Siirry sisältöön

MOMU - monikulttuurisia museopalveluja

MOMU-logo

Mikä ihmeen MOMU?

TAITE oli mukana valtakunnallisessa Avara museo -hankkeessa. Koordinoimamme osahanke oli nimeltään Moniääninen museo eli tuttavallisemmin MOMU. Hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin monikulttuurisia museopalveluja aikuisille. MOMU on jäänyt nimeksi kotouttaville museopalveluille, joita kehitämme edelleen. Haluamme tehdä yhdessä MOnikulttuurisia, MOninaisia ja MOniäänisiä MUseoita. Tervetuloa mukaan!

Museot kotoutumisen tukena


Kaikki maahanmuuttajaryhmät ovat opettajien tai ryhmänvetäjien johdolla museoiden maksuttomia asiakkaita. Ryhmän tulee ilmoittaa saapumisestaan museoon etukäteen. Ilmaiskäynnit eivät koske yksittäisiä ihmisiä, vaan pelkästään ryhmiä. Erikoisnäyttelyjen pääsymaksuttomuudessa voi olla poikkeuksia.


Löytöretkiä Tampereelle -ohjelmat

Museot tarjoavat uusille tamperelaisille, maahan muuttaneille, erinomaisen tilaisuuden tutustua uuden kotikaupungin kulttuuriin, luontoon ja historiaan. Ne ovat myös oppimisympäristöjä, joihin retkeilemme löytääksemme vaihtoehtoisia itseilmaisun muotoja uudessa kieli- ja kulttuuriympäristössä.

Avara museo -hankkeessa alun perin kehitellyn Löytöretkiä Tampereelle -ohjelman tavoitteena on tutustua tamperelaisiin museoihin, rohkaistua luokkahuoneessa opitun suomen käyttöön sekä kokeilla uusia tapoja ilmaista mielipiteitä ja ajatuksia. Toteutuksessa huomioidaan erilaiset oppijat ja ryhmän kielitaidon taso. Museo on yksi kotoutumisen tiloista uudessa kotikunnassa.

Seuraava ohjelmakokonaisuus järjestetään keväällä 2021. Kutsumme toimintaamme maahanmuuttajakoulutuksen aikuisopiskelijoita tamperelaisista oppilaitoksista. Ohjelmassa on mm. työpajoja sekä keskusteluun rohkaisevia opastuksia Tampereen museoissa. Ajanvarauksen alkamisesta ilmoitamme myöhemmin kutsujoukolle.


Puhu taiteella

Naiset askartelevat pareittain

Puhu taiteella -työpajoissa itseilmaisua ja identiteettiä työstetään taidemenetelmien avulla. Kyseessä voi olla yksittäinen työpaja, tapahtuma tai muutaman tapaamisen sarja jossain paikkakuntamme kansainvälisistä kohtaamispaikoista.

Puhu taiteella on myös uusien kotoutumista tukevien taidemenetelmien etsintää, kokeilua ja kehittelyä. Kokeilevan yhteistyön myötä kotoutumista tukevat taiteen opetusmenetelmät tulevat tutuiksi myös kohtaamispaikkojen henkilökunnalle. Miten olisi esim. suomen oppiminen tanssien, kielikylvyt lorutellen tai matematiikan oppitunti jongleeraten? Yhteistyökumppaneina ovat mm. Kölvit, Sofian pysäkkiläiset ja Tyttöjen Talo.


Museoasiakkaat kuuntelevat opastusta museo Milavidassa

Kielikahvila museossa

Järjestämme Kielikahvila museossa -retkiä keväisin ja syksyisin yhteistyössä SPR:n vapaaehtoisten, Kirjastopalvelujen kielikahvilan ja Naistarin kanssa.


Minunkin Tampereeni

MOMUn Minunkin Tampereeni -toimintamuotoa toteutetaan yhdessä maahanmuuttajien sosiaalipalvelujen kanssa. Toiminta on esimerkiksi ryhmiä, joiden ohjelmassa on mm. ohjattuja vierailuja uuden kotikunnan käyntikohteisiin, taidelähtöisiä työpajoja ja luontoretkiä. Minunkin Tampereeni tarjoaa myös yksilöllistä ohjausta esimerkiksi taideharrastuksen pariin sekä osallistujan kotiin vietäviä räätälöityjä taidetyöpajoja.

Tavoitteena on löytää osallistujien erityistarpeisiin sopivia tapoja kotoutua ja rakentaa identiteettiä, tutustua ja kiinnittyä uuteen kotikuntaan sekä löytää voimavaroja arkeen.

Osallistujat ohjautuvat toimintaan mukaan maahanmuuttajapalveluiden kautta. Maahanmuuttajapalveluiden asiakkaita ovat Tampereelle muuttaneet kiintiöpakolaiset sekä turvapaikkahaun kautta oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat ja heidän perheenyhdistämisen kautta saapuneet perheenjäsenensä.

Minunkin Tampereeni -toimintaa koordinoi ja toteuttaa projektityöntekijä Hanna Martinpuro. Toiminta käynnistyi vuonna 2017.


TAITEssa MOMU-palveluja kotoutujille ja monikulttuurisille yhteisöille koordinoi:
ma. Museolehtori
Joni-Pekka Karjalainen
puhelin 040 682 0814
sähköposti [email protected]

Minun Tampereeni -toiminnasta vastaa:
Kulttuurituottaja
Hanna Martinpuro
puhelin 040 806 2468
sähköposti [email protected]

Lisätietoja kotoutumista tukevasta kulttuurikasvatuksesta:

Lisätietoja toiminnasta antaa:
Johtava museolehtori
Anne Keskitalo
puhelin 040 353 2497
sähköposti [email protected]


Kotoutujan kulttuuripolku

Tule tutustumaan kotikaupunkisi kulttuuriin!

Kotoutujan kulttuuripolku sisältää toiminnallista kielen oppimista Tampereen seudun työväenopistolla, Kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn taidetyöpajoja, kerhotoimintaa Lastenkulttuurikeskus Rullassa, tutustumiskäyntejä opastuksineen kirjastoon, Muumimuseoon, Tampereen Taidemuseoon ja Sara Hildénin taidemuseoon sekä kansalaistaitojen opiskelua kaupunkikulttuuriyksikössä. Naisille suunnattuja tanssi- ja kuntosalivuoroja on myös tarjolla. Toiminnassa on mukana myös Sarviksen sosiaaliaseman maahanmuuttajapalvelut, joka antaa neuvoja ja ohjausta kotikuntaan asettumisessa ja kotoutumisessa.

Tästä voit ladata Tervetuloa museoon! –esitteen, jossa esitellään Tampereen kaupungin museot sekä Työväenmuseo Werstas aukioloineen ja yhteystietoineen. Kieliversiot ovat suomi, venäjä, englanti, somali, arabia, kurdi, persia ja dari.