan mallipohjan avulla:

Ilmoitusvelvolliset

Ilmoitusvelvollisen on tehtävä lastensuojeluilmoitus tai yhteydenotto viivytyksettä lastensuojeluviranomaiselle. Tämän lisäksi hänen on tehtävä ilmoitus poliisille silloin, kun ilmoittaja epäilee lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta tai pahoinpitelyrikosta.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään jo ennen lapsen syntymää, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen.

Tampereella ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään ottamalla yhteyttä lapsiperheiden aikuissosiaalityöhön: puhelin 040 564 9151 (ma, ti, to ja pe klo 9 - 11).


Lastensuojelupäivystys:
Johtava sosiaalityöntekijä
Mari Järvensivu
puhelin 044 423 5767

Lastensuojelupäivystyksen toiminnasta vastaa
Palvelupäällikkö
Heikki Sillanpää
puhelin 044 423 5478

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/lastensuojelupaivystys