Siirry sisältöön

Hankkeen eteneminen ja aikataulu

Osa 1, rakentaminen

Tilanne 29.9.2021


Projektiaika

Hervanta-keskusta-TAYS ja Hatanpään valtatie 89 %


Valmiusaste

Hervanta-keskusta-TAYS ja Hatanpään valtatie 98 %


Turvallisuus

Hankkeella on tapahtunut 28 työtapaturmaa eli tapaturmataajuus on 12,2 (työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti).


Osa 1, kustannusten seuranta

Kaupunginvaltuuston 7.11.2016 hyväksymä allianssiurakan osan 1 kokonaisbudjetti on 238,79 miljoonaa euroa.

Kokonaisbudjetti sisältää allianssin osapuolia sitovan toteutusvaiheen 1 tavoitekustannuksen 219,02 miljoonaa euroa. Kokonaisbudjettiin sisältyy lisäksi 19,78 miljoonaa euroa, joka muodostuu tilaajan hankinnoista, riskivarauksesta sekä budjetoidusta bonuspoolista.

Raitiotieinfran rakentamisen kustannus, Raitiotie Oy:n kustannus (sis. alkuperäinen tavoite + indeksikorjaus + sisällön muutokset): 252,78 miljoonaa euroa

- Toteutusvaiheen alkuperäinen tavoitekustannus: 219,02 miljoonaa euroa
- Indeksikorjaus Q1/2017 - Q2/2021: 9 895 903 euroa
- Raitiotien rakentamisen sisällön muutokset: 23 867 663 euroa
(sisältää Hatanpään valtatien osuuden 16 596 680 euroa)

Kaupunkiympäristön rakentamista raitiotien rakentamisen yhteydessä samoilla liikennejärjestelyillä ja samassa kaivannossa, ei raitiotien rakentamista:

- Tampereen kaupungin tilaukset Raitiotieallianssilta: 40,08 miljoonaa euroa
Mm. kaupungin tietoliikenneverkon rakentaminen, katuvalaistuksen uudistaminen, katu- ja viherrakentaminen, Hämeenkadun sekä Hatanpään valtatien jalkakäytävien rakentaminen, katujen hulevesiviemäröinnit v. 2018 alkaen (KV 13.11.2017).

- Tampereen Veden tilaukset Raitiotieallianssilta: 6,36 miljoonaa euroa
Vesihuoltoverkoston uudistamisen ikähyvitysosuus 3,84 milj. euroa (KH 3.10.2016), vesi- ja viemäriverkoston laajennustyöt, hulevesiviemäröinnin työt v. 2017 loppuun asti (KV 13.11.2017).

Raitiotieallianssin osan 1 toteutusvaiheen tavoitekustannus YHT: 299,22 miljoonaa euroa
Tilanne 28.9.2021

Raitiotien kustannusten jakautuminen tilaajan ja tilatun työn mukaan.
Raitiotien kustannusten jakautuminen eri toimijoiden kesken.

Osa 2, rakentaminen

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 19.10.2020, että raitiotien osa 2 Pyynikintorilta Lentävänniemeen rakennetaan. Raitiotien läntinen jatke on suunniteltu kulkemaan toteutusosalla 2A Pyynikintorilta Santalahteen. Seuraavalla toteutusosuudella 2B raitiotie ylittäisi sillalla Paasikiventien ja kulkisi Näsisaaren kautta Hiedanrantaa ja siitä edelleen Niemenrannan alueen läpi Lentävänniemeen. Osa 2A Pyynikintori - Santalahti rakennetaan vuosina 2020–2023 ja osa 2B Santalahti - Lentävänniemi on tavoite rakentaa vuosien 2022–2024 aikana.

Osa 2A Pyynikintorilta Santalahteen on valtuuston investointipäätöksen myötä tilattu Raitiotieallianssilta, ja rakennustyöt ovat alkaneet marraskuussa 2020. Osuus 2B Santalahti - Lentävänniemi on tilattavissa, kun Hiedanrannan järvitäytön vesilupa on lainvoimainen.

Tilanne 29.9.2021


Projektiaika

Pyynikintori-Santalahti 29 %


Valmiusaste

Pyynikintori-Santalahti 33 %


Osa 2, kustannusten seuranta

Kaupunginvaltuuston 19.10.2020 hyväksymä Raitiotieallianssin osan 2 toteutussuunnitelman mukainen rakentamisvaiheen tavoitekustannus on 112,11 miljoonaa euroa.

Tavoitekustannuksen raitiotien rakentamisen kustannusosuus on 84 871 812 euroa, kaupungin rinnakkaisen katurakentamisen kustannusosuus 26 200 323 euroa ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kustannusosuus 1 024 749 euroa.

Toteutusosa 2A Pyynikintori-Santalahti

Toteutusosan 2A Pyynikintori - Santalahti raitiotien tavoitekustannus on 32 430 526 euroa, johon sisältyy osan 2 kehitysvaiheen kustannus 2 900 000 euroa. Kaupungin rinnakkaisen katurakentamisen tavoitekustannus osalla 2A on 13 157 494 euroa.

