Siirry sisältöön

Hankkeen eteneminen ja aikataulu

Osa 1, rakentaminen

Päivitetty 31.8.2020


Projektiaika

Hervanta-keskusta-TAYS ja Hatanpään valtatie 68 %


Valmiusaste

Hervanta-keskusta-TAYS ja Hatanpään valtatie 84 %


Turvallisuus

Hankkeella on tapahtunut 25 työtapaturmaa eli tapaturmataajuus on 12,7 (työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti).


Osa 1, kustannusten seuranta

Kaupunginvaltuuston 7.11.2016 hyväksymä allianssiurakan osan 1 kokonaisbudjetti on 238,79 miljoonaa euroa.

Kokonaisbudjetti sisältää allianssin osapuolia sitovan toteutusvaiheen 1 tavoitekustannuksen 219,02 miljoonaa euroa. Kokonaisbudjettiin sisältyy lisäksi 19,78 miljoonaa euroa, joka muodostuu tilaajan hankinnoista, riskivarauksesta sekä budjetoidusta bonuspoolista.

Raitiotieinfran rakentamisen kustannus, Raitiotie Oy:n kustannus (sis. alkuperäinen tavoite + indeksikorjaus + sisällön muutokset): 251,96 miljoonaa euroa

- Toteutusvaiheen alkuperäinen tavoitekustannus: 219,02 miljoonaa euroa
- Indeksikorjaus Q1/2017 - Q1/2020: 9 371 618 euroa
- Raitiotien rakentamisen sisällön muutokset: 23 566 442 euroa
(sisältää Hatanpään valtatien osuuden 16 596 680 euroa)

Kaupunkiympäristön rakentamista raitiotien rakentamisen yhteydessä samoilla liikennejärjestelyillä ja samassa kaivannossa, ei raitiotien rakentamista:

- Tampereen kaupungin tilaukset Raitiotieallianssilta: 36,02 miljoonaa euroa
Mm. kaupungin tietoliikenneverkon rakentaminen, katuvalaistuksen uudistaminen, katu- ja viherrakentaminen, Hämeenkadun sekä Hatanpään valtatien jalkakäytävien rakentaminen, katujen hulevesiviemäröinnit v.2018 alkaen

- Tampereen Veden tilaukset Raitiotieallianssilta: 7,63 miljoonaa euroa
Vesihuoltoverkoston uudistamisen ikähyvitysosuus 5,0 milj. euroa (KH 3.10.2016), vesi- ja viemäriverkoston laajennustyöt, hulevesiviemäröinnin työt v.2017 loppuun asti

Raitiotieallianssin osan 1 toteutusvaiheen tavoitekustannus YHT: 295,61 miljoonaa euroa
Tilanne 24.8.2020

Raitiotien kustannusten jakautuminen tilaajan ja tilatun työn mukaan.
Raitiotien kustannusten jakautuminen eri toimijoiden kesken.

Osa 2, suunnittelu

Kaupunginhallitus päätti 18.12.2017, että raitiotien osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi kehitysvaihe​ aloitetaan ja tilataan Raitiotieallianssilta. Osan 2 suunnittelu on käynnissä ja tarkoitus on, että päätös osan 2 rakentamisesta tehdään viimeistään lokakuussa 2020. Toteutusosa 2 sisältää raitiotieradan keskustasta Lentävänniemeen.


Hankkeen aikataulu

2014

 • 16.6. Kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien yleissuunnitelman ja päätti raitiotien suunnittelun jatkamisesta. Raitiotiehankkeen kehitysvaihe aloitettiin välittömästi.

2015

 • 15.6. Kaupunginvaltuusto päätti allianssihankkeen jakamisesta kahteen osaan. Osa 1 sisältää reitit Hervannasta keskustaan ja keskustasta keskussairaalan kampukselle Taysiin. Osa 2 sisältää reitin keskustasta Lentävänniemeen.
 • 22.6. Kaupunginvaltuusto valitsi kehitysvaiheen allianssikumpanin. Raitiotien infran rakentajaksi valittiin tarjoajaryhmittymä TRALLI, jossa ovat mukana VR Track Oy, YIT Rakennus Oy ja Pöyry Finland Oy sekä aliallianssisopimuksella Ratatek Oy.

2015 - 2016

 • Osan 1 kehitysvaihe
 • 7.11.2016 Kaupunginvaltuusto päätti raitiotien ensimmäisen osan rakentamisesta.

2017 - 2021

 • Osan 1 toteutusvaihe: raitiotieradan rakentaminen Pyynikintorilta Hervantaan ja Taysin alueelle sekä raitiotievarikko.
 • Vuonna 2019 rakennustyöt etenivät useilla kaduilla ydinkeskustassa, Kalevan alueella, Hervannan valtaväylän varrella, Hervannassa ja varikolla.
 • 25.11.2019 Kaupunginvaltuusto päätti Hatanpään valtatien jatkoyhteyden rakentamisesta välille Koskipuisto - linja-autoasema. Rakentamisvaihe on käynnissä.
 • Osan 2 kehitysvaihe 2018 - 2020. Tavoitteena, että valtuusto päättää osan 2 rakentamisesta viimeistään lokakuussa 2020.
 • Raitiotien seudullinen yleissuunnittelu 2019 - 2020. Raitiotien seudullinen yleissuunnittelu on käynnissä Tampereen, Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan yhteistyönä. Suunnitelma valmistuu syksyllä 2020.

2021

 • Tavoitteena aloittaa raitiotieliikenne ensimmäisellä osuudella 9.8.2021.

2021 - 2024

 • Osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi rakentaminen.