Siirry sisältöön

MOMU - monikulttuurisia museopalveluja

MOMU-logo

Mikä ihmeen MOMU?

TAITE oli mukana valtakunnallisessa Avara museo -hankkeessa. Koordinoimamme osahanke oli nimeltään Moniääninen museo eli tuttavallisemmin MOMU. Hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin monikulttuurisia museopalveluja aikuisille. MOMU on jäänyt nimeksi kotouttaville museopalveluille, joita kehitämme edelleen. Haluamme tehdä yhdessä MOnikulttuurisia, MOninaisia ja MOniäänisiä MUseoita. Tervetuloa mukaan!

Museot kotoutumisen tukena


Kaikki maahanmuuttajaryhmät ovat opettajien tai ryhmänvetäjien johdolla museoiden maksuttomia asiakkaita. Ryhmän tulee ilmoittaa saapumisestaan museoon etukäteen. Ilmaiskäynnit eivät koske yksittäisiä ihmisiä, vaan pelkästään ryhmiä. Erikoisnäyttelyjen pääsymaksuttomuudessa voi olla poikkeuksia.


Löytöretkiä Tampereelle -ohjelmat

Museot tarjoavat uusille tamperelaisille, maahanmuuttajille, erinomaisen tilaisuuden tutustua uuden kotikaupungin kulttuuriin, luontoon ja historiaan. Ne ovat myös oppimisympäristöjä, joihin retkeilemme löytääksemme vaihtoehtoisia itseilmaisun muotoja uudessa kieli- ja kulttuuriympäristössä.

Avara museo -hankkeessa alunperin kehitellyn Löytöretkiä Tampereelle -ohjelman tavoitteena on tutustua tamperelaisiin museoihin, rohkaistua luokkahuoneessa opitun suomen käyttöön sekä kokeilla uusia tapoja ilmaista mielipiteitä ja ajatuksia. Toteutuksessa huomioidaan erilaiset oppijat ja ryhmän kielitaidon taso. Museo on yksi kotoutumisen tiloista uudessa kotikunnassa.

Vuonna 2019 järjestämme kaksi ohjelmakokonaisuutta. Kutsumme toimintaamme maahanmuuttajakoulutuksen aikuisopiskelijoita tamperelaisista oppilaitoksista. Ohjelmassa on mm. kuvataidetyöpajoja, luontoretkiä sekä keskusteluun rohkaisevia opastuksia Tampereen museoissa. Ajanvaraus kutsujoukolle kevään kokonaisuuteen alkaa maaliskuun lopussa.


Puhu taiteella

Naiset askartelevat pareittain

Puhu taiteella -työpajoissa itseilmaisua ja identiteettiä työstetään taidemenetelmien avulla. Kyseessä voi olla yksittäinen työpaja, tapahtuma tai muutaman tapaamisen sarja jossain paikkakuntamme kansainvälisistä kohtaamispaikoista.

Puhu taiteella on myös uusien kotouttavien taidementelmien etsintää, kokeilua ja kehittelyä. Kokeilevan yhteistyön myötä kotouttavat taiteen opetusmenetelmät tulevat tutuiksi myös kohtaamispaikkojen henkilökunnalle. Miten olisi esim. suomen oppiminen tanssien, kielikylvyt lorutellen tai matematiikan oppitunti jongleeraten? Yhteistyökumppaneina ovat mm. Kölvit, Sofian pysäkkiläiset ja Tyttöjen talo.


Museoasiakkaat kuuntelevat opastusta museo Milavidassa

Kielikahvila museossa

Järjestämme Kielikahvila museossa -retkiä keväisin ja syksyisin yhteistyössä SPR:n vapaaehtoisten, Kirjastopalvelujen kielikahvilan ja Naistarin kanssa. Seuraava retkemme on toukokuussa 2019 ja kohteena on museoiden kokoelmakeskus. Kokoelmakeskus ei ole avoin yksittäisille museovieraille, joten kyseessä on hyvin erityinen ja kiehtova vierailukohde.


Äiti pitää pientä lasta polviensa päällä

Kotoisaa taidetta perheille

Kesäkuussa järjestettiin perheiden sirkusleiri yhteistyössä Pii Poon ja Sorin sirkuksen kanssa. Syksyllä taidetyöpajojen sisältönä on musiikkia ja yhteistyökumppanina Kulttuuriosuuskunta Uulu ja MLL:n Tampereen osasto.


Minunkin Tampereeni

Teemme yhteistyötä maahanmuuttajien sosiaalipalvelujen kanssa. MOMUn osaprojekti Minunkin Tampereeni tarjoaa taidelähtöisiä työpajoja ja ohjattuja vierailuja uuden kotikunnan käyntikohteisiin. Tavoitteena on löytää osallistujien erityistarpeisiin sopivia tapoja kotoutua ja rakentaa identiteettiä. Kohderyhmänä ovat kiintiöpakolaiset ja oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat, ja sisällöt suunnittellaan yhdessä heidän kanssaan. Miten voin olla minä Tampereella?

Pilotti käynnistyi helmikuussa 2017 ja nykyinen rahoitus on vuoden 2019 loppuun saakka. Pilotissa työskentelee projektityöntekijä Salla Montonen, joka tekee tiivistä työparityötä sosiaalityöntekijöiden kanssa kehittäen uusia toimintamalleja.

Projektityöntekijä
Salla Montonen
puhelin 040 145 9786
sähköposti [email protected]

Työpiste Sarviksen sosiaaliasemalla, maahanmuuttajien alkuvaiheen palveluissa.Lisätietoja kotouttavasta kulttuurikasvatuksesta:

TAITEssa MOMU-palveluja turvapaikanhakijoille, kotoutujille ja monikulttuurisille yhteisöille koordinoi Tiina Piispasen työvapaan aikana:
Museolehtori
Eeva Kaura
puhelin 040 682 0814
sähköposti [email protected]

Tiina Piispasen sijainen 11.3.2020 saakka.


Kotoutujan kulttuuripolku-hanke

Tule tutustumaan kotikaupunkisi kulttuuriin!

Kotoutujan kulttuuripolku sisältää toiminnallista kielen oppimista Tampereen seudun työväenopistolla, Kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn taidetyöpajoja, kerhotoimintaa Lastenkulttuurikeskus Rullassa, tutustumiskäyntejä opastuksineen kirjastoon, Muumimuseoon, Tampereen Taidemuseoon ja Sara Hildénin taidemuseoon sekä kansalaistaitojen opiskelua Kulttuuripalveluissa. Naisille suunnattuja tanssi- ja kuntosalivuoroja on myös tarjolla. Toiminnassa on mukana myös Sarviksen sosiaaliaseman maahanmuuttajapalvelut, joka antaa neuvoja ja ohjausta kotikuntaan asettumisessa ja kotoutumisessa.

Lataa syksyn 2019 ohjelma-flyerit alta erikielisinä:

Tanssi- ja kuntosaliryhmien mainos:

Tutustu Kotoutujan kulttuuripolku -hankkeeseen: