Hankkeen eteneminen ja aikataulu

Osa 1, rakentaminen

Tilanne 25.10.2018


Projektiaika 41 %


Valmiusaste 42 %


Laskutus 40 %


Turvallisuus

Hankkeella on tapahtunut 12 työtapaturmaa eli tapaturmataajuus on 12,8 (työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti). (Lokakuu 2018)


Osa 1, kustannusten seuranta

Kaupunginvaltuuston 7.11.2016 hyväksymä allianssiurakan osan 1 kokonaisbudjetti on 238,79 miljoonaa euroa.

Kokonaisbudjetti sisältää allianssin osapuolia sitovan toteutusvaiheen 1 tavoitekustannuksen 219,02 miljoonaa euroa. Kokonaisbudjettiin sisältyy lisäksi 19,78 miljoonaa euroa, joka muodostuu tilaajan hankinnoista, riskivarauksesta sekä budjetoidusta bonuspoolista.

Raitiotieinfran rakentamisen kustannus, Raitiotie Oy:n kustannus (sis. alkuperäinen tavoite + indeksikorjaus + sisällön muutokset): 225,79 miljoonaa euroa

- Toteutusvaiheen alkuperäinen tavoitekustannus: 219,02 miljoonaa euroa
- Indeksikorjaus Q1/2017 - Q2/2018: 2 533 912 euroa
- Raitiotien rakentamisen sisällön muutokset: 4 235 457 euroa

Kaupunkiympäristön rakentamista raitiotien rakentamisen yhteydessä samoilla liikennejärjestelyillä ja samassa kaivannossa, ei raitiotien rakentamista:

- Tampereen kaupungin tilaukset Raitiotieallianssilta: 12,32 miljoonaa euroa
Mm. kaupungin tietoliikenneverkon rakentaminen, katuvalaistuksen uudistaminen, katu- ja viherrakentaminen, Hämeenkadun jalkakäytävien rakentaminen, katujen hulevesiviemäröinnit v.2018 alkaen

- Tampereen Veden tilaukset Raitiotieallianssilta: 6,86 miljoonaa euroa
Vesihuoltoverkoston uudistamisen ikähyvitysosuus 5,0 milj. euroa (KH 3.10.2016), vesi- ja viemäriverkoston laajennustyöt, hulevesiviemäröinnin työt v.2017 loppuun asti

Raitiotieallianssin osan 1 toteutusvaiheen tavoitekustannus YHT.: 244,97 miljoonaa euroa
Tilanne 23.10.2018

Osa 2, suunnittelu

Kaupunginhallitus päätti 18.12.2017, että raitiotien osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi kehitysvaihe​ aloitetaan ja tilataan Raitiotieallianssilta. Osan 2 suunnittelu on käynnissä ja tarkoitus on, että päätös osan 2 rakentamisesta tehdään viimeistään lokakuussa 2020. Osana osan 2 kehitysvaihetta suunnitellaan Lielahden pistoraide.


Hankkeen aikataulu

2014

  • 16.6. Kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien yleissuunnitelman ja päätti raitiotien suunnittelun jatkamisesta. Raitiotiehankkeen kehitysvaihe aloitettiin välittömästi.

2015

  • 15.6. Kaupunginvaltuusto päätti allianssihankkeen jakamisesta kahteen osaan. Osa 1 sisältää reitit Hervannasta keskustaan ja keskustasta keskussairaalan kampukselle Taysiin. Osa 2 sisältää reitin keskustasta Lentävänniemeen.
  • 22.6. Kaupunginvaltuusto valitsi kehitysvaiheen allianssikumpanin. Raitiotien infran rakentajaksi valittiin tarjoajaryhmittymä TRALLI, jossa ovat mukana VR Track Oy, YIT Rakennus Oy ja Pöyry Finland Oy sekä aliallianssisopimuksella Ratatek Oy.

2015 - 2016

  • Osan 1 kehitysvaihe
  • 7.11.2016 Kaupunginvaltuusto päätti raitiotien ensimmäisen osan rakentamisesta.

2017 - 2021

  • Osan 1 toteutusvaihe: raitiotieradan rakentaminen Pyynikintorilta Hervantaan ja Taysin alueelle sekä raitiotievarikko.
  • Vuonna 2018 rakennetaan seuraavilla kaduilla: Pirkankatu, Hämeenkatu, Itsenäisyydenkatu, Sammonaukio, Tekunkatu, Sammonkatu, Hervannan valtaväylä, Insinöörinkatu, Atomipolku ja Hermiankatu.
  • Osan 2 kehitysvaihe 2018 - 2020

2021

  • Tavoitteena aloittaa raitiotieliikenne ensimmäisellä osuudella.

2021 - 2024

  • Osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi rakentaminen.