Siirry sisältöön

Yhteydenotto lastensuojeluun

Lastensuojeluun voit ottaa yhteyttä aina, kun sinulla herää huoli oman lapsesi tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinvoinnista esim. liittyen

  • lapsen tai nuoren hoitoon, huolenpitoon ja kasvatukseen
  • vanhempien päihteiden käyttöön tai mielenterveyden ongelmiin
  • lapsen tai nuoren päihteiden käyttöön ja kokeiluun
  • lapsen kotona käytettyyn fyysiseen väkivaltaan
  • perheen kriisitilanteeseen.

Myös lapsi tai nuori voi itse ottaa yhteyttä lastensuojeluun, jos hän kokee turvattomuutta.

Kiireettömissä lastensuojeluasioissa lapsiperheet ja nuoret voivat ottaa yhteyttä lapsiperheiden sosiaalityöhön .

Lastensuojelupäivystys

Voit ottaa yhteyttä lastensuojelupäivystykseen, kun haluat tehdä lastensuojeluilmoituksen tai tarvitset kiireellistä apua ja neuvontaa lastensuojelua, perhekriisiä tai perheväkivaltaa koskevissa kysymyksissä.

Ma, ti, to ja pe klo 9 - 15, ke klo 10 - 15: puhelin 040 568 5520

Muina aikoina: puhelin 0500 625 990

Lastensuojelupäivystys vastaanottaa tamperelaisia ja orivesiläisiä koskevat lastensuojeluilmoitukset ja hoitaa kiireelliset lastensuojeluasiat.

Huom! Lastensuojelupäivystys muuttanut Sorinkadulta Tipotielle (os. Tipotie 4).
Lastensuojelupäivystys
sähköposti [email protected]
puhelin 040 568 5520, arkisin klo 9 - 15
faksi 03 5657 7324
33100 Tampere


Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus ei automaattisesti johda lastensuojelun asiakkuuteen. Yhteydenoton voit tehdä nimettömästi puhelimitse tai kirjallisesti. Sähköiseen lomakkeeseen on täytettävä ilmoittajan yhteystiedot.

  • Puhelimitse: Ilmoituksen voit tehdä puhelimitse ma, ti, to ja pe klo 9 - 15 ja ke klo 10 -15 lastensuojelupäivystykseen numeroon 040 568 5520 ja muina aikoina sosiaalipäivystykseen numeroon 0500 625 990.
  • Sähköisesti: Voit tehdä lastensuojeluilmoituksen sähköisellä lomakkeella, jos tiedät lapsen henkilötunnuksen. Lomake ohjautuu lastensuojelupäivystykseen. Kiireellisissä tapauksissa lastensuojeluilmoitus tulee aina tehdä puhelimitse. Ulkoinen linkkiSähköinen lastensuojeluilmoitus
  • Kirjallisesti: Kirjallinen lastensuojeluilmoitus lähetetään osoitteeseen Tampereen kaupunki, Lastensuojelupäivystys, Tipotie 4 F, 33100 Tampere. Kirjallisen lastensuojeluilmoituksen voit tehdä vapaamuotoisena tai seuraavien mallipohjien avulla:

Ilmoitusvelvolliset

Ilmoitusvelvollisen on tehtävä lastensuojeluilmoitus tai yhteydenotto viivytyksettä lastensuojeluviranomaiselle. Tämän lisäksi hänen on tehtävä ilmoitus poliisille silloin, kun ilmoittaja epäilee lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta tai pahoinpitelyrikosta.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään jo ennen lapsen syntymää, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen.

Tampereella ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään ottamalla yhteyttä sosiaalityöhon: puhelin 040 564 9151 (ma, ti, to ja pe klo 9 - 11).

Lastensuojeluilmoituksen käsittely

Lastensuojeluilmoitus on pyyntö selvittää lapsen tilanne. Kun lasta koskeva lastensuojeluilmoitus tulee sosiaalityön tietoon, on sosiaalityöntekijän velvollisuus tutkia, tarvitseeko lapsi tai perhe lastensuojelun tukea. Välittömän tuen tarve selvitetään heti, ja sosiaalityöntekijän on seitsemän arkipäivän sisällä päätettävä, tehdäänkö lapsen tilanteessa perusteellinen tuen tarpeen arviointi.

Jos tuen tarpeen arvioinnin aikana tulee esille, että lapsen tilanne täyttää lastensuojelun kriteerit, on mahdollisuus saada tukea lastensuojelun sosiaalityöntekijältä, tehostetusta perhetyöstä tai muista avohuollon palveluista. Avohuollon tukitoimet eivät aina riitä, vaan joskus perheen ongelmat ja lapsen tilanne on niin vakava, että lapsen etu vaatii hänen ottamistaan huostaan. Huostaan otetulle lapselle etsitään sijaishuoltopaikka sijaisperheestä ammatillisesta perhekodista tai lastensuojelulaitoksesta.


Lastensuojelupäivystys:
Johtava sosiaalityöntekijä
Mari Järvensivu
puhelin 044 423 5767

Lastensuojelupäivystyksen toiminnasta vastaa
Palvelupäällikkö
Heikki Sillanpää
puhelin 044 423 5478

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/lastensuojelupaivystys