Siirry sisältöön

Päivystävät sijaisperheet

Kodinomainen hoito sitä tarvitsevalle lapselle

Perhehoito Luotsin päivystysperhetoiminnan piirissä on noin 50 päivystävää sijaisperhettä. Päivystävät sijaisperheet ovat valmiudessa ottaa sijoitettava lapsi luokseen välittömästi ja sitoutuvat hoitamaan häntä kunnes lapsi palaa vanhempiensa hoitoon tai siirtyy pitkäaikaiseen sijaisperheeseen. Sijoitusten kestot vaihtelevat suuresti muutamasta päivästä yli vuoteen. Perhehoito Luotsin toiminta-alueella tavoitteena on sijoittaa kaikki alle 12-vuotiaat, kiireellistä sijoitusta tarvitsevat lapset päivystäviin sijaisperheisiin lastensuojelulaitoksen sijasta.

Päivystysperheessä lasta hoidetaan perheen jäsenenä. Päivystysperhesijoituksen lähtökohtana ovat kuntouttava arki, kiintymyssuhteen vahvistaminen, turvallisuus ja mahdollisuus pitää yhteyttä läheisiin.

Sijaisvanhemmalle päivystysperhetoiminta on vaihtoehto palkkatyölle. Päivystysajalta maksetaan päivystyskorvausta ja lapsen/lasten hoidon ajalta hoitopalkkiota ja kulukorvausta, joiden taso on kilpailukykyinen.

Edellytykset päivystysperheenä toimimiselle

  • edellytetään sijaisperheiden ennakkovalmennusta (Pride): Lisätietoa valmennuksesta
  • sijainti riittävän lähellä Tamperetta, noin tunnin ajomatkan sisällä
  • päivystävän sijaisvanhemman työ on päätoimista perhehoitoa. Päivystävä sijaisvanhempi on kotona ja valmiina vastaanottamaan kiireellisesti sijoitettavan lapsen.
  • Päivystysperheeltä edellytetään valmiutta ottaa lapsi vastaan riippumatta hänen taustastaan; perheen kanssa sovitaan sijoitettavan lapsen iästä ja eläinallergiat otetaan huomioon, jos päivystysperheellä on lemmikkieläimiä.
  • Tehtävässä menestyminen vaatii hyviä yhteistyövalmiuksia ja joustavuutta sekä kykyä sietää muuttuvia tilanteita.

Päivystysperheen tukeminen

Perhehoito Luotsin ohjaustyön työpari kulkee päivystysperheen rinnalla koko sijoituksen ajan tukien ja ohjaten. Tukimuotoina ovat kotikäynnit, tapaamiset, puhelinkontaktit ja osallistuminen sijoitetun lapsen asioita koskeviin neuvotteluihin yhdessä päivystysperheen kanssa.

Ohjaustyö tukee lapsen vanhempien ja sijaisperheen välistä yhteistyötä. Päivystävä ohjaustyön työntekijä on tarvittaessa tavoitettavissa ympäri vuorokauden.

Päivystysperheellä on oma sosiaalityöntekijä Luotsissa (perhehoitolain mukainen vastuutyöntekijä).

Sijaisvanhemmat osallistuvat päivystävien perheiden ryhmätyönohjaukseen kuukausittain ja päivystysperheille räätälöityyn jatkovalmennukseen (toiminnan alettua).

Päivystysperheillä on mahdollisuus erityistyöntekijän (esimerkiksi psykologi) konsultaatioon lapsen asioissa.

Päivystysperheeksi?

Haluan ryhtyä päivystysperheeksi!

Ota yhteyttä: puhelin 040 800 4200 tai sähköpostitse luotsi(at)tampere.fi


Hakemus perhehoitajaksi (pdf)Lomakkeen voi täyttää tietokoneella, tulostaa, allekirjoittaa ja sen jälkeen lähettää Luotsiin osoitteeseen Perhehoito Luotsi, Karhunkatu 45 H 1, 33520 Tampere.

Video päivystysperhetoiminnasta


Palaute