Kaava-aineistot

Kaava-aineistot yleiskaavan eri vaiheissa

Suunnitelmat ja selvitykset

Elinkeinot ja toimitilat

Luonto ja viheralueet

Päivitetty 27.5.2022