Siirry sisältöön

Palveluhakemisto: E

Edunvalvonta 

Yleinen edunvalvonta

Tampereen oikeusaputoimisto huolehtii Tampereen kaupungin asukkaiden yleisestä edunvalvonnasta.

Ehkäisyneuvonta 

Raskauden ehkäisy

Ehkäisyneuvontaa annetaan nuorisoneuvolassa ja ehkäisyneuvolassa sekä opiskelijoille opiskeluterveydenhuollossa.

Elatusasiat 

Elatustuki

Elatustuki on Kelan maksama tuki, jolla turvataan lapsen elatus, jos lapsi ei saa elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmaltaan. Elatustukea voidaan maksaa myös silloin, kun avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole vahvistettu tai sen selvittely ja elatusavun sopiminen ovat kesken.

Elintarvikeasiat 

Elintarvikevalvonta ja ympäristöterveys

Ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ovat muun muassa elintarvikevalvonta, talous- ja uimaveden laadun valvonta, asumisterveys sekä tupakkalainsäädännön valvonta sekä eläinlääkintähuolto.

Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonta valvoo elintarvikkeita ja niiden valmistusta, muuta käsittelyä, maahantuontia, maastavientiä, markkinointia, kuljetusta, kaupanpitoa, tarjoilua tai muuta luovutusta sekä elintarviketoimijoiden harjoittamaa omavalvontaa.

Ota yhteyttä elintarvikevalvontaan -kun haluat valittaa elintarvikkeista tai niitä käsittelevästä yrityksestä -kun epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen -kun haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta -jos myyt tai tarjoilet elintarvikkeita tilapäistapahtumassa tai kirpputorilla

Elintarvikehuoneistot

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, mutta ei kuitenkaan alkutuotantopaikkaa.

Elintarvikkeiden tilapäis- ja ulkomyynti sekä tarjoilu

Toimijan on tehtävä elintarvikevalvontaan ilmoitus säännöllisessä ulkomyynnissä käytettävistä myyntilaitteista, mikäli myyntikalustoa, kojua tms. on tarkoitus myöhemmin käyttää useissa eri tapahtumissa.

Elinvoima ja kilpailukyky 

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle kuuluvat elinkeino-, innovaatio- ja työllisyyspolitiikka, toisen asteen koulutus ja korkeakouluyhteistyö, kansainväliset asiat, kaupunkimarkkinointi ja yhteiskuntasuhteet, maa- ja asuntopolitiikka sekä kilpailukyvyn kehittämiseen painottuvat ohjelmat.

Elokuvajuhlat 

Tampereen elokuvajuhlat

Tampereen elokuvajuhlat on vuosittain järjestettävä kansainvälinen tapahtuma, Tampere Film Festival.

Eläimet 

Eläimet

Eläimet-sivulla on tietoja mm. eläinlääkäripalveluista, eläinsuojelusta sekä koiran pitoon liittyvistä asioita.

Eläinlääkintähuolto

Tampereen alueen eläinlääkintähuolto toimii Turvesuonkadulla.

Eläinlääkintähuolto-sivulta löytyy tietoa eläinlääkärien vastaanotoista sekä eläinlääkäripäivystyksestä.

Eläinlääkäripalvelut

Eläinlääkintähuolto-sivulta löytyy tietoa eläinlääkärien vastaanotoista sekä eläinlääkäripäivystyksestä.

Eläinsuojelu

Valvontaeläinlääkärin työnkuvaan kuuluu eläinsuojeluvalvonta, eläintautivalvonta ja eläimistä saatavien sivutuotteiden käytön valvonta. Valvontaeläinlääkäri hoitaa myös eläinten tuonti- ja vientiasioita (ml. hevosten Traces -tarkastukset) osana
eläintautivalvontaa.

Kadonneet eläimet

lmoitukset Tampereella löydetyistä kissoista, koirista ja muista pieneläimistä tehdään Boondock's oy:n eläinhoitolaan, josta voi myös tiedustella kadonneita eläimiä.

Koirapuistot

Tampereen kaupungilla on tällä hetkellä 15 koirapuistoa eri puolilla
kaupunkia. Kaikki koirapuistot ovat varustettuja jäteastioilla ja
koirankakkapussiautomaateilla. Suurin osa koirapuistoista on valaistu.

Pieneläinten hautaaminen

Suositeltavinta on haudata lemmikki pieneläinhaustausmaalle tai tuhkata se. Myös omakotitalon pihaan tai kesämökille voi haudata lemmikin tietyin edellytyksin. Pieneläinten hautausmaa sijaistee Rautaharkon kaupunginosassa Sulkavuoren eteläpuolella.

Eläkeasiat 

Eläke

Eläkkeet turvaavat toimeentuloa vanhuuden, työkyvyttömyyden tai ikääntyneen ihmisen työttömyyden aikana. Eläkkeitä maksavat työeläkelaitokset ja Kela.

Energia-asiat 

Energiankäytön neuvonta

Korjaus- ja energia-avustukset

Valtion korjausavustuksia myönnetään iäkkään tai vammaisen henkilön asuntojen korjauksiin sekä taloyhtiöille hissin rakentamiseen ja esteettömyyden parantamiseen. Kaikilla avustuksilla on jatkuva hakuaika.

Rane - rakentamisen ja asumisen energianeuvonta

Rane on Tampereen kaupungin yleishyödyllinen, energia-alan tuote- ja palveluntarjoajista riippumaton neuvontapalvelu, jonka tavoitteena on kehittää rakentamista ja asumista energiatehokkaammaksi ja kestävän kehityksen periaatteita noudattavaksi.

Ensiapu ja päivystys 

Ensiapu ja päivystys

Kiireellistä hoitoa tarvitsevat hoidetaan ensisijaisesti oman alueen terveysasemalla. Terveysasemat ovat auki ma - to 8 - 16 ja pe 8 - 15.

Päivystysapu 116117 auttaa äkillisissä terveysongelmissa silloin, kun oma terveysasemasi on kiinni.

Ensiapu Acuta päivystää iltaisin, öisin ja viikoloppuisin: sinne voi hakeutua, jos hoito ei voi odottaa arkiaamuun oman terveysaseman aukeamista.

Terveyspalvelujen neuvonta ja ajanvaraus

Sairastuttuasi ota yhteyttä terveyspalvelujen neuvontaan. Sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeesi ja varaa tarvittaessa ajan lääkärille. Ajanvaraus lääkärille on mahdollista klo 7 - 22, ei yöaikaan.

Esiopetus 

Esiopetus

Kunnan järjestämä lakisääteinen esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista.

Esityslistat 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Pöytäkirjat julkaistaan kokouksen jälkeen ennen tarkastamista. Pöytäkirjat ovat tarkastettuja, kun kokouksesta on kulunut noin viikko. Pöytäkirjat ovat julkisia. Internetistä poistettuja pöytäkirjoja voi tulla lukemaan kaupunginarkiston yleisöpäätteelle. Tarvittaessa päätöksen saa pyytämällä sen kirjaamosta.