Kaava-aineistot

Kaava-aineistot yleiskaavan eri vaiheissa

Suunnitelmat ja selvitykset

Elinkeinot ja toimitilat

Luonto ja viheralueet

Tesoman osa-alue

Päivitetty 15.12.2022