Siirry sisältöön

Veteraanit

Rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotona asumista tukevat palvelut perustuvat eri lakeihin, mutta ovat samalla tasolla.
Rintamaveteraani on oikeutettu kotona asumista tukeviin palveluihin, jos hän asuu Suomessa, on osallistunut vuosien 1939–1945 sotiin ja omaa rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen. Sotainvalidit saavat vastaavat edut, jos heidän (sotavammalain mukainen) työkyvyttömyysaste on 10 prosenttia tai enemmän.

Valtio myöntää vuosittain määrärahaa, jolla kunta järjestää rintamaveteraaneille kotona asumista tukevat palvelut. Palvelut perustuvat henkilökohtaisen palvelutarpeen kartoitukseen. Tampere vastaa Tampereen ja Oriveden rintamaveteraanien palveluista.

Rintamaveteraanit

Maksuttomat palvelut

Rintamaveteraanilta ei peritä terveyskeskusmaksua (20,90 euroa) perusterveydenhuoltoon kuuluvalla lääkärin vastaanotolla. Maksua ei peritä myöskään erikoissairaanhoitoon kuuluvalla silmä- ja korvalääkärin vastaanotolla, fysiatrin vastaanotolla, reumatoimistossa eikä diabetesvastaanotolla.

Rintamaveteraanien kuntoutusta varten tarvittavista lääkärintodistuksista ei peritä maksua. Muista todistuksista peritään normaalit maksut.

Veteraanit saavat julkisesta hammashuollosta hampaiden tarkastuksen ja proteeseihin liittyvät kliiniset työt korvauksetta. Kela korvaa yksityisen hammashuollon palveluja veteraaneille Kelan vahvistamien taksojen mukaan. Kela korvaa hammashuollon kustannuksia rintamaveteraaneille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus. Lisätietoja veteraanin hammashuollon korvauksista veteraaneille saat Kelasta.

Rintamaveteraani voi osoittaa oikeutensa maksuttomaan palveluun esittämällä

 • sotilaspassin, jossa on merkintä rintamasotilastunnuksesta.
 • erillisen kortin, jossa on merkintä rintamatunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai veteraanitunnuksen myöntämisestä.
 • kuvallisen Kela-kortin, jonka kääntöpuolella on merkintä R.

Tamperelaiset rintamatunnuksen omaavat veteraanit matkustavat matkakortillaan ilmaiseksi ilman aikarajoitusta. Kelpoisuusalueena on Tampereen kaupunkiseutu. Tampereen kaupungin uimahalleihin pääsee sisään maksutta.

Tukea kotona asuville rintamaveteraaneille

Kotona asumista tukevat palvelut myönnetään asiakasohjaajan tekemän yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelut ovat veteraanille maksuttomia.

Jos veteraani tarvitsee palveluja tai muutoksia nykyisiin palveluihinsa, kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen asiakasohjaajaan. Asiakasohjaajan saa selville kotihoidon haun avulla.

Myönnettävät maksuttomat palvelut

 • Kotihoito, kotipalvelu, kotisairaanhoito
 • Ateriapalvelu (kotiin kuljetettavat ateriat, kohderuokailu, lounassetelit)
 • Siivouspalvelu
 • Pyykkipalvelu
 • Turvapuhelin
 • Kauppapalvelu
 • Päiväkeskuspalvelu tai saunapalvelu, kanttiinitoiminta
 • Osavuorokautinen perhehoito
 • Apuvälineet, kodin pienet muutostyöt omaan vakituiseen asuntoon (tukikahvat, luiskat, kynnysten poistot)
 • Pihatyöt omaan vakituiseen osoitteeseen (nurmikon leikkaus, lumityöt, rännien puhdistus, puiden pilkkominen)
 • Jalkahoito
 • Asiointi- ja saattajapalvelut
 • Kuljetuspalvelu

Sotaveteraanien kuljetuspalvelu
Sotaveteraanien kuljetuspalvelumatkoja myönnetään kotona asuville sotaveteraaneille Valtiokonttorin määrärahoista. Sotaveteraaneille myönnetään kaksi yhdensuuntaista taksimatkaa päivässä eli 60 matkaa kuukaudessa. Maksuttomia taksimatkoja voi käyttää myös lähikunnissa.

Kanttiinitoiminta

 • Peurankallion kuntouttava kanttiinitoiminta kokoontuu kerran viikossa. Se sisältää ruokailun ja kuntouttavaa toimintaa. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Peurankallioon, puhelin 040 670 0115.
 • Kuuselan kotikanttiini järjestää kahvittelukäyntejä veteraanin kotiin. Työntekijä tulee kotiin kahvin ja kastettavan kanssa noin 1 - 2 tunniksi. Käynnillä on mahdollisuus mm. keskusteluun, muisteluun, valokuvien katseluun, muistijumppaan ja ulkoiluun. Kotikanttiinikäyntejä tehdään Tampereen ja Oriveden kotona asuville veteraaneille. Kotikanttiinikäyntiä voi pyytää numerosta 044 700 1478.

Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen asiakasmaksut

Asumispalveluissa veteraanin hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut ovat maksuttomia; ne myönnetään Valtiokonttorin määrärahasta. Asumiseen liittyviä kuluja kuten vuokraa, sähkö- ja vesimaksua ei korvata.

Kuntoutus

Rintamaveteraaneja kuntoutetaan vuosittain kaupungin ja valtion määrärahoin. Veteraanilla on mahdollisuus hakea laitos-, päivä- tai avokuntoutusta (kuntoutusta kotona tai fysioterapeutin vastaanotolla).
Lisätietoja sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntoutustoiminnasta: puhelin 040 806 4000, ma, ti, pe klo 10 - 12 ja to klo 9 - 12

Lisätietoja:
Sotaveteraanien asiakasohjaaja
Tiia Halmela
puhelin 040 768 9078
sähköposti [email protected]

Kotitori
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5656 5700, ma - pe klo 8 - 16.30
33101 Tampere

Kotitorilla voit vierailla ma - pe klo 9 - 16 sekä ajanvarauksella klo 16 - 18. Neuvonta sijaitsee katutasossa, kulku kadulta on esteetön.Sotainvalidit

Valtiokonttorin myöntää ja maksaa Suomen sodissa vammautuneille tai sairastuneille henkilöille sekä heidän puolisoilleen, leskille tai muille omaisille sotilasvammalain mukaiset korvaukset.

Sotainvalidien neuvontapalvelu:
Tammenlehväkeskus
33500 Tampere

Valtiokonttori
puhelin 09 7725 8200, asiakaspalvelu
postiosoite Sotilasvamma- ja veteraaniasiat, PL 60
00054 Valtiokonttori


Veteraanijärjestöt

Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry
sähköposti [email protected]
puhelin 03 223 1428
puhelin 050 413 3166, toiminnanjohtaja Johanna Vuori
33100 Tampere

Sotainvalidien Veljesliiton Tampereen osasto ry
sähköposti [email protected]
puhelin 03 222 6631, Jouko Sipilä
33100 Tampere

Rintamaveteraaniliitto ry
sähköposti [email protected]
puhelin 09 6840 7714 ja 044 331 4483, toiminnanjohtaja Heikki Karhu