Siirry sisältöön

Palveluhakemisto: R

Radon 

Radonin torjunta

Radon on pien- ja rivitalojen ja kerrostalojen maata vasten sijaitsevien asuntojen ongelma. Tampereen radontilannetta on kartoitettu vuodesta 1985 lähtien. Kaupungissa on tehty noin 2500 asuntojen ja muiden oleskelutilojen huoneilman radonpitoisuusmittausta. Suurin radonriski on harjualueiden ylärinteillä ja lakialueilla.

Rahoitus 

Talous- ja strategia -osioon on koottu tietoa kaupungin taloudesta ja toiminnasta, edellisen vuoden tilinpäätöksestä ja tulevan vuoden talousarviosta sekä talouden seurantatietoja.

Raitiotiehanke 

Raitiotiehanke

Raitiotien suunnittelulla tavoitellaan korkeatasoista ja suurikapasiteettista joukkoliikennettä, jolla on mahdollista tukea kaupunkirakenteen tiivistämistä kestävällä tavalla.

Raitiotieallianssi

Ajantasaista tietoa rakentamisen edistymisestä ja mm. työnaikaisista liikennejärjestelyistä löytyy Raitiotieallianssin sivuilta.

Rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 

Rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

Tampereen Infra tarjoaa yhdyskuntatekniikan suunnittelua, paikkatietopalveluja, rakentamis- ja kunnossapitopalveluja sekä kuljetus- ja korjaamopalveluja. Rakentamispalveluiden toiminta koostuu yhdyskuntarakentamisesta, kuten esim. katujen, puistojen, satamien, torien, meluesteiden, yleisten alueiden sekä jakeluverkostojen rakentamisesta ja saneeraamisesta. Tampereen Infran asiakaspalvelu hoidetaan pääsääntöisesti Palvelupiste Frenckellissä.

Rakentamiseen liittyvät palvelut 

Rakennusluvat

Rakennusten rakentaminen, oleelliset korjaukset ja muutokset sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet vaativat luvan.

Rakennuspaikkojen myynti ja vuokraus

Kiinteistötoimessa hoidetaan kaupungin omistuksessa oleviin maa-alueisiin liittyviä asioita. Tampereen kaupungin pientalotontteja voi hakea vuosittain etukäteen ilmoitettuina hakuaikoina. Yritystontin hankinta kaupungilta on mahdollista ostamalla tai vuokraamalla pitkällä vuokrasopimuksella.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta ja -ympäristöstä. Rakennusvalvonnassa käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat. Lisäksi se tekee lupiin liittyvät tarkastukset ja antaa ohjeita rakentajille.

Rakentaminen

Rakennusten rakentaminen, oleelliset korjaukset ja muutokset sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet vaativat luvan. Lupamenettelyllä varmistetaan, että hankkeissa noudatetaan lakeja ja määräyksiä, valvotaan kaavojen toteutumista ja huolehditaan hankkeen sopeutumisesta ympäristöön sekä huomioidaan naapurinäkökulma. Rakentamista säädellään monin tavoin, ja ohjaus on sitä tarkempaa, mitä keskeisemmällä paikalla tai arvokkaammassa ympäristössä toimitaan.

Raskauden ehkäisy 

Nuorisoneuvola

Nuorisoneuvola on alle 22-vuotiaiden tamperelaisten ehkäisyneuvola. Nuorisoneuvolasta saa terveydenhoitajien, lääkärin ja psykologin palveluja, jos on alle 22-vuotias tamperelainen eikä kuulu työ- tai opiskelijaterveydenhuollon piiriin.

Raskauden ehkäisy

Ehkäisyneuvontaa annetaan nuorisoneuvolassa ja ehkäisyneuvolassa sekä opiskelijoille opiskeluterveydenhuollossa.

Ravustus 

Kalastus ja ravustus

Tampereen kaupungin omistamilla vesialueilla on jokaisella kaupungissa asuvalla oikeus kalastaa. Kalastamisessa ja ravustamisessa sellaisilla yhteisillä vesialueilla, joissa kaupunki on osakkaana, noudatetaan asianomaisten kalastuskuntien päätöksiä. 18 – 64-vuotiailla pitää olla tosite kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta. Kalastuksen valvontaa kaupungin vesialueilla hoitaa kalastuksen valvoja.

Rekrytointi 

Avoimet työpaikat

Tampereen kaupungilla avoimet työpaikat löytyvät kaupungin verkkosivuilta. Niitä haetaan rekrytointijärjestelmä Imurin kautta. Sivuilta löytyy tietoa myös harjoittelupaikkojen hausta, oppisopimuspaikoista sekä palkkatuetusta työstä ja niihin hakemisesta.

