Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Asuminen

Valokuva: Kahvin keitossa.

Asumispalvelussa on kyse lakisääteisestä sosiaalipalvelusta. Palvelutaloon tai ryhmäkotiin muuton tavoitteena on jatkaa toimintakykyään menettäneen henkilön mahdollisuuksia asua ja saada tarvitsemansa palvelut uudessa kodissaan ja siten ehkäistä pitkäaikaisen laitoshoidon tarvetta.

Palveluasuminen

Palvelutalot ja ryhmäkodit tarjoavat sopivan asunnon ja tarpeelliset palvelut niille, jotka eivät enää selviä omassa kodissaan, mutta jotka eivät ole sairaalahoidon tarpeessa.

Palvelutalossa tai ryhmäkodissa on esteetön asuinympäristö. Tarjolla on yksiöitä ja kaksioita sekä ryhmäkotiasuntoja. Palvelujen tarve yksilöidään ja palvelut suunnitellaan asukkaan henkilökohtaisessa palvelu- ja hoitosuunnitelmassa.

Tampereen kaupunki tarjoaa tamperelaisille ikäihmisille asumispalveluja palvelukodeissa ja -taloissa yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa. Tampereella toimii myös yksityisiä palvelu- ja hoitokoteja, joihin hakeudutaan suoraan.

Palvelutaloissa asutaan vuokrasopimussuhteisissa asunnoissa, joihin järjestetään palveluja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Asukas maksaa itse vuokran ja muut asumiseen liittyvät maksut, kuten veden ja sähkön. Ne maksetaan suoraan vuokranantajalle.

Kunta perii palvelumaksun, joka on korvausta asukkaan käyttämistä palveluista. Sen suuruus määräytyy palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kirjatun palvelun määrän ja asiakkaan maksukyvyn mukaan.

Mihin ottaa yhteyttä, kun pohtii palveluasumista?
Kotitori ja Kotihoidon asiakasohjausyksikkö ovat ensimmaisiä tahoja, joista voi kysyä palveluasumisesta.

Laitoshoito

Vanhainkotihoitoa annetaan Tampereella Koukkuniemen vanhainkodissa. Koukkuniemen vanhainkoti palvelee ikäihmisiä, jotka eivät kykene alentuneen toimintakykynsä vuoksi asumaan omassa kodissaan kotihoidon ja muiden kotona asumista tukevien palvelujen turvin.

Vanhainkotihoidolla tarkoitetaan hoidon, ylläpidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä. Hoito perustuu asukkaan yksilölliseen palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.

Pitkäaikainen perhehoito

Pitkäaikaisessa perhehoidossa ikäihminen muuttaa asumaan perhehoitajan kotiin toistaiseksi. Tarvittaessa ikäihminen voi saada kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluja perhekotiin.

Lisätietoja pitkäaikaisesta perhehoidosta löytyy Perhehoito-sivulta (linkki ohjautuu "Kotona asuvalle" -osioon.

Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon myöntämisen kriteerit

Yhteisten ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn kriteerien tarkoituksena on varmistaa kuntalaisten yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus hoitopaikkaa hakiessa. Niiden pohjalta palvelupäätöksen tekevät asiakasohjauksen sosiaalityöntekijät pystyvät kohtelemaan asiakkaita tasapuolisesti. Kriteerien laadinnalla on pyritty varmistamaan, ettei kukaan ympärivuorokautista pitkäaikaista hoitoa tarvitseva jää hoitoa vaille.

Hakeutuminen pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon tulee ajankohtaiseksi silloin kun vanhuksen toimintakyky on laskenut niin paljon, että kotona asuminen ei onnistu runsaidenkaan kotiin annettavien palvelujen ja apujen turvin. Ympärivuorokautiseen pitkäaikaiseen hoitoon hakevan vanhuksen toimintakyky ja palvelujen tarve selvitetään monipuolisesti.


Katso myös