Siirry sisältöön

Hankkeen eteneminen ja aikataulu

Osa 1, rakentaminen

Tilanne 20.11.2019


Projektiaika 66 %


Valmiusaste 76 %


Turvallisuus

Hankkeella on tapahtunut 19 työtapaturmaa eli tapaturmataajuus on 12,9 (työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti). (Heinäkuu 2019)


Osa 1, kustannusten seuranta

Kaupunginvaltuuston 7.11.2016 hyväksymä allianssiurakan osan 1 kokonaisbudjetti on 238,79 miljoonaa euroa.

Kokonaisbudjetti sisältää allianssin osapuolia sitovan toteutusvaiheen 1 tavoitekustannuksen 219,02 miljoonaa euroa. Kokonaisbudjettiin sisältyy lisäksi 19,78 miljoonaa euroa, joka muodostuu tilaajan hankinnoista, riskivarauksesta sekä budjetoidusta bonuspoolista.

Raitiotieinfran rakentamisen kustannus, Raitiotie Oy:n kustannus (sis. alkuperäinen tavoite + indeksikorjaus + sisällön muutokset): 232,58 miljoonaa euroa

- Toteutusvaiheen alkuperäinen tavoitekustannus: 219,02 miljoonaa euroa
- Indeksikorjaus Q1/2017 - Q2/2019: 6 686 748 euroa
- Raitiotien rakentamisen sisällön muutokset: 6 870 563 euroa

Kaupunkiympäristön rakentamista raitiotien rakentamisen yhteydessä samoilla liikennejärjestelyillä ja samassa kaivannossa, ei raitiotien rakentamista:

- Tampereen kaupungin tilaukset Raitiotieallianssilta: 31,82 miljoonaa euroa
Mm. kaupungin tietoliikenneverkon rakentaminen, katuvalaistuksen uudistaminen, katu- ja viherrakentaminen, Hämeenkadun jalkakäytävien rakentaminen, katujen hulevesiviemäröinnit v.2018 alkaen

- Tampereen Veden tilaukset Raitiotieallianssilta: 6,89 miljoonaa euroa
Vesihuoltoverkoston uudistamisen ikähyvitysosuus 5,0 milj. euroa (KH 3.10.2016), vesi- ja viemäriverkoston laajennustyöt, hulevesiviemäröinnin työt v.2017 loppuun asti

Raitiotieallianssin osan 1 toteutusvaiheen tavoitekustannus YHT: 271,29 miljoonaa euroa
Tilanne 22.11.2019

Raitiotien kustannusten jakautuminen tilaajan ja tilatun työn mukaan.
Raitiotien kustannusten jakautuminen eri toimijoiden kesken.

Osa 2, suunnittelu

Kaupunginhallitus päätti 18.12.2017, että raitiotien osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi kehitysvaihe​ aloitetaan ja tilataan Raitiotieallianssilta. Osan 2 suunnittelu on käynnissä ja tarkoitus on, että päätös osan 2 rakentamisesta tehdään viimeistään lokakuussa 2020. Osana osan 2 kehitysvaihetta suunnitellaan Lielahden pistoraide.


Hankkeen aikataulu

2014

 • 16.6. Kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien yleissuunnitelman ja päätti raitiotien suunnittelun jatkamisesta. Raitiotiehankkeen kehitysvaihe aloitettiin välittömästi.

2015

 • 15.6. Kaupunginvaltuusto päätti allianssihankkeen jakamisesta kahteen osaan. Osa 1 sisältää reitit Hervannasta keskustaan ja keskustasta keskussairaalan kampukselle Taysiin. Osa 2 sisältää reitin keskustasta Lentävänniemeen.
 • 22.6. Kaupunginvaltuusto valitsi kehitysvaiheen allianssikumpanin. Raitiotien infran rakentajaksi valittiin tarjoajaryhmittymä TRALLI, jossa ovat mukana VR Track Oy, YIT Rakennus Oy ja Pöyry Finland Oy sekä aliallianssisopimuksella Ratatek Oy.

2015 - 2016

 • Osan 1 kehitysvaihe
 • 7.11.2016 Kaupunginvaltuusto päätti raitiotien ensimmäisen osan rakentamisesta.

2017 - 2021

 • Osan 1 toteutusvaihe: raitiotieradan rakentaminen Pyynikintorilta Hervantaan ja Taysin alueelle sekä raitiotievarikko.
 • Vuonna 2019 rakennetaan seuraavilla kaduilla: Pirkankatu, Hämeenkatu, Itsenäisyydenkatu, Sammonaukio, Tekunkatu, Vieritie, Sammonkatu, Hervannan valtaväylä, Insinöörinkatu, Atomipolku, Hermiankatu ja Makkarajärvenkatu.
 • Osan 2 kehitysvaihe 2018 - 2020. Tavoitteena, että valtuusto päättää osan 2 rakentamisesta viimeistään lokakuussa 2020.
 • Hatanpään valtatien jatkoyhteyden kehitysvaihe välillä Koskipuisto - linja-autoasema on käynnissä. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto päättää rakentamisesta syksyllä 2019.
 • Raitiotien seudullinen yleissuunnittelu 2019 - 2020. Raitiotien seudullinen yleissuunnittelu on käynnissä Tampereen, Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan yhteistyönä. Suunnitelma valmistuu syksyllä 2020.

2021

 • Tavoitteena aloittaa raitiotieliikenne ensimmäisellä osuudella 9.8.2021.

2021 - 2024

 • Osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi rakentaminen.