Toteutusosa 2A, kustannuseuranta

Raitiotieinfran rakentamisen kustannus, Raitiotie Oy:n kustannus (sis. alkuperäinen tavoite + indeksikorjaus + sisällön muutokset): 32 782 194 euroa

- Toteutusvaiheen alkuperäinen tavoitekustannus: 32 530 526 euroa
- Indeksikorjaus Q4/2020 - Q2/2021: 251 668 euroa
- Raitiotien rakentamisen sisällön muutokset: 0 euroa

Kaupunkiympäristön rakentamista raitiotien rakentamisen yhteydessä samoilla liikennejärjestelyillä ja samassa kaivannossa, ei raitiotien rakentamista: 14 280 120 euroa

- Tampereen kaupungin tilaukset Raitiotieallianssilta: 13 157 494 euroa
- Tampereen kaupungin hankkeen sisällön muutokset: 1 122 625 euroa

Mm. kaupungin tietoliikenneverkon rakentaminen, katuvalaistuksen uudistaminen, katu- ja viherrakentaminen, katujen hulevesiviemäröinnit

Raitiotieallianssin osan 2A toteutusvaiheen tavoitekustannus YHT: 47 062 314 euroa

Tilanne 28.9.2021

Hankkeen aikataulu

2014

 • 16.6. Kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien yleissuunnitelman ja päätti raitiotien suunnittelun jatkamisesta. Raitiotiehankkeen kehitysvaihe aloitettiin välittömästi.

2015

 • 15.6. Kaupunginvaltuusto päätti allianssihankkeen jakamisesta kahteen osaan. Osa 1 sisältää reitit Hervannasta keskustaan ja keskustasta keskussairaalan kampukselle Taysiin. Osa 2 sisältää reitin keskustasta Lentävänniemeen.
 • 22.6. Kaupunginvaltuusto valitsi kehitysvaiheen allianssikumpanin. Raitiotien infran rakentajaksi valittiin tarjoajaryhmittymä TRALLI, jossa ovat mukana VR Track Oy, YIT Rakennus Oy ja Pöyry Finland Oy sekä aliallianssisopimuksella Ratatek Oy.

2015 - 2016

 • Osan 1 kehitysvaihe
 • 7.11.2016 Kaupunginvaltuusto päätti raitiotien ensimmäisen osan rakentamisesta.

2017 - 2021

 • Osan 1 toteutusvaihe: raitiotieradan rakentaminen Pyynikintorilta Hervantaan ja Taysin alueelle sekä raitiotievarikko.
 • Vuonna 2019 rakennustyöt etenivät useilla kaduilla ydinkeskustassa, Kalevan alueella, Hervannan valtaväylän varrella, Hervannassa ja varikolla.
 • 25.11.2019 Kaupunginvaltuusto päätti Hatanpään valtatien jatkoyhteyden rakentamisesta välille Koskipuisto - linja-autoasema. Rakentamisvaihe on käynnissä.
 • 19.10.2020 Kaupunginvaltuusto päätti raitiotien osan 2 rakentamisesta. Rakennustyöt ovat alkaneet marraskuussa 2020.
 • Raitiotien seudullinen yleissuunnittelu 2019–2021. Raitiotien seudullinen yleissuunnittelu on käynnissä Tampereen, Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan yhteistyönä. Suunnitelma valmistui helmikuussa 2021.
 • 19.10.2020 Kaupunginvaltuusto päätti seuturaitiotien linjauksista. Härmälän ja Pirkkalan ratahaaralla raitiotien ratavaraus tehdään Hatanpään valtatielle ja Nuolialantielle. Koilliskeskuksen ja Kangasalan Lamminrahkan ratahaaralla raitiotien ratavaraus tehdään Tenniskadun vaihtoehdon mukaisesti osuudella Tays–Alasjärvi ja Piettasenkadun vaihtoehdon mukaisesti osuudella Linnainmaa–Risso.

2021

 • Raitiotieliikenne ensimmäisellä osuudella alkoi 9.8.2021.

2021 - 2024

 • Osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi rakentaminen.
 • Osa 2A kulkee Pyynikintorilta Pirkankatua ja Sepänkatua pääradan yli ja edelleen Paasikivenkatua Santalahden uudistuvalle asuinalueelle. Rakentaminen osalla 2A on aloitettu marraskuussa 2020. Tavoitteena on, että likenne Santalahteen aloitetaan vuoden 2023 aikana.
 • Toteutusosuudella 2B raitiotie ylittää sillalla Paasikiventien ja kulkee Näsisaaren kautta Hiedanrantaa ja siitä edelleen Niemenrannan alueen läpi Lentävänniemeen. Osuus 2B Santalahti–Lentävänniemi on tilattavissa, kun Hiedanrannan järvitäytön vesilupa on lainvoimainen. Tavoitteena on rakentaa osa 2B vuosien 2022–2024 aikana.