Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Veteraanit

Rintamaveteraanit ja sotainvalidit saavat lakisääteisiä etuuksia Valtiokonttorista ja Kelasta. Lisäksi Tampereen kaupunki ja veteraanijärjestöt myöntävät heille etuuksia ja palveluja.

Rintamaveteraanit

Kuntoutus

Rintamaveteraaneja kuntoutetaan vuosittain kaupungin ja valtion määrärahoin.

Maksuttomat palvelut

Sotaveteraanin ei tarvitse maksaa terveyskeskusmaksua (20,60 euroa) perusterveydenhuoltoon kuuluvalla lääkärin vastaanotolla. Maksua ei peritä myöskään erikoissairaanhoitoon kuuluvalla silmä- ja korvalääkärin vastaanotolla, fysiatrin vastaanotolla, reumatoimistossa eikä diabetesvastaanotolla.

Rintamaveteraanien kuntoutusta varten tarvittavista lääkärintodistuksista ei peritä maksua. Muista todistuksista peritään normaalit maksut.

Tamperelaiset rintamatunnuksen omaavat veteraanit matkustavat matkakortillaan ilmaiseksi ilman aikarajoitusta. Kelpoisuusalueena on Tampereen kaupunkiseutu.

Tampereen kaupungin uimahalleihin sisäänpääsy maksutta.

Sotaveteraani voi osoittaa oikeutensa maksuttomaan palveluun esittämällä

  • sotilaspassin, jossa on merkintä rintamasotilastunnuksesta.
  • erillisen kortin, jossa on merkintä rintamatunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai veteraanitunnuksen myöntämisestä.
  • kuvallisen Kela-kortin, jonka kääntöpuolella on merkintä R.

Tukea kotona asuville rintamaveteraaneille

Valtiokonttori on myöntänyt rintamaveteraaneille kotiin tuotavia palveluja varten erillisen määrärahan. Tampereen ja Oriveden rintamaveteraaneilla on mahdollisuus saada seuraavia etuja:

Sotaveteraanien kuljetuspalvelu
Veteraaneille myönnetään 80 kpl asiointiin ja virkistykseen tarkoitettua yhdensuuntaista taksimatkaa. Matkat ovat pääasiassa oman kunnan alueella tehtäviä matkoja, eikä niistä peritä omavastuuta. Matkoja voi käyttää ajalla 1.3.­2018 - 31.3.2019. Matkoja ei voi käyttää Kelan korvaamiin terveydenhuoltomatkoihin.

Kotona asuvien veteraanien henkilökohtainen määräraha v. 2018
Vuonna 2018 kotona asuvat veteraanit saavat 2 700 euroa käytettäväksi kotona asumista tukeviin palveluihin. Palveluita ovat mm. ateriapalvelut (kohderuokailu, kotiinkuljetusateriat, lounassetelit), siivous-, saattaja- ja asiointipalvelut, kotihoidon palvelut, turvapuhelin sekä hyvinvointipalvelut kuten sosiaalinen tuki- ja virkistystoiminta, jalkahoito, kodin pienet muutostyöt tai Armi-aktiivituolin hankinta.

Tehostetussa palveluasumisessa asuvien veteraanien henkilökohtainen määräraha v. 2018
Vuonna 2018 määrärahan piiriin pääsevät rajoitetusti myös tehostetussa palveluasumisessa asuvat veteraanit. Tehostetussa palveluasumisessa asuvat veteraanit saavat 1 100 € käytettäväksi kotona asumista tukeviin palveluihin. Määrärahalla voi hankkia omassa asumisyksikössä tarjolla olevia turva-, ateria- ja hyvinvointipalveluita.

Palveluiden tilaaminen
Palveluiden käytöstä ja tilaamisesta voi sopia puhelimitse tai pyytämällä veteraanien asiakasohjaajan kotikäynnille. Kotikäynnillä kartoitetaan yhdessä palveluntarvetta ja asiakasohjaaja avustaa palveluiden tilaamisessa ja järjestämisessä.

Asiakasohjaaja
Eeva Soukkala
puhelin 040 768 9078
sähköposti [email protected]

Sotainvalidit

Valtiokonttorin myöntää ja maksaa Suomen sodissa vammautuneille tai sairastuneille henkilöille sekä heidän puolisoilleen, leskille tai muille omaisille sotilasvammalain mukaiset korvaukset.

Sotainvalidien neuvontapalvelu:
Tammenlehväkeskus
puhelin 050 436 2229, Aija Nikkilä
33500 Tampere

Valtiokonttori
puhelin 09 7725 8200, asiakaspalvelu
postiosoite Sotilasvamma- ja veteraaniasiat, PL 60
00054 Valtiokonttori