Siirry sisältöön

Suunnitelmat ja selvitykset

Tampereen raitiotien osan 1 ympäristöraportti (2021)

Tampereen raitiotien osan 1 ympäristöraportissa arvioidaan, miten hyvin raitiotiehankkeen kehitysvaiheessa laaditun ympäristösuunnitelman toimenpiteet ja seurannat on toteutusvaiheessa tehty. Seurantojen tulosten perusteella arvioidaan lisäksi allianssin suorituskykyä ympäristövaikutusten hallinnan osalta.

Tampereen raitiotien osan 1 liikenteelliset tarkastelut (2021)

Raportissa tarkasteltiin Tampereen raitiotien osan 1 liikenneturvallisuuden, liikenteenohjauksen tai liikenteen toimivuuden kannalta haasteellisiksi havaittuja kohteita.

Tampereen raitiotien suunnitteluohje (2020-)

Tampereen raitiotien suunnitteluohje kokoaa yhteen tärkeimmät suunnitteluperusteet, joilla on merkitystä raitiotien yleis- ja rakennussuunnittelun sekä tarvittavien tilavarausten, kuten asemakaavojen laatimisessa. Ohje sisältää teknisen suunnittelun kannalta keskeiset suositus- ja ääriarvot.

Tampereen raitiotien melu- ja tärinamittaukset (2021)

Tampereen raitiotien ensimmäinen vaihe valmistui koeajattavaksi liikenteelle vuoden 2020 lopussa. Tampereen raitiotiellä kulkeva kalusto on ensimmäinen laatuaan Suomessa, minkä vuoksi sen aiheuttamaa melua ja tärinää raitiotien ympäristöön ei ole tutkittu aikaisemmin mittauksin.

Tehtyjen mittauksien perusteella raitiovaunu ei tuota rakenteita tai rakennuksia vaurioittavaa tärinää eikä sen kiihdytykset ja pysähdykset lisää merkittävästi ympäristömelua.

Tampereen raitiotien seudullinen yleissuunnitelma (2021)

Yleissuunnitelmassa kuvataan rakenteilla olevan raitiotien jatkolinjojen ratavarausten sijainnit Tampereen Hatanpäältä Härmälän kautta Pirkkalaan, TAYS:lta Koilliskeskuksen kautta Kangasalan Lamminrahkaan sekä Tampereen Lielahdesta Ylöjärvelle. Tampereen raitiotiejärjestelmää suunnitellaan laajennettavaksi vaiheittain seudulliseksi aina 2040-luvulle asti.

Seudullisen yleissuunnitelman asemapiirrokset

Raitiotien ja Viinikanlahden alueen yhteensovitus Hatanpään valtatiellä (2021)

Selvityksessä tarkennetaan Tampereen seudullisen raitiotien yleissuunnitelman Pirkkalan haaran suunnitelmia Viinikanlahden alueella sekä yhteensovitetaan raitiotien ja Viinikanlahden alueen suunnittelua.

Vuoreksen ratahaaran tilavaraus- ja maankäyttötarkastelu (2021)

Suunnitelmassa määritellään ja tutkitaan mahdolliset raitiotien linjausvaihtoehdot Vuoreksen puistotien (Västinginmäki) ja Hatanpään välillä. Työ on luonteeltaan raitiotien tekninen tarkastelu ja se toimii osaltaan päivittyvän kantakaupungin yleiskaavan taustaselvityksenä.

Osan 2 Pyynikintori-Lentävänniemi toteutussuunnitelma ja vaikutusten arviointi (2020)

Toteutussuunnitelmassa kuvataan yleissuunnitelmaa tarkemmin, miten raitiotien toinen vaihe toteutetaan. Vaikutuksen arvioinnissa on mm. selvitetty sitä miten raitiotien rakentaminen osalla 2 vaikuttaisi ihmisiin ja ympäristöön. Esityksestä löytyy myös hyöty-kustannuslaskelmat sekä tietoa raitiotien kustannuksista.

