Siirry sisältöön

Palveluasuminen

Palveluasunnossa sinulla on käytössäsi esteetön, turvallinen ja yhteisöllinen asumisympäristö ja elämisen yhteisö. Saat henkilökohtaisen palvelu- ja hoitosuunnitelmasi mukaisesti tarvittaessa joka päivä (klo 7 - 22) ohjausta, tukea ja apua päivittäisissä toiminnoissa. Voit osallistua toimintakykysi mukaan jokapäiväisiin askareisiin, kodinhoitoon, yhteisölliseen toimintaan ja harrastuksiin.

Valokuva: Lehden luku.

Palveluasuminen kattaa seuraavat palvelut:

 • tarvittava omahoitajan tuki, ohjaus ja neuvonta, yhteistyö omaisten, läheisten ja viranomaisten kanssa, omaisten ohjaus ja neuvonta tarvittaessa esim. hoitotuen hakemiseen
 • palvelukodin henkilöstön antama neuvonta ja ohjaus tarvittaessa kaikkina päivinä
 • palvelukodin järjestämät turva- ja ensiapupalvelut ympäri vuorokauden
 • mahdollisuus osallistua virkistys-, ryhmä- ja toimintakykyä ylläpitäviin toimintoihin
 • tarvittavat sairaanhoitopalvelut
 • tarvittaessa lääkehuollon järjestäminen ja henkilökohtaisen lääkehoidon toteuttaminen
 • tarvittaessa päivittäisissä ADL-toiminnoissa avustaminen klo 7 - 22: henkilökohtaiset palvelujen sisällöt, määrä ja ajankohdat sovitaan asukkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmassa
 • vaatehuollossa opastaminen ja avustaminen
 • kodin ylläpitosiivous ja vuodehuolto kerran kuukaudessa
 • avustaminen ja tuki asukkaan päivittäisen ympäristön siisteydessä
 • saunomispalvelut ja tarvittava peseytymisapu viikoittain
 • vaatehuolto sopimuksen mukaan
 • eri tukipalvelujen käyttömahdollisuus
 • lääkäriin ja laboratorioon vienti tai viennin järjestäminen, tarvittaessa avustaja mukaan.

Palveluntarjoajat

Katso myös:

Asiakasmaksut

Palveluasumisen maksuihin sovelletaan samoja perusteita kuin kotihoidon maksuissa.

Helvin hiuksia laitetaan palvelutalossa saunan jälkeen.