Siirry sisältöön

Palvelusetelit

Palvelusetelillä voit hankkia sosiaali- ja terveysalan palveluja niin, että itse valitset palveluntuottajan omien mieltymystesi ja tarpeittesi mukaisesti.

Ikäihmisten palveluissa käytössä olevat palvelusetelit

Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla kaupunki järjestää palveluja asukkailleen. Sen lisäksi kaupunki tuottaa itse palveluja ja ostaa niitä yksityisiltä palveluntuottajilta ja yhteisöiltä.

Miten palveluseteli toimii?

Palvelusetelillä ikäihmisten palvelujen asiakas voi hankkia hänelle myönnettyjä hoito- ja hoivapalveluja itse valitsemaltaan, kaupungin hyväksymältä palveluntuottajalta.

Asiakas ja palveluseteliyrittäjä sopivat palvelun tuottamisen ajankohdasta ja palvelun tarkemmista yksityiskohdista. Asiakas tekee yrittäjän kanssa sopimuksen. Kunta maksaa korvausta palveluntuottajalle vain niiden asiakkaiden käyttämistä palveluista, joille se on tehnyt päätöksen palvelusetelien myöntämisestä. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotuksen.

Miten palvelusetelin voi saada?

Palveluseteli myönnetään kaupungin tekemän kokonaisvaltaisen palveluntarpeen arvioinnin jälkeen. Jos asiakas täyttää palvelun kriteerit, palvelu järjestetään hänelle jollain seuraavista tavoista:

  • kaupungin tuottama palvelu
  • kaupungin yksityiseltä palveluntuottajalta hankkima palvelu tai
  • palveluseteli.

Asiakas voi itse valita, ottaako hän palvelusetelin käyttöönsä vai haluaako hän saada palvelut muilla tavoin. Valinnan tekemiseksi asiakkaalle esitellään eri palveluseteliyrittäjien hinnat ja muut mahdolliset kustannukset ja ohjataan ottamaan huomioon niistä maksettavaksi jäävä omavastuuosuus.

Mistä lisätietoa?

Palveluseteli on käytössä omaishoidon tuen osavuorokautisissa palveluissa (sijaishoitaja kotiin ja päivätoiminta), ikäihmisten palveluasumisessa ja tehostetussa palvelusasumisessa sekä lyhytaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa.

Lisätietoja omaishoidon tuen palvelun palvelusetelistä antavat omaishoidon tuen palveluohjaajat:

Lisätietoa ikäihmisten palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelistä antaa asiakasohjausyksikkö:

Lisätietoja kehitysvammalain piiriin kuuluvien lasten, nuorten ja aikuisten lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelistä antaa vammaispalvelutoimisto:


Katso myös: