Hyppää sivuvalikkoon

Kaupunkiympäristön tilanneseuranta

Etualalla puutaloja ja puustoa. Horisontissa näkyy esimerkiksi Näsinneula, Torni-hotelli ja Nokia-Arenan rakennukset.

Tälle seurantasivustolle kootaan ajantasaista tietoa kaupunkiympäristön kehityksestä ja nykytilasta Tampereella. Tietoa tarvitaan tulevaisuuden suunnittelun ja päätöksenteon tueksi, jotta Tampere voi kasvaa kestävällä ja laadukkaalla tavalla. Lisäksi tietosisältö palvelee kaikkia kestävästä kaupunkikehityksestä ja omasta elinympäristöstään kiinnostuneita.

Syntyvää tietopohjaa hyödynnetään valtuustokausittain päivitettävässä, keskeistä kaupunkialuetta koskevassa kantakaupungin yleiskaavassa, kaupungin strategiatyössä ja eri hankkeiden sekä ohjelmien vaikutusten arvioinnissa.

Tavoitteena kestävä ja laadukas kasvu

Kasvussa ei ole kyse pelkästään määrästä, vaan myös laadusta. Kaupungin vetovoiman säilyttäminen sekä suurien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen ja luontokadon, ratkaiseminen vaatii katseen suuntaamista yhä vahvemmin laadullisiin tekijöihin. Kestävän ja menestyvän kaupungin ominaispiirteitä ovat esimerkiksi viihtyisä ja korkeatasoinen ympäristö sekä hiilineutraali yhdyskuntarakenne.

Sivustolla ylläpidetään mahdollisimman ajantasaisia tilannekuvia kaupunkiympäristöstä. Seurannan kohteena ovat ennen kaikkea kaupunkiympäristön laatuun liittyvät ominaisuudet, kuten elävyys, monipuolisuus ja saavutettavuus. Vuonna 2022 valmistui kaupunkirakenteen toiminnallisen sekoittuneisuuden mittari, joka tarkastelee asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen monipuolisuutta alue- ja korttelitasolla.

Loppuvuodesta 2023 julkaistiin mittarit viher- ja virkistysalueiden kaavatilanteesta ja viher- ja virkistysalueiden määrästä.  Lisäksi vuonna 2023 on aloitettu kestävän liikkumisen ja käveltävyyteen liittyvän mittarin laatimista. Jatkossa keskitytään viher- ja virkistysalueiden laadullisten ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvien teemojen tarkentamista.

Kaupunkirakenteen sekoittuneisuus- sekä viher- ja virkistysalueiden mittarit on laadittu Tampereen kantakaupungin alueelta. Näiden kaupunkiympäristön tarkasteluiden lisäksi tältä sivustolta löytyvät Pohjois-Tampereen yhdyskuntarakenteen seurannan tiedot.

Ota yhteyttä

Sivuston sisällöstä ja ylläpidosta vastaa Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen yleiskaavoitusyksikkö. 

Jos sinulla on kysyttävää tai kehitysideoita sivustoon liittyen, tavoitat meidät sähköpostitse tai X:n kautta.

[email protected]

Päivitetty 22.12.2023