Siirry sisältöön

Kaatuilu

Ikäihmisen kaatuiluun on lukuisia syitä. Jos kaatuilu on toistuvaa, on tärkeää selvittää kaatuilun syyt. Joskus kaatuilu johtuu ympäristötekijöistä, esim. liukkaus, epätasainen kulkualusta tai huono valaistus, jolloin kaatuilua ennaltaehkäistään ympäristötekijöihin vaikuttamalla. Kotitorilta voit kysyä arjen apuvälineistä mm. kaatumisen ehkäisemiseksi.

Lääkärin tutkimuksissa voidaan selvittää kaatuiluun johtavat sairaustilat sekä tarkistaa lääkitykset, jotka vaikuttavat kaatuilutaipumukseen. Lääkäriin mennessä on syytä tehdä lista kaikista käyttämistäsi lääkkeistä, myös itsehoitovalmisteista.

Kaatumis- ja osteoporoosivastaanotto Kaaos

Kaaos-vastaanotto ennaltaehkäisee ikääntyvien kaatumisia, luukatoa ja niistä aiheutuvia luunmurtumia ja muita vammoja. Vastaanotolla kartoitetaan asiakkaan tilanne kokonaisvaltaisesti, se sisältää

 • haastattelun, elintapakartoituksen,
 • liikunta- ja toimintakyvyn testauksen sekä
 • tarvittaessa kotikäynnin elinympäristön kaatumisriskitekijöiden kartoittamiseksi.

Vastaanotolle tullaan terveydenhuoltohenkilöstön suosituksesta. Voit hakeutua vastaanotolle myös itse. Vastaanottoa pidetään keskiviikkoisin. Vastaanottokäynti on maksuton.

Kaatumis- ja osteoporoosivastaanotto Kaaos
Tammelakeskus
33500 Tampere

Vastaanottokriteerit

Ikä yli 65 vuotta ja lisäksi

 • huono liikunta- ja toimintakyky
 • kaatuilutaipumus
 • tuore tai aiempi osteoporoottinen murtuma
 • äidillä ja/tai isällä ollut lonkkamurtuma tmv. osteoporoottinen murtuma
 • osteoporoosi (todettu tai vahva epäily)
 • BMI alle 19
 • osteoporoosi-, kaatumis- tai murtumariskiä lisäävä perussairaus

Toimenpiteet

 • liikuntaneuvonta, liikunta- ja toimintakyvyn parantaminen
 • ravitsemusneuvonta
 • kaatumisriskiä lisäävien sairauksien hoito, lääkityksien tarkistus
 • tarvittaessa ohjaus lääkärin vastaanotolle
 • osteoporoosinhoito
 • alkoholin liikakäytön ja tupakoinnin välttäminen tai lopettaminen
 • asiakkaan elinympäristön turvallisuuden parantaminen
 • ikäihmisten terveysneuvonta, painonhallintaryhmä

Kaaos-vastaanotolla järjestetään luustoneuvontaryhmiä osteoporoosi- tai osteopeniadiagnoosin saaneille asiakkaille. Lisätietoa kertaluonteisesta ryhmäohjauksesta voi kysellä Kaaoksen työntekijöiltä.

Terveydenhoitaja
Minna Nieminen
puhelin 040 801 6862
sähköposti [email protected]

Fysioterapeutti
Jaana Lindberg
puhelin 040 806 3549
sähköposti [email protected]