Hyppää sivuvalikkoon

Kaupunkiympäristön tilanneseuranta

Etualalla puutaloja ja puustoa. Horisontissa näkyy esimerkiksi Näsinneula, Torni-hotelli ja Nokia-Arenan rakennukset.

Tälle seurantasivustolle kootaan jatkossa ajantasaista tietoa kaupunkiympäristön kehityksestä ja nykytilasta Tampereella. Tietoa tarvitaan tulevaisuuden suunnittelun ja päätöksenteon tueksi, jotta Tampere kasvaa kestävällä ja laadukkaalla tavalla. Lisäksi tietosisältö palvelee kaikkia kestävästä kaupunkikehityksestä ja omasta elinympäristöstään kiinnostuneita.

Syntyvää tietopohjaa hyödynnetään valtuustokausittain päivitettävässä, keskeistä kaupunkialuetta koskevassa kantakaupungin yleiskaavassa sekä kaupungin strategiatyössä.

Tavoitteena kestävä ja laadukas kasvu

Kasvussa ei ole kyse pelkästään määrästä, vaan myös laadusta. Kaupungin vetovoiman säilyttäminen sekä suurien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen ja luontokadon, ratkaiseminen vaatii katseen suuntaamista yhä vahvemmin laadullisiin tekijöihin. Kestävän ja menestyvän kaupungin ominaispiirteitä ovat esimerkiksi viihtyisä ja korkeatasoinen ympäristö sekä hiilineutraali yhdyskuntarakenne.

Kaupunkiympäristön tilanneseurannan mittarit ovat: kaupunkirakenteen sekoittuneisuus, kestävä liikkuminen, 15 minuutin kaupunki, viher- ja virkistysalueet ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Sivustolla ylläpidetään mahdollisimman ajantasaisia tilannekuvia kaupunkiympäristöstä. Seurannan kohteena ovat ennen kaikkea kaupunkiympäristön laatuun liittyvät ominaisuudet, kuten elävyys, monipuolisuus ja saavutettavuus. Ensimmäisenä tilannekuvana on valmistunut kaupunkirakenteen toiminnallisen sekoittuneisuuden mittari, joka tarkastelee asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen monipuolisuutta alue- ja korttelitasolla. Kaupunkirakenteen sekoittuneisuusmittari on laadittu Tampereen kantakaupungin alueelta. Vuonna 2023 jatketaan kestävän liikkumisen ja 15 minuutin kaupungin mittareiden kehittämistä sekä viher- ja virkistysalueisiin ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvien teemojen tarkentamista. Näiden kaupunkiympäristön tarkasteluiden lisäksi tältä sivustolta löytyvät Pohjois-Tampereen yhdyskuntarakenteen seurannan tiedot.

Tampere muodostuu kahdesta erityyppisestä alueesta: kaupunkimaisesta kantakaupungista ja maaseutumaisesta Pohjois-Tampereesta. Näistä alueista laaditaan erilaisia tietoja suunnittelun tueksi.

Kaupunkirakenteen sekoittuneisuus-sivustoon ja Pohjois-Tampereen seurannan tietoihin pääset tutustumaan alla olevista linkeistä.

Kaupunkirakenteen sekoittuneisuus

Pohjois-Tampereen seuranta

Ota yhteyttä

Sivuston sisällöstä ja ylläpidosta vastaa Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen yleiskaavoitusyksikkö. 

Jos sinulla on kysyttävää tai kehitysideoita sivustoon liittyen, tavoitat meidät sähköpostitse tai Twitteristä.

[email protected]

Päivitetty 13.1.2023