Siirry sisältöön

Asuminen

Valokuva: Kahvin keitossa.

Tampereen kaupunki pyrkii mahdollistamaan sen, että yhä useampi ikäihminen pystyy asumaan turvallisesti ja laadukkaasti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tarjolla on sekä ennaltaehkäiseviä että kuntouttavia palveluja, ja tarvittaessa hoitoa järjestetään kotiin ympäri vuorokauden. Näistä palveluista löytyy tietoa Apua kotiin -osiosta.

Mieti ajoissa asumisratkaisuja

Iän karttuessa on kuitenkin viisasta pohtia omaa asumistaan jo hyvissä ajoin. Onko oma koti esteetön: pystyykö siellä toimimaan ja lähtemään ulos esim. rollaattorilla liikkuen? Ovatko pesutilat jyrkkien rappusten päässä tai miten omakotitalon piha- ja lumityöt hoituvat, jos omat voimat vähenevät?

Joitakin pulmia pystytään ratkaisemaan apuvälineiden tai kodin muutostöiden avulla, mutta monelle hyvä, elämänlaatua lisäävä ratkaisu on muuttaa hyvissä ajoin esteettömään asuntoon lähelle palveluja. Ympäri kaupunkia on esimerkiksi useita erilaisia senioritaloja , joissa asutaan omassa asunnossa, mutta talojen yhteisöllinen luonne ja monenlainen toiminta lisäävät arkeen tukiverkostoja ja mielekästä tekemistä. Joissakin senioritaloissa löytyy myös ruokailumahdollisuus tai erilaisia palveluja.

Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen hoito

Hakeutuminen palveluasumiseen tai ympärivuorokautiseen hoitoon tulee ajankohtaiseksi vasta silloin, kun ikäihmisen toimintakyky on laskenut niin paljon, ettei kotona asuminen onnistu runsaidenkaan kotiin annettavien palvelujen turvin.

Oikean asumisratkaisun hakeminen on pyritty tekemään sujuvaksi, jotta asumispalveluun pääsee muuttamaan suoraan kotoa ilman turhia sairaalajaksoja. Hakuprosessin aikana selvitetään yhteisten toimintaperiaatteiden mukaan muuttajan toimintakyky, lääketieteellinen kokonaistilanne ja oma asumistoive.

Asumispalvelut ovat lakisääteisiä sosiaalipalveluja. Palveluasumisessa asutaan esteettömissä, vuokrasopimussuhteisissa asunnoissa, joihin järjestetään palveluja yksilöllisen tarpeen mukaan päiväsaikaan. Asukas maksaa itse vuokran ja muut asumiseen liittyvät maksut, kuten veden ja sähkön. Kunta perii asukkaan käyttämistä palveluista palvelumaksun, jonka suuruus määräytyy palvelun määrän ja asiakkaan tulojen mukaan. Lisäksi asiakas maksaa itse aterioista, lääkkeistä ja muista normaalielämän kuluista. Ympärivuorokautista hoitoa järjestetään joko tehostetussa palveluasumisessa tai vanhainkodissa, joissa tavoitteena on turvata iäkkään henkilön asuminen elämän loppuun asti. Lisäksi tarjolla on palvelusetelivaihtoehto ja perhehoito.

Pohditko palveluasumista?

Kotitori ja kotihoidon asiakasohjausyksikkö ovat ensimmaisiä tahoja, joista voit kysyä palveluasumisesta:

Kotitori-palvelupiste

Kotihoidon asiakasohjaajien yhteystiedot

Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon myöntämisen perusteet

Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn kriteereiden avulla varmistetaan kuntalaisten yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus hoitopaikkaa hakiessa. Niiden pohjalta asiakasohjauksen sosiaalityöntekijät pystyvät kohtelemaan asiakkaita tasapuolisesti. Kriteerien laadinnalla on pyritty varmistamaan, ettei kukaan ympärivuorokautista pitkäaikaista hoitoa tarvitseva jää hoitoa vaille.

Hakeutuminen pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon tulee ajankohtaiseksi silloin, kun vanhuksen toimintakyky on laskenut niin paljon, että kotona asuminen ei onnistu runsaidenkaan kotiin annettavien palvelujen ja apujen turvin. Ympärivuorokautiseen pitkäaikaiseen hoitoon hakevan vanhuksen toimintakyky ja palvelujen tarve selvitetään monipuolisesti.

Maksut


Katso myös