Raitiotien katusuunnitelmat osa 2

Enqvistinkadun yleissuunnitelma (2020)

Tampereen raitiotien toteutussuunnitelma ja vaikutusten arviointi (2016)

Toteutussuunnitelma 2016

Toteutussuunnitelmassa kuvataan yleissuunnitelmaa tarkemmin, miten raitiotien ensimmäinen vaihe tehdään ja mitä se tarkennetun tiedon mukaan maksaa. Suunnitelma valmistui syyskuussa 2016.

Vaikutusten arvioinnit 2016

Vaikutuksen arvioinnissa on mm. päivitetty laskelmia hankkeen taloudellisesta kannattavuudesta ja muista yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä selvitetty sitä miten raitiotien rakentaminen vaikuttaisi ihmisiin ja ympäristöön.

Tiivistelmä

Raitiotien katusuunnitelmat osa 1

Muut suunnitelmat ja selvitykset (2017)

Raitiotien taiteen yleissuunnitelma

Tampereen kaupungin raitiotien kehitysohjelma tilasi tammikuussa 2017 taiteen yleissuunnitelman raitiotiehankkeelle. Tamperelainen Frei Zimmer Oy on tehnyt suunnitelmaa yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa, sekä vuoropuhelussa paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa.

Suunnitelma hyväksyttiin Tampereen kaupungin Julkisen taiteen ohjausryhmässä maanantaina 21.8.2017. Seuraavaksi on tarkoitus nimetä raitiotien taiteen ohjausryhmä sekä kilpailuttaa taidekoorinaattori alkuvuodesta 2018.

Ympäristö- ja runkomelumittauksia raitiotielinjan varrella

Mittausraportit ympäristö- ja runkomelusta raitiotielinjan varrella ovat valmistuneet. Keskusta-Hervanta – Keskusta-TAYS -linjojen varsilta mitattiin ympäristömelua yhteensä 22 mittauspisteestä, ja runkomelumittauksia tehtiin kahdessa kohteessa: Rautatienkatu 14 ja Hämeenkatu 30. Mittaukset toteutettiin kevään ja alkukesän 2017 aikana. Mittaukset toistetaan samoissa mittauspisteissä raitiotieliikenteen käynnistyttyä, jolloin tuloksia vertailemalla voidaan arvioida raitiotien aiheuttamaa muutosta melutasoon raitiotielinjan varrella.

Ympäristömelu on yleisnimitys elinympäristössä esiintyvälle, häiritseväksi koetulle melulle, kuten tieliikenteen aiheuttama melu. Mittauspisteet sijaitsivat lähellä suunniteltua raitiotielinjaa, julkisissa ulkotiloissa, nykyisen katuverkon tuntumassa.

Runkomelu on maankamaran kautta rakennukseen siirtyvää värähtelyä, joka muuttuu ihmisen aistimaksi ääneksi. Raideliikenteen aiheuttama runkomelu syntyy kiskon ja vaunun pyörien kosketuksen aiheuttamasta värähtelystä. Värähtely siirtyy maankamarasta läheisten rakennusten perustuksiin. Runkomeluun liittyvä värähtely on voimakkuudeltaan niin pientä, ettei sitä voi havaita rakennuksen tärinänä, eikä se aiheuta vaaraa rakenteille.

Työn on tilannut Tampereen kaupungin raitiotien kehitysohjelma, ja mittauksista on vastannut Sito Oy sekä runkomelun osalta Helimäki Akustikot Oy. Työ on jatkoa keväällä 2016 laaditulle Tampereen raitiotien vaikutusten arvioinnille.

Yleissuunnitelma (2014)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien yleissuunnitelman kokouksessaan 16.6.2014.

Yleissuunnitelman liite- ja taustaraportit

Kyselyjen raportit:

Yleissuunnitelman rinnalla laaditut oheisselvitykset

Alustava yleissuunnitelma (2011)

Alustava yleissuunnitelma laadittiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa määriteltiin tavoitteet ja reunaehdot. Tämä vaihe päättyi joulukuussa 2010. Toisessa vaiheessa tutkittiin alustavia linjauksia, niiden luomia mahdollisuuksia ja merkittäviä vaikutuksia. Tämä työvaihe päättyi maaliskuussa 2011. Kolmannessa vaiheessa alustavien vaihtoehtojen pohjalta muodostettiin neljä raitiotievaihtoehtoa. Tämä työvaihe päättyi syyskuussa 2011.