Valtakunnallinen työpaikkatarjonta löytyy TE-toimiston sivuilta.

Työllisyyspalvelujen neuvonta

Palvelut on pääosin tarkoitettu tamperelaisille työttömille, joiden työttömyys on kestänyt vähintään vuoden. Asiakas saa yksilöllistä apua ja tukea työllistymiseen.

Retkeilyalueet 

Ulkoilu ja retkeily

Tampereella on ulkoilualueita samoiltavaksi keskustan tuntuman upeista Pyynikin harjun maastoista sekä Kaupin, Niihaman ja Hervannan metsitä aina kauempiin Velaatan ja Teiskon ulkoilualueisiin asti, oli tarkoituksena sitten kuntoilla tai muutoin virkistäytyä luonnon helmassa. Monet kuntoreiteistä muuntuvat talven tullen hiihtoreiteiksi. Lisäksi kuntalaisten käytössä on ulkoilumajoja, uimarantoja sekä ulkoilu- ja latureittejä kattavasti koko kaupungin alueella.

Retkeilyvarusteet 

Leirivälinepaja

Leirivälinepajan varastosta löytyy retkeilyvälineitä laidasta laitaan, soppatykeistä ahkioihin ja kauhoista kaminoihin. Leirivälinepajaa hoitaa Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry.

Rikospoliisi 

Sisä-Suomen poliisilaitos

Sisä-Suomen poliisilaitos toimii Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa 45 kunnan alueella. Poliisilaitoksen pääpoliisiasema, hallinnollinen ja johdollinen keskus, sijaitsee Tampereella.

Rikosten ja riitojen sovittelu 

Pirkanmaan sovittelutoimisto tarjoaa sovittelupalveluja koko Pirkanmaan alueelle rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain (L1015/2005) mukaisesti.

Rintaklinikka Rintsikka 

Hatanpään Rintaklinikka

Hatanpään Rintaklinikalla tehdään mammografiatutkimuksia sekä lääkäreiden lähetteellä että ikäkausitarkastuksina kutsun saaneille 50 - 68 -vuotiaille tamperelaisille ja orivesiläisille naisille.

Rintamaveteraanit 

Rintamaveteraanien kuntoutus

Rintamaveteraaneja kuntoutetaan vuosittain kaupungin ja valtion määrärahoin. Rintamaveteraaneilla on mahdollisuus hakea laitoskuntoutusta, päiväkuntoutusta ja polikliinistä avokuntoutusta.

Rokotukset 

Rokotukset ja tartuntatautien valvonta

Lasten ja nuorten rokotukset hoidetaan lastenneuvolassa tai kouluterveydenhoitajan vastaanotolla. Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvia aikuisten rokotuksia annetaan terveysasemilla, opiskelijaterveydenhuollossa, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä (YTHS), aikuisneuvoloissa ja tartuntatautien valvonnan toimipisteessä.

Romuajoneuvot 

Ajoneuvojen siirrot ja romuajoneuvot

Henkilö- tai pakettiauton viimeisellä omistajalla on oikeus toimittaa romuajoneuvonsa kustannuksitta tuottajanvastuun piiriin kuuluvaan järjestelmään hyväksytylle kerääjälle tai esikäsittelijälle ja edelleen romutettavaksi. Myös kunnat toimittavat romuajoneuvolain mukaisesti haltuunsa ottamat romuajoneuvot tuottajien vastaanottopisteisiin.

Ruokamyrkytykset 

Ensiapu ja päivystys

Kiireellistä hoitoa tarvitsevat hoidetaan ensisijaisesti oman alueen terveysasemalla. Terveysasemat ovat auki ma - to 8 - 16 ja pe 8 - 15.

Päivystysapu 116117 auttaa äkillisissä terveysongelmissa silloin, kun oma terveysasemasi on kiinni.

Ensiapu Acuta päivystää iltaisin, öisin ja viikoloppuisin: sinne voi hakeutua, jos hoito ei voi odottaa arkiaamuun oman terveysaseman aukeamista.

Myrkytykset, neuvonta

Myrkytystietokeskus vastaa puhelimessa ympäri vuorokauden äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin. Keskus palvelee koko maata.

Ruokamyrkytykset, epäily

Röntgen (kuvantaminen) 

Kuvantaminen (röntgen)

Kuvantamisessa tehdään röntgen-, ultraääni-, varjoaine-, mammografia-, tietokonetomografia- ja magneettitutkimuksia. Tampereen kaupunki ostaa kuvantamispalvelut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